Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Kupno nieruchomości na firmę czy prywatnie, co bardziej korzystne?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-05-29

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, zamierzam zakupić nieruchomość (45 arów) zabudowaną domem jednorodzinnym w celu wybudowania na niej budynku produkcyjnego. Nie mam jeszcze sprecyzowanego pomysłu na wykorzystanie domu, priorytetem jest budowa hali produkcyjnej. Jak zakupić taką działkę – prywatnie czy na firmę? Jak najkorzystniej taką inwestycję księgować?

Aleksander Słysz

Dla opisanego stanu faktycznego ustawodawca nie zostawia co do rozwiązań podstawowych możliwości optymalizacyjnych w działalności gospodarczej osoby fizycznej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Standardem więc jest tu nabycie gruntu, wprowadzenie jako środka trwałego i w ramach prowadzonej działalności wzniesienie na tym gruncie budynku. Amortyzacji nie będzie podlegał grunt (grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów są wyłączone z amortyzacji na mocy art. 22c pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U.2012.361 j.t. ze zm.); natomiast budowle i budynki amortyzacji podlegają, ale muszą (co do zasady) stanowić własność lub współwłasność podatnika, być nabyte lub wytworzone we własnym zakresie oraz – co tu istotne – kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania. Zatem wydatki na wzniesienie budynku (koszt budowy) w pewnym uproszczeniu trafią w koszty Pana działalności nie jednorazowo, bezpośrednio, a w postaci odpisu amortyzacyjnego dokonywanego w dłuższym czasie (podstawowa stawka amortyzacyjna dla budynków niemieszkalnych to 2,5% rocznie, a dla budynków mieszkalnych 1,5%).

Zakładam oczywiście, że budynek buduje Pan dla jego wykorzystania w działalności gospodarczej, a nie na sprzedaż. W przypadku budowy „na sprzedaż” jest możliwość zaliczania wydatków do kosztów bezpośrednio, ale jedynie przy stosowaniu dla całej działalności metody kasowej. Jak słusznie analizuje T. Szczupaczyński-Dotryw:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„Jeżeli podatnik prowadzi księgę podatkową metodą kasową (uproszczoną), koszty potrąca w momencie poniesienia, którym jest data na dokumencie źródłowym, np. na fakturze – wynika to z art. 22 ust. 6b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. Przy metodzie memoriałowej zasadę tę stosuje się wyłącznie w odniesieniu do kosztów pośrednich (niezwiązanych z konkretnymi przychodami). Koszty bezpośrednie księgowane są w okresie, kiedy osiągnięto odpowiadające im przychody. A zatem możliwość »zawieszenia« ewidencjonowania kosztów związanych z budową budynku przeznaczonego na sprzedaż do czasu jego zbycia istniałaby jedynie przy metodzie memoriałowej. (…) Jeżeli wybudowany budynek zostanie ostatecznie przeznaczony na własne potrzeby podatnika, powstanie konieczność korekty poniesionych kosztów. Korekty tej podatnik powinien dokonać w dacie przekazania składnika majątku na potrzeby prywatne” [Lex, QA 549844].

Odnośnie podatku od towarów i usług, w mojej ocenie, oczywiście biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, podatkowo najkorzystniej byłoby wykorzystywać całość nieruchomości do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, albowiem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi czynnemu VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Innymi słowy od całości wydatków odliczy Pan podatek VAT, jeśli całość nieruchomości będzie później wykorzystywana w działalności do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Wykorzystanie ulgi podatkowej na zakup domu w Stanach Zjednoczonych

Od lat mieszkam w Stanach Zjednoczonych i tutaj rozliczam się z podatku dochodowego. Kilka miesięcy temu odziedziczyłam po dziadku 25% domu w Polsce, który, wraz z siostrami, sprzedaliśmy 3 miesiące później. W którym państwie jestem zobowiązana do zapłacenia podatku od przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadku? Czy mogę wykorzystać polską ulgę podatkową na zakup domu w Stanach Zjednoczonych?

