obramowanie
poradapodatkowa.pl | Podatek dochodowy | Wszystkie | Pytanie i odp.
Szukaj:
obramowanie
Zadaj pytanie
Biuletyn
Zapisz się tutaj, jeśli chcesz otrzymywać biuletyn.
Najnowsze pytania
Najnowsze artykuły
Zadaj pytanie
 

Porady Podatkowe – skutecznie i na czas

Jeśli nie znalazłeś(aś) odpowiedzi na swoje pytanie – zapytaj naszego prawnika

Kliknij w guzik rozwiń Wypełnij poniższe pola i zadaj pytanie Otrzymasz bezpłatną wycenę

1. Wpisz tytuł pytania:

2. Wpisz treść pytania:

Załącznik 1:

3. Wprowadź dane kontaktowe:

Imię:  
E-mail:  

Bezpłatną wycenę otrzymasz do 2 godzin

Opublikowane: 22.10.2010

Autor: Aleksander Słysz

Czym są „własne cele mieszkaniowe” podczas zakupu mieszkania?

Zamierzamy niebawem sprzedać nasze 2 mieszkania, żeby jednak nie płacić 19% podatku chcemy środki ze sprzedaży przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe, a konkretnie na spłatę kredytu za mieszkanie, które obecnie wynajmujemy. Na sprzedaży tych 2 mieszkań zamierzamy osiągnąć spory dochód. Jest jeszcze czwarte mieszkanie, które też chcemy sprzedać – czy dochód ze sprzedaży możemy ponownie przeznaczyć na zakup kolejnego mieszkania? Czy to też będą własne cele mieszkaniowe? Czy powinniśmy jednak rozważyć założenie działalności?

Wybrane Opinie Klientów

Dziękuję za szybką, rzetelną i jasną odpowiedź na moje pytanie. Na pewno, gdy będę miała jakieś problemy to skorzystam z usług serwisu.

Pozdrawiam Kasia.
Super serwis. Dowiedziałem się to, o co mi chodziło, w dość szybki sposób :) Bez problemu udzielił mi pan Łukasz odpowiedzi na dwa pytania.

Mariusz


Rzeczowa i wyczerpująca odpowiedź na postawione pytanie.

Piotr
Dziękuję pięknie za wyczerpujące informacje. Fachowo i zrozumiale. Jestem bardzo zadowolona. Pozdrawiam serdecznie.

Grażyna


Jestem bardzo zadowolona z otrzymanej porady, jak już obejmiemy spadek zwrócimy się do Państwa o kolejną poradę w sprawie sprzedaży odziedziczonego mieszkania.
Z poważaniem. Aleksandra.


Chodziło o jedną sprawę - zadałem w sumie 5 pytań. Myślałem że odpowiedź to będzie kilka zdań tymczasem dostałem kilka stron naprawdę fachowej porady - każdy problem został dokładnie opisany. Teraz praktycznie nie muszą wynajmować prawnika - dostałem gotowe rozwiązanie. Mało tego prócz porady dosłałem kilkadziesiąt innych źródeł (książki internet) których znalezienie i zweryfikowanie zajęło by mi pewnie bardzo dużo czasu. A co do ceny to muszę bez wahania przyznać że usługa była za pól darmo w porównaniu do ilości wiedzy jaką dostałem.

Krzysztof

 


W Państwa przypadku w ogóle należy rozważyć, czy istnieje możliwość korzystania z ulgi tzw. mieszkaniowej. Co do nieruchomości nabytych od 1 stycznia 2009 roku, zastosowanie ma art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dodany przez art. 1 pkt 11 lit. a tiret siedemnaste ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316), który stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

 

Moim zdaniem sposób rozdysponowania pieniędzmi nie jest zgodny ze zwolnieniem, które ustawodawca umieścił w ustawie. Przytoczony powyżej przepis przewiduje zwolnienie ze względu na „własne cele mieszkaniowe” – jest to cel nadrzędny, przez pryzmat, którego należy interpretować ww. przepis. Zatem spłata kredytów zaciągniętych na dwa mieszkania, które od dłuższego czasu Pani przeznacza pod wynajem, nie jest wydatkiem na własne cele mieszkaniowe. Jednakże takiej interpretacji nie stosują wszystkie organy. Niektóre biorą pod uwagę jedynie literalne brzmienie ust. 25 ww. artykułu, który wskazuje, że za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się:

 

Jeśli nie tego szukałeś i nadal masz problem prawny – kliknij tutaj >>

 

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

– położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

 1. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a,
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b

– w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30,

 1. wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej:
  1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub
  3. gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, lub
  4. gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a.

 

Zatem w świetle powyższego spłata kredytów zaciągniętych na dwa mieszkania, które od dłuższego czasu Pani przeznacza pod wynajem, jest możliwa w ramach zwolnienia, zakładając, że kredyty zostały zaciągnięte właśnie na omawiane własne cele mieszkaniowe.

