Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Kwestionariusz dla nierezydenta z ZUS a stały pobyt w USA

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-07-08

Mam 76 lat, mieszkam od lat w Stanach Zjednoczonych, mam amerykańskie obywatelstwo. Otrzymałem z polskiego ZUS kwestionariusz dla nierezydenta dotyczący mojego numeru identyfikacji podatkowej w państwie zamieszkania. Kwestionariusz ten został wysłany w związku z nałożonym na ZUS obowiązkiem przekazania polskim organom podatkowym informacji o numerze służącym do identyfikacji dla celów podatkowych w państwie zamieszkania. Płacę tutaj podatki i nie jest możliwe podanie ani numeru social security, ani innych numerów identyfikacji podatkowej. Z niewielkiej renty, którą otrzymuję z polskiego ZUS, co miesiąc jest pobierany podatek. Pracowałem w Polsce około 19 lat, a potem wyjechałem wraz z rodziną i po raz pierwszy coś takiego otrzymałem od ZUS-u. Z tego co wyczytałem, rozporządzenie MF z dnia 23 stycznia 2015 r. dotyczy tylko państw UE. ZUS ma przekazywać te informacje polskim organom podatkowym na formularzu PIT-40A (Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy). Czy w moim przypadku nie doszło do urzędniczego nieporozumienia?

Aleksander Słysz

Na sprawę trzeba popatrzyć troszkę szerzej. Ma Pan miejsce zamieszkania w USA i otrzymuje w Polsce rentę. Renta ta powinna być opodatkowana w Polsce jako kraju wypłaty i w USA jako miejscu zamieszkania (jeśli nie jest to emerytura z tytułu pracy lub osobiście świadczonych usług jako pracownikowi Rządu lub jakiejkolwiek jego agendy w związku z pełnionymi funkcjami rządowymi). Stany Zjednoczone zezwalają osobom mającym miejsce zamieszkania w Stanach Zjednoczonych na zaliczenie na poczet podatku zapłaconego w Polsce na poczet podatku, który winien być uiszczony w Stanach Zjednoczonych, odpowiednich kwot podatku zapłaconego w Polsce (kwota zaliczona nie może przekraczać tej części podatku w Stanach Zjednoczonych, która zależna jest od dochodu netto takiego obywatela lub osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Stanach Zjednoczonych, pochodzącego ze źródeł w Polsce, lub dochodu pochodzącego ze źródeł spoza Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do jego całkowitego dochodu netto w tym samym roku podatkowym). Tym samym taką emeryturę należy bezwzględnie ujmować w rozliczeniu w USA. Powyższe wynika z umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U. z dnia 18 września 1976 r.). Podanie np. SSN polskiemu fiskusowi nic w tej sprawie nie zmienia. Podatnicy, którzy nie rozliczają się poprawnie w USA lub boją się redukcji tamtejszych świadczeń (np. emerytalnych czy SSI), rzeczywiście boją się podawać numer SSN. Innymi słowy, jeśli rozlicza się Pan poprawnie podanie SSN w niczym Panu nie zaszkodzi.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Nowe umowy i porozumienia zawierane między Polską a USA wymuszają szerszy zakres wzajemnych informacji, ze względu na ich wymianę i realizację umów i porozumień. Rzeczywiście zatem jest tak, że „nasz” ZUS wymaga podania zagranicznego numeru służącego do identyfikacji dla celów podatkowych w państwie zamieszkania emeryta co, nie bezpośrednio, ale pośrednio, wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do słania których zobowiązane są organy rentowe (Dz.U.2015.160 – Dz.U. z dnia 30 stycznia br.). Tym samym wymagane jest w poz. 22 PIT-40A/11A podanie numeru identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych w państwie, w którym ma się miejsce zamieszkania. Jedynie w przypadku braku takiego numeru (nie nadano go) należy podać numer dokumentu stwierdzającego tożsamość w Państwie miejsca zamieszkania.

Powyższe wiąże się z postanowieniami nowej (jeszcze nie obowiązującej) konwencji między Rzecząpospolitą Polską a USA w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z 2013 r. Zgodnie z art. 18 tej jeszcze niewiążącej umowy emerytury będą opodatkowane (co do zasady) tylko w kraju miejsca zamieszkania, czyli wypłacana z Polski emerytura w Polsce nie będzie w ogóle podlegać opodatkowaniu, a cały podatek zapłaci Pan w USA.