Sprzedaż otrzymanej działki a Urząd Skarbowy

W 2012 roku zostałam właścicielką nieruchomości gruntowej (działki budowlanej) na podstawie ugody mediacyjnej zatwierdzonej przez sąd w sprawie o podział majątku rodziców. Wówczas byłam osobą niepełnoletnią. Teraz chciałabym sprzedać tę działkę. Czy muszę zapłacić podatek (PIT-39)? Jeżeli nie, jakie dokumenty powinnam złożyć w urzędzie skarbowym i czy powinnam wystąpić o zaświadczenie z US o tym, że ta transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Sprzedaż akcji pracowniczych otrzymanych w darowiźnie a podatek

W ciągu ostatniego roku sprzedałam akcje pracownicze, które otrzymałam jako darowiznę od mamy. Z tytułu sprzedaży akcji powinnam zapłacić podatek w wysokości 1300 zł. Czy jest jakaś inwestycja/zakup lub inna możliwość odliczenia, która pozwoli mi nie zapłacić tego podatku lub zapłacić w mniejszym wymiarze?

Sprzedaż działki otrzymanej w darowiźnie i przeznaczenie pieniędzy na budowę domu

Otrzymałem od rodziców w darowiźnie działkę i chcę ją od razu sprzedać. Mam pytania do takich szybkich działań prawnych. Jak wyglądają kwestie podatkowe, tj. podatek od darowizny i podatek od sprzedaży? Czy zmieni to kwestie podatkowe, jeśli środki ze sprzedaży działki przeznaczę na budowę domu?

Przejście na ryczałt ewidencjonowany

Stoję przed wyborem formy opodatkowania na 2017 rok. Prowadzę firmę – działalność jednoosobowa – od 22 lat. Do tej pory rozliczam podatki na zasadach ogólnych. Chciałabym przejść w 2017 roku na ryczałt ewidencjonowany. Swoje usługi – przygotowanie produkcji konfekcji damskiej i usługi krojenia – świadczę wyłącznie dla jednego kontrahenta. Czy mogę być na ryczałcie?

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny a podatek

W tym roku latem otrzymałam od ubezpieczyciela odszkodowanie, o które walczyłem 5 lat, w wysokości 20 tys. złotych. Był to wypadek komunikacyjny. Jestem osobą, która zajmuję się dzieckiem niepełnosprawnym. Od kwietnia tego roku zostałam uznana prawnie za opiekuna i jestem ubezpieczona przez MOP. A do końca marca przebywałam na chorobowym w pracy z powodu problemów zdrowotnych z dzieckiem. Syn ma 7 lat. Jaki pit i do kiedy mam złożyć? Jaki podatek i do kiedy zapłacić?

Nie zapłaciłem podatku od sprzedaży nieruchomości

W 2009 r. otrzymałem w spadku po mamie nieruchomość, którą w 2011 r. sprzedałem. Rok temu urząd skarbowy zaczął wysyłać do mnie pisma, że nie zapłaciłem podatku od sprzedaży nieruchomości. Nadal otrzymuję jakieś pisma, ale ich nie odbieram, bo mieszkam za granicą. Czy sprawa nie jest już przedawniona? Czy ten podatek będę musiał jednak zapłacić?

Darowizny i sprzedaże nieruchomości a podatek

Sprawa dotyczy darowizny i sprzedaży nieruchomości i podatku. W 2009 roku zmarła najpierw siostra taty, później jej mąż (miał dwóch braci). Nie mieli dzieci. Tata odziedziczył 1/2 domu, a bracia drugą część. W 2011 darowali tacie swoją część domu. Od wszystkiego został zapłacony podatek. W 2011 dom został sprzedany i kupione mieszkanie. Natomiast to mieszkanie zostało sprzedane w 2016, czyli przed upływem 5 lat. Czy trzeba płacić podatek od tej sprzedaży po takich darowiznach i sprzedaży nieruchomości?

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »
0.03907299041748 sek.