 

Ustawa nie stanowi nigdzie, że ze zwolnienia można skorzystać tylko jeden raz; brak jest zatem ograniczenia.

 

Problem w Pani przypadku może pojawić się za 2 lata, gdyż obecnie, jako że zwolnienie obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku, brak jest jeszcze sporów na jego gruncie z organami, również brak jest urzędowych interpretacji. Powód jest prosty: nikt jeszcze tego z US nie rozliczał. Trudno zatem przewidzieć, jak liberalne będą organy w 2011 roku, jakie pojawią się orzeczenia czy interpretacje.

 

Moim zdaniem przepis jest na tyle nieprecyzyjny, że pozwala na opisany przez Panią proceder. Z punktu widzenia celu zwolnienia jest to jednak wypaczenie intencji ustawodawcy.

 

Reasumując, jeżeli istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia, dobrym wyjściem byłoby skierowanie wniosku o wydanie wiążącej interpretacji do Ministra Finansów na druku ORD-IN, gdyż jak wykazałem powyżej, obowiązujący przepis może być różnie interpretowany w Państwa sytuacji.

 

Na marginesie zaznaczę, że niedawno miałem do czynienia z przypadkiem rozliczania się ze zwolnienia na własne cele mieszkaniowe obowiązującego uprzednio – organy odmówiły podatnikowi po upływie 2 lat prawa do zwolnienia, gdyż nie mieszkał w mieszkaniu, które nabył w ramach zwolnienia. Organy powoływały się właśnie na „własne cele mieszkaniowe” jako na przesłankę nadrzędną, która nie została spełniona.

 

Kończąc, zaznaczę, że jeżeli w dalszym okresie planują Państwo sprzedaże, zakupy i wynajem mieszkań, to należy rozważyć założenie działalności gospodarczej, nie tyle nawet ze względu na aspekt, o którym Państwo piszą, lecz na definicję działalności gospodarczej zamieszczoną w ustawach podatkowych. Już w tym momencie na gruncie ustawy o VAT można rozważać, czy nie mamy do czynienia z działalność gospodarczą. Zgodnie z ustawodawcą na gruncie VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W Państwa przypadku mamy zamiar częstotliwości i nawet więcej niż „jednorazowe okoliczności”. Jest to jednak szeroki, odrębny temat.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

 

Lubię To!

Oceń przydatność tekstu:

Ocena przydatności tekstu:
Oceń zrozumienie tekstu:

Ocena zrozumienia tekstu:

Porady Podatkowe – skutecznie i na czas

Jeśli nie znalazłeś(aś) odpowiedzi na swoje pytanie – zapytaj naszego prawnika

Kliknij w guzik rozwiń Wypełnij poniższe pola i zadaj pytanie Otrzymasz bezpłatną wycenę

1. Wpisz tytuł pytania:

2. Wpisz treść pytania:

Załącznik 1:

3. Wprowadź dane kontaktowe:

Imię:  
E-mail:  

Bezpłatną wycenę otrzymasz do 2 godzin

poleć pytanie znajomemu     wersja do druku

 

Aleksander Słysz

Aleksander Słysz – magister prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2004 roku zajmuje się szeroko rozumianą problematyką podatkową, w tym: postępowaniami podatkowymi, kontrolą podatkową, podatkami pośrednimi i bezpośrednimi... więcej informacji »

»Podobne materiały

Zbycie nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe


Siostry (mama i ciocia) otrzymały darowiznę od swoich rodziców (moich dziadków) w formie domku. Domek został sprzedany przed upływem 5 lat od faktu darowizny i aby uniknąć podatku, mama i ciocia przeznaczyły dokładnie całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży na zakup mieszkania (przy tym złożyły w urzędzie skarbowym oświadczenie, że pieniądze przeznaczają na własne cele mieszkaniowe). Czy w tym momencie jest możliwe dokonanie darowizny tego mieszkania (ciocia przekaże swoją część na mamę, a mama całość na mnie)? Jeśli nie teraz, to kiedy? I jakie są konsekwencje?

Podatek od wygranej w konkursie internetowym


Nasza firma organizuje konkurs internetowy. Fundatorem nagród jest inny podmiot. Przewidujemy 100 nagród o wartości 100 zł dla laureatów konkursu. Czy nagrodzeni są zobowiązani do zapłacenia podatku od otrzymanej kwoty? Nasze wątpliwości budzi interpretacja Ministerstwa Finansów nr DD3/033/19/MCA/11/PK-153.

 

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności a podatek


Na mojej działce ma powstać nowa linia energetyczna. Przedsiębiorca przesyłowy zawarł ze mną umowę, w wyniku której otrzymałam jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności. Czy w związku z tym mam zapłacić jakiś podatek?

 

Czy umorzony kredyt stanowi przychód?


Mam zaciągnięte kredyty na ponad 200 tys. zł. Ponieważ nie mam żadnego majątku, komornik umorzył postępowanie. Słyszałam, że umorzony kredyt stanowi przychód i trzeba zapłacić podatek. Czy to prawda? Czy US może rozłożyć należność na raty? A może dałoby się umorzyć zobowiązanie podatkowe? Co mnie czeka, jeśli nie zapłacę podatku? Jestem na emeryturze, nie mam zbyt dużo pieniędzy.

