Kategoria: Podatek od spadków i darowizn

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Crowdfunding a podatki

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-08-09

Moim znajomym spłonął dom, stracili większość dobytku. Z grupą przyjaciół chcielibyśmy im pomóc i zorganizować zbiórkę na jednym z portali crowdfundingowych. Czy kwota, którą dla nich zbierzemy – załóżmy kilkanaście tysięcy złotych przy pojedynczych wpłatach od obcych ludzi (nieprzekraczających progu 4903 zł) – jest w jakiś sposób opodatkowana w momencie przekazania jej pogorzelcom? Załóżmy, że osoba, której zebrane środki chcielibyśmy przekazać, ma jednoosobową działalność gospodarczą, czy to coś zmienia? Schemat przepływu środków wyglądałby tak: darczyńcy (tu podatku nie ma, o ile kwoty nie przekraczają progu) – portal (czy tu jest podatek?) – osoba organizująca zbiórkę (czy tu jest podatek?) – obdarowywany z działalnością.

Aleksander Słysz

Już jakiś czas temu wskazywałem na łamach portalu, że problem opodatkowania finansowania społecznościowego zwanego crowdfundingiem (CF) od czasu, gdy tylko pojawiła się ta przypominająca zbiórkę publiczną forma pozyskiwania środków, jest przedmiotem ożywionej dyskusji, lecz brak jest jasnej kwalifikacji prawno-podatkowej. W zakresie CF, który jest pewnym rodzajem umowy pomiędzy wpłacającym a korzystającym z pieniędzy, nadal brak jest szczegółowych regulacji. Stosować trzeba więc normy niezaprojektowane do pokrywania tego rodzaju zdarzeń – nie jest to często łatwe. Najwięcej zależeć będzie od konkretnego schematu crowdfundingowego i ewentualnego istnienia bądź nieistnienia świadczenia wzajemnego oraz roli „organizującego” zbiórkę. Wpłaty w ramach crowdfundingu często traktowane są jak darowizny, gdy nie ma świadczenia wzajemnego.

„Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku” (art. 888 Kodeksu cywilnego).

Tak może również być w przypadku crowdfundingu, gdy wpłacający nie otrzymuje żadnego wymiernego świadczenia w zamian. Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny. Zaś ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Tym samym uznać można, że ma miejsce w przypadku crowdfundingu darowizna wpłacającego na rzecz zbierającego i nie podlega ona podatkowi dochodowemu, a podatkowi od spadków i darowizn. Więc osoba fizyczna, nawet prowadząca działalność gospodarczą, nie wykazuje takich wpłat jako przychodu w książce przychodów i rozchodów, szczególnie że w opisanej sytuacji nie mają one związku z działalnością, a rozlicza i opodatkowuje takie wpłaty jak darowiznę. Czyli w praktyce oznacza to, że nie ma obowiązku podatkowego ani obowiązku w ogóle składania zeznania podatkowego przy wpłacie poniżej kwoty wolnej. Podobnie wskazała Izba Skarbowa w Warszawie w piśmie z dnia 17 marca 2016 r. [sygn.: IPPB2/4515-164/15-2/AF]:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, że wpłaty dokonywane przez Wspierających stanowią darowizny i podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, chyba że wynikają one jednoznacznie z innych niż darowizna stosunków zobowiązaniowych. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym stosunek prawny pomiędzy Pomysłodawcą a poszczególnymi Wspierającymi, odpowiada umowie darowizny. Darczyńcą w tym przypadku jest każdy Wspierający, przekazujący jakiekolwiek środki pieniężne na rzecz Pomysłodawcy (za pośrednictwem platformy crowdfundingowej lub bezpośrednio na rachunek bankowy Pomysłodawcy). Wpłaty te dokonywane są pod tytułem darmowym. Wnioskodawca, będący obdarowanym, nie jest zobowiązany do dokonania jakiegokolwiek świadczenia zwrotnego na rzecz darczyńców. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, otrzymywane w ramach crowdfundingu darowizny podlegają zatem podatkowi od spadków i darowizn. Kwalifikacji wpłat otrzymywanych przez Pomysłodawcę od Wspierających jako darowizn, nie stoi na przeszkodzie prowadzenie przez Pomysłodawcę działalności gospodarczej. Ustawa o podatku od spadków i darowizn w art. 1 ust. 1, określając przedmiot opodatkowania, stanowi wprost, że podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny, polecenia darczyńcy. Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie wprowadza jednocześnie ograniczenia katalogu podmiotów podlegających ustawie od osób fizycznych nieprowadzących działalności.”

