Kategoria: Podatek od nieruchomości

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podatek od garaży

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-11-06

Chcę kupić ziemię z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na której znajduje się około 80 garaży blaszanych, które są własnością osób dzierżawiących grunt pod te garaże. Garaże są postawione z pozwoleniem na budowę, ale budowa nie jest zakończona. Z dzierżawy gruntu są pobierane opłaty. W związku z tym, czy istnieje podatek od garaży do urzędu miasta?

Katarzyna Siwiec

Pyta Pan o kwestie związane z płatnością podatku od nieruchomości, bowiem to jest podatek lokalny płatny do lokalnego urzędu miasta czy gminy.

Wyjaśniam zatem, że kwestie związane z tym podatkiem reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z art. 2 ust 1 tejże ustawy „opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

1) grunty;

2) budynki lub ich części;

3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”.

Oczywiście garaż nie stanowi gruntu, jest to rzecz oczywista.

Niestety w orzecznictwie sądów administracyjnych nawet kioski uważane są za budowle. Jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2013 roku, sygn. akt I SA/Wr 687/13, „ustawa z 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, definiując w art. 2 ust. 1 przedmiot podlegający opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, nie rozciąga użytego w niej pojęcia – budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – na obiekty tymczasowe, które określa w sposób odrębny ustawa z 1994 r. – Prawo budowlane w art. 3 pkt 5. Takim obiektem jest natomiast kiosk handlowy, jako niezwiązany trwale z gruntem. Konieczną cechą budowli, zarówno w rozumieniu Prawa budowlanego, jak i w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jest trwałe połączenie takiego obiektu z gruntem – w przeciwieństwie do tymczasowego obiektu budowlanego, który trwale połączony z gruntem nie jest i za który uważa się, między innymi, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowej oraz obiekty kontenerowe”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ja zakładam, że parking nabywa Pan w celach związanych z działalnością gospodarczą, biorąc pod uwagę ilość znajdujących się tam garaży.

Tak więc niestety, ale obawiam się, że garaż blaszany potraktowany będzie dokładnie tak samo jak kiosk.

Aczkolwiek także zdania przeciwne można odnotować w wyrokach innych sądów. Tytułem przykładu warto wskazać na wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 6 grudnia 2005 r. (sygn. akt I SA/Rz 216/05) oraz powiązany z nim wyrok NSA z dnia 8 maja 2007 r. (sygn. akt II FSK 658/06), z których wynika, że „budynek typu »szczęka«, niepołączony trwale z gruntem, nie mieści się w wymienionej w art. 2 ust. 1 u.p.o.l. definicji nieruchomości bądź obiektu budowlanego, gdyż nie stanowi ani budynku ani budowli, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 cytowanej ustawy”.

Ponieważ jednak pisze Pan, że zostały wydane pozwolenia na budowę, to niestety nie ma co dyskutować, że konstrukcja tych garaży jest taka, że jednak podlegają one pod ustawę Prawo budowlane, a więc spełniają warunki uznania ich za budowle, bo oczywiście nie za budynek. Zgodnie z prawem budowlanym bowiem budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Problem sprowadza się jedynie do tego, czy budowla niezakończona podlega podatkowi, czy też nie. Otóż, zgodnie z najnowszym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 9 stycznia 2014 roku, sygn. akt I SA/Kr 1744/13, nie – jeśli nie ma pozwolenia na użytkowanie, to podatek Pana nie obowiązuje.

Poniżej przytaczam Panu pełną tezę tegoż wyroku:

„Nawet jeśli zostaną zakończone prace inwestycyjne dotyczące budowli, ale wciąż nie wydano dla niej pozwolenia na użytkowanie i nie została ona z tego powodu wprowadzona do rejestru środków trwałych, to nie jest ona obciążona podatkiem od nieruchomości. Niestety nie ma jeszcze jego uzasadnienia.

Do tej pory przyjmowano, iż data powstania obowiązku podatkowego została odniesiona do pewnego stanu faktycznego nie zaś powiązana z wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i jej prawomocnością, a więc decydowałby moment rozpoczęcia korzystania z tych garaży”.