 

Wybrane opinie naszych klientów:

06.12.2009

Bardzo fachowa porada – wyczerpująca i czytelna. Warto skorzystać. POLECAM.

Janusz

20.07.2009

Jestem pod ogromnym wrażeniem uzyskanych odpowiedzi na moje pytania (główne i dodatkowe), których udzielił mi Pan Łukasz Połczyński. Po raz pierwszy korzystałam z usług tego portalu i - przyznam szczerze, że jakość wyświadczonych usług - daleko przerosła moje oczekiwania. Problem, z jakim się zgłosiłam, był nietypowy i wymagał przeprowadzenia dość obszernych analiz prawnych. Analizy te zostały dokonane bardzo rzetelnie, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących w naszym kraju regulacji prawnych, a także - co bardzo ważne - otrzymałam również interpretację przepisów tych (tj. jak praktycznie mogę wykorzystać wskazane mi paragrafy, np. w toku postępowania sądowego - gdybym zdecydowała się na złożenie pozwu). W efekcie końcowym: mam pełny obraz mojej sytuacji prawnej (w zakresie problemu, o pomoc w którym prosiłam), wiem "na czym stoję", jakie kroki mogę podjąć, na jakie przepisy się powołać oraz - co niezwykle dla mnie ważne - jakie mogę napotkać na swojej drodze ewentualne trudności, a co nie powinno stanowić problemu w wypadku wystąpienia na drogę sądową. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż otrzymane od Pana Łukasza Połczyńskiego porady były napisane przejrzystym i przystępnym językiem, co spowodowało, że - mimo iż nie posiadam wykształcenia prawniczego ani pokrewnego - nie miałam żadnych kłopotów ze zrozumieniem przesłanych mi wyjaśnień. Bardzo dziękuję Panu Łukaszowi Połczyńskiemu oraz całemu Zespołowi za znakomite wywiązanie się z zadania. Z przyjemnością rekomenduję usługi ePorady24 wszystkim osobom potrzebującym szybkiej i rzetelnej pomocy prawnej.

Z wyrazami szacunku, Aleksandra.

07.12.2009

Otrzymałem bardzo wyczerpujące i konkretne odpowiedzi na moje pytania, jestem w pełni usatysfakcjonowany. Bardzo dziękuję Panu Tomaszowi Krupińskiemu i całemu zespołowi prawników. Polecam tę usługę każdemu potrzebującemu porady prawnej.

Serdecznie pozdrawiam, Krzysztof

29.09.2009

Porada dobra i szybka.

Beata

23.11.2009

Tak profesjonalnego portalu prawniczego nie spotkałam, mimo szuflowania w necie! Nie musicie się obawiać o dużą konkurencję bo wiarygodność Wasza pozwala w razie potrzeby tylko TUTAJ kliknąć! Sposób informowania klienta poprzez  maile, to przykład jak serio podchodzicie do załatwienia sprawy, zaangażowanie się paru prawników do jednej kwestii problemu to również zasługuje na "piec z plusem". Jesteście WIELCY! nikt Wam do tej pory dorównać nie jest w stanie! Pozdrowienia dla całej ekipy tego portalu.

Iwona

01.07.2009

Z przyjemnością stwierdzam, że uzyskane odpowiedzi na moje pytania są wyczerpujące i napisane „przyjaznym” językiem. Bardzo cenne jest również podanie (odwołanie się w odpowiedzi) odpowiednich paragrafów właściwych dla konkretnej sprawy ustaw (można odszukać i doczytać). Ponadto uważam, że powstanie tego portalu było znakomitym pomysłem. Życzę Państwu dalszych sukcesów i jak najwięcej „kumatych” klientów.

Wyrazy szacunku Elżbieta.

13.09.2009

Pan Łukasz Obrał udzielił mi absolutnie profesjonalnej, fachowej i całkowicie wyczerpującej odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie. Jestem zaskoczona, iż mogłam uzyskać tak wiele informacji za pośrednictwem porady on-line a na dodatek za przystępną cenę i w tak krótkim czasie. Anna

13.10.2009

Uważam, że odpowiedź jest wyczerpująca, rozważa  różne możliwości. Podoba mi się, że prawnik podpowiada lepsze rozwiązania, czyli te które byłyby dla mnie korzystniejsze.

Dziękuję Janina.

06.12.2009

Dziękuję bardzo za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Gorąco polecam !!!!

Magda

29.11.2009

Przeczytaj wszystkie opinie

  porady prawne
opinie
Współpraca
Jeżeli jesteś zainteresowany współtworzeniem serwisu przeczytaj więcej informacji.
guzik Kontakt | Nasi partnerzy | Reklama | O nas | Polityka prywatności | Informacje o cookies | Poleć serwis znajomemu | Pomoc guzik