Istnienie „organizatora zbiórki” może o tyle zmienić sytuację, że pojawia się niewielkie ryzyko, że organ potraktuje przekazanie zebranej kwoty jako darowiznę od organizatora dla „tej” osoby, co spowoduje przekroczenie kwoty wolnej i opodatkowanie. Tego ryzyka nie da się wykluczyć, gdyż znaczna część pracowników organów podatkowych nie wie, czym jest crowdfunding. Sam portal organizujący zbiórkę zapewne pobierze od zebranej kwoty określoną prowizję, ona będzie jego przychodem, zazwyczaj z działalności gospodarczej i w tym zakresie podatek rozlicza portal.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Kilka przelewów dla siostry a podatek

W zeszłym miesiącu przelałam na konto siostry 4 przelewami łącznie 55 tys. zł (na mieszkanie). Wiemy, że mamy złożyć druk SD-Z2. Jednak przelewów było kilka, a nie jeden. Jak to rozwiązać?

Darowizna od znajomego z Wielkiej Brytanii a podatek

Gram wspólnie ze znajomym mieszkającym w Wielkiej Brytanii w tamtejszego lotka (UK National Lottery). Ponieważ wygrane może odbierać tylko osoba mieszkająca na terenie Wielkiej Brytanii, w przypadku wygranej znajomy (nie jesteśmy spokrewnieni) musiałby dokonać na moją rzecz darowizny umówionej wcześniej części wygranej. Moje pytanie dotyczy wysokości podatku, jaki musiałbym zapłacić w Polsce od darowizny w kwocie 700 tys. funtów brytyjskich.

Podział majątku po rozwodzie bez konsekwencji podatkowych

Moje pytanie dotyczy podatku od darowizny samochodu. Właścicielem samochodu jest moja była żona, z którą po rozwodzie mamy rozdzielność majątkową. Samochód został zakupiony w czasie trwania naszego małżeństwa i stanowi tzw. wspólnotę majątkową. Moja eksmałżonka pragnie przepisać samochód na mnie. Jaki w tej sytuacji obowiązuje mnie podatek i czy nie korzystniej byłoby dokonać transakcji kupna-sprzedaży tego samochodu?

Podatek od sprzedaży mieszkania otrzymanego od rodziców

Ponad rok temu otrzymałam mieszkanie od rodziców. Czy jeśli będę chciała sprzedać to mieszkanie teraz to będę musiała zapłacić podatek? Jeśli tak, to czy jest jakieś wyjście, żeby nie płacić podatku, a mieszkanie sprzedać?

Zgłoszenie spadku do US po obojgu rodzicach

Chodzi o złożenie formularza SD-Z2 w celu zgłoszenia spadku po obojgu rodzicach. Tata zmarł 4 lata temu, a mama 2 miesiące temu. Oba poświadczenia dziedziczenia sporządziliśmy, jednak dopiero po śmierci mamy, a dlatego oba, bo bank zażądał tego do przekazania nam środków z konta rodziców, które było wspólne. Ze strony mamy w grę wchodzi jeszcze działka z domem (zapisana była tylko na mamę). Spadek nabyliśmy z siostrą, czyli od mamy było to po 1/2, a od taty po 1/3. Czy mam rację, że jeśli chodzi o kwotę z banku, mamy użyć w obu zeznaniach (od mamy i od taty) jako podstawy stanu konta na dzień powstania obowiązku podatkowego, tj. śmierci mamy? Skoro urzędem właściwym jest US terytorialnie obejmujący jej położenie, ile w takim razie zeznań muszę złożyć i gdzie, jeśli moje miejsce zamieszkania jest zupełnie inne?

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »
0.038344860076904 sek.