Miejmy zatem nadzieję, że zmieniona obecnie linia orzecznictwa się utrzyma.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Nakaz płatniczy dla podatku rolnego

Jestem właścicielką 26-arowej działki klasy IV, 15-arowej klasy V Pp (pastwisko) i 10-arowej klasy Ps. Za te dwie ostatnie nie płaciłam dotąd podatku rolnego. Na trzeciej z wymienionych działek stoi mój dom (uzyskałam pozwolenie na budowę) – płaciłam tylko podatek od powierzchni budynku. Obecnie otrzymałam nakaz płatniczy, w którym określono konieczność zapłaty podatku rolnego za działkę 10-arową. Czy ta decyzja jest słuszna? Nic się nie zmieniło w klasyfikacji gruntów. Co powinnam zrobić?

Aspekt podatkowy zakupu działki budowlanej od osoby mieszkającej w USA

Chciałbym zakupić działkę budowlaną w Polsce, od wujka mieszkającego w USA. Ja pracuję w Norwegii i w Polsce bywam 2-3 razy w roku. Jak przeprowadzić tę transakcję w miarę szybko, jakie podatki trzeba będzie zapłacić? W Polsce wuj ma córkę, która ewentualnie może być jego pełnomocnikiem. Gdzie takie sprawy się zgłasza, czy można wszystko załatwić u notariusza? Może ze względu na podatki lepiej żeby to była darowizna?

Podatek od nieruchomości przy współwłasności obiektu

Posiadałem spółkę, która została rozwiązana. Problem istnieje w tym, że były wspólnik żąda ode mnie płacenia podatku od nieruchomości. Czy obowiązuje mnie płacenie podatku jako prowadzący działalność, czy osoba prywatna? Podział nieruchomości nie jest prawnie uregulowany.

Podatek od nieruchomości a budynek gospodarczy czy mieszkalny

Posiadam grunt orny oraz działkę przeznaczoną pod teren zabudowy jednorodzinnej. W gminie płacę podatek rolny od obu działek. Planuję wybudować budynek z garażem na terenie działki. Czy korzystniej (ze względu na wysokość przyszłych podatków) wybudować i zgłosić do urzędu budynek jako dom mieszkalny, czy jako budynek gospodarczy?

Jak płacić mniejszy podatek za działkę przemysłową?

Kupiłem prawo wieczystego użytkowania działki przemysłowej w gminie, w której istnieje plan zagospodarowania przestrzennego. Istnieje na niej zabudowa przemysłowa i przetwórcza, z możliwością adaptacji, rozbudowy, przebudowy, utrzymania funkcji przetwórczej i przemysłowej. Na działce znajdują się budynki zaznaczone na mapie linią przerywaną jako ruiny. Budynki te są trwale związane z gruntem, mają jedynie dach, nie posiadają drzwi i okien. Wymagają kapitalnego remontu. Na działce natomiast nie ma mediów. Jednak działka jest mi niezbędna do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Podatek to ok. 8 zł/m2 budynku. Co zrobić, aby płacić mniejszy podatek za budynki i grunty jako rolnik?

Maksymalny podatek od nieruchomości firmowej

Prowadzę niewielką firmę deweloperską w formie jednoosobowej działalności. Najczęściej od osób fizycznych kupuję grunt, następnie wykonuję projekt, otrzymuję pozwolenie, w którego tytule figuruje moje nazwisko i nazwa mojej firmy. Buduję dom jednorodzinny i po odbiorze sprzedaję gotowy produkt. Urząd miasta nalicza mi maksymalną stawkę podatku od nieruchomości (osobno grunt), ponieważ prowadzę działalność. Czy słusznie?

Podatek od części budynku należącej do spółdzielni

Mam mieszkanie – wyodrębnioną własność w budynku spółdzielni mieszkaniowej. Place podatek za nieruchomość, działkę i części wspólne. Oprócz tego spółdzielnia nalicza mi podatek od mienia wspólnego, które jest własnością spółdzielni. Chodzi o działkę, na której jest rozdzielnia prądu do dwóch następnych budynków. Nie jestem członkiem spółdzielni. Czy ja musze płacić następny podatek (i to najwyższy), skoro moje mieszkanie nie jest spółdzielcze?

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »
0.040796995162964 sek.