Odnośnie zaś wystawiania przez ZUS ww. PIT-40A/11A jest to obowiązek ZUS, również w przypadku nierezydentów i nie jest w żaden sposób ograniczony tylko względem osób mających zamieszkanie na terenie UE.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Wspólne rozliczenie małżonków a ślub w trakcie roku

W czerwcu 2015 r. wziąłem ślub. Czy jest możliwe wypełnienie PIT-u za 2015 rok jako małżeństwo? Jak uwzględnić fakt, że małżeństwo nie trwało pełnego roku?

Umowa o dzieło poza zakresem prowadzonej działalności

Proszę o podanie podstawy prawnej do sytuacji, w której osoba prowadząca działalność gospodarczą podpisała umowę o dzieło na wykonanie pracy, która nie mieści się w zakresie PKD prowadzonej działalności. Czy można zawierać takie umowy poza działalnością?

Umowa sponsorska a podatek

Prowadzę firmę handlującą odzieżą sportową. W ramach działalności marketingowej chciałbym przekazywać nieodpłatnie sprzęt sportowy zawodnikom. W zamian za to, zawodnicy zobowiązują się do reklamowanie mojej firmy. Jaki rodzaj umowy (sponsoringowa, barterowa, darowizny, inna) najkorzystniej jest z takim zawodnikiem podpisać ze względu na rozliczenia podatkowe? Dodam, że jestem podatnikiem VAT, z dochodu rozliczam się na zasadzie zryczałtowanej stawki.

Dług w spadku w postaci niezapłaconego podatku

Trzy lata temu zmarł mój ojciec, który zostawił nam w spadku dług w postaci niezapłaconego podatku od sprzedanego przez niego mieszkania. Dowiedzieliśmy się o tym dopiero wczoraj. Spadku nie odrzuciliśmy, ponieważ nie wiedzieliśmy, że ojciec posiada jakieś zobowiązanie wobec skarbówki. Czy możemy to zobowiązanie uregulować bez oczekiwania na decyzję organu podatkowego, czy też czekać, aż urząd wyda decyzję i wtedy zapłacić? Chcielibyśmy uniknąć narastających odsetek.

Umowa zamiany a podatek

Mam udział w domu wynoszący 2/3, a mój syn 1/3. Chcemy zamienić dom na mieszkanie o tej samej wartości w formie umowy zamiany. Mieszkanie jest własnością mojego brata. Czy mój syn będzie musiał zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych za swoją część, jeżeli w umowie zamiany też będzie miał udział 1/3?

Koszty podatkowe samochodów wydzierżawionych dla potrzeb firmy

Jesteśmy spółką z o.o. Wydzierżawiamy 2 samochody osobowe dla potrzeb firmy (jeździ nimi prezes i wiceprezes). Umowa dzierżawy została zgłoszona do US i auta zostały zgłoszone jako służące do działalności mieszanej. VAT odliczamy w wysokości 50%. A co z kosztami? Czy musi być prowadzona kilometrówka do kosztów eksploatacyjnych? Czy możemy w 100% wrzucać FV w koszty?

Odszkodowanie za utracone zarobki a podatek

Dostałem odszkodowanie za niesłuszny areszt w wysokości 27 tys. zł, w tym 15 tys. za utracone zarobki i 12 tys. jako zadośćuczynienie. Od jakiej kwoty mam zapłacić podatek? Czy mogę odliczyć koszty wynagrodzenia adwokata?

Sprzedaż tras narciarskich a PCC

Przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), aktywny vatowiec, zamierza kupić na potrzeby tej działalności nieruchomość gruntową niezabudowaną od osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą. Całość nieruchomości to trasy narciarskie, które były do tej pory dzierżawione. Kupujący po nabyciu będzie kontynuować tam działalność gospodarczą. Kupujący jest właścicielem gruntów rolnych o pow. 4 ha. Czy od umowy sprzedaży należny będzie bezwzględnie podatek od czynności cywilnoprawnych?

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »
0.038384914398193 sek.