obramowanie
poradapodatkowa.pl | Podatek dochodowy | Wszystkie | Pytanie i odp.
Szukaj:
obramowanie
Zadaj pytanie
Biuletyn
Zapisz się tutaj, jeśli chcesz otrzymywać biuletyn.
Najnowsze pytania
Najnowsze artykuły
Zadaj pytanie
 

Porady Podatkowe – skutecznie i na czas

Jeśli nie znalazłeś(aś) odpowiedzi na swoje pytanie – zapytaj naszego prawnika

Kliknij w guzik rozwiń Wypełnij poniższe pola i zadaj pytanie Otrzymasz bezpłatną wycenę

1. Wpisz tytuł pytania:

2. Wpisz treść pytania:

Załącznik 1:

3. Wprowadź dane kontaktowe:

Imię:  
E-mail:  

Bezpłatną wycenę otrzymasz do 2 godzin

Jeżeli posiadasz kod rabatowy wprowadź go po otrzymaniu wyceny.

Opublikowane: 29.10.2009

Autor: Artur Bubrowiecki

Podatek od sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od nabycia

Sprzedałem mieszkanie w 2008 r. tuż przed upływem 5 lat od jego nabycia. Niestety sprzedaż jest obciążona 10% podatkiem. Zadeklarowałem, że pieniądze zostaną przeznaczone na zakup w ciągu 2 lat nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Jedną czwartą kwoty, jaką uzyskałem ze sprzedaży, zwróciłem do banku na poczet zaciągniętego wcześniej na zakup mieszkania kredytu hipotecznego. Czy istnieje możliwość dalszego odroczenia wpłaty podatku albo jego anulowania bądź obniżenia? Na przykład czy można obniżyć podstawę opodatkowania o kwotę zwrotu kredytu? Czy istnieje możliwość uniknięcia podatku, ze względu na fakt, że stale zamieszkuję w Stanach Zjednoczonych (jestem rezydentem), również w momencie sprzedaży mieszkania?

Wybrane Opinie Klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą poradę – dużo wyjaśniająca, fachowo, szybko – polecam.

Danuta


Bardzo dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi i polecam korzystanie z tych usług prawniczych. Bardzo profesjonalne podejście do sprawy, rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi na każde pytanie.

Arkady
 Bardzo satysfakcjonująca, wyczerpująca odpowiedź. Konkretne, rzeczowe informacje oraz szybka reakcja. Jestem wdzięczna i mam nadzieję, że porada ta wpłynie pozytywnie na rozwój mojej sprawy.
Beata


 

Bardzo dziękujemy za pełen profesjonalizm - rzetelne zapoznanie się ze sprawą, szczegółowe i przejrzyste odpowiedzi wraz z praktycznymi poradami.
Z serdecznymi pozdrowieniami, Basia i Michał.

 


Naprawdę polecam. Dostałam odpowiedź na wszystkie nurtujące mnie pytania. Jak zajdzie potrzeba, na pewno znowu się poradzę.

EmiliaChciałbym podziękować za dokładne i obszerne odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania. Jestem bardzo zadowolony z kontaktu z Państwem.

Paweł


Bardzo sprawny, szybki, kompetentny zespół. Polecam wszystkim zagubionym w gąszczu naszego prawa. Jeżeli mam dodać coś nowego to: „nas dyletantów z zakresu znajomości prawa” nie naciąga się nas na zbędne koszty.

Andrzej


Dziękuję bardzo za szybką i profesjonalną odpowiedź. Państwa strona jest naprawdę GODNA POLECENIA !!

Kasia

 


W przypadku sprzedaży mieszkania nabytego do 31 grudnia 2006 r., rzeczywiście w dalszym ciągu obowiązują uregulowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu do tej daty, a zatem Pański przychód podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, płatnym w ciągu 14 dni od dnia zbycia nieruchomości. Sprzedając nieruchomość w 2008 r., złożył Pan oświadczenie o przeznaczeniu tego przychodu w ciągu 2 lat od dnia zbycia nieruchomości na określone cele mieszkaniowe. Zatem dwuletni termin minie w 2010 r.

 

Z części kwoty uzyskanej ze zbycia nieruchomości spłacił Pan kredyt hipoteczny, a zatem w tej części skorzystał Pan z przedmiotowego zwolnienia. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e ustawy o PIT w brzmieniu sprzed 31 grudnia 2006 r. zwalnia się od podatku m.in. przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a, w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

 

Pozostała kwota, czyli pomniejszona o spłacony bankowi kredyt, musi zostać zwydatkowana na określone przepisami ustawy cele mieszkaniowe, jeżeli miałaby zostać zwolniona z opodatkowania w 2010 r. Cele mieszkaniowe zostały określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o PIT (w brzmieniu do 31.12.2006 r.) Przepis ten stanowi, iż zwalnia się z opodatkowania przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości (...):

 

Jeśli nie tego szukałeś i nadal masz problem prawny – kliknij tutaj >>

 

 1. w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:
  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
  • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację – na cele mieszkalne – własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. w całości – jeżeli sprzedaż nastąpiła w celu uzyskania, w zamian za te nieruchomości lub prawa, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo budynku mieszkalnego lub jego części;
 3. w całości – jeżeli sprzedaż nastąpiła w wykonaniu lub w związku z wielostronną umową o zamianie tych budynków lub praw do lokali;
 4. w całości – jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny;
 5. w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

 

Z kolei art. 21 ust. 1 pkt 32 a) odnosi się do zamiany nieruchomości i stanowi, iż zwalnia się z opodatkowania przychody uzyskane z zamiany:

 

 1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w tych prawach, lub
 3. gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a)

  – jeżeli przedmiotem zamiany są wyłącznie znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości i prawa wymienione w lit. a)-c).

 

Niestety ustawodawca nie daje możliwości dalszego odroczenia terminu płatności podatku. Dwuletni termin przeznaczenia osiągniętego przychodu na powyższe cele mieszkaniowe musi zostać zachowany, w przeciwnym wypadku zaistnieje konieczność zapłaty 10% podatku od przychodu nieprzeznaczonego na cele mieszkaniowe (a zatem w Pana przypadku będzie to cena mieszkania pomniejszona o kredyt) wraz z odsetkami za zwłokę. Kwota odsetek za zwłokę kształtować się będzie w następujący sposób:

 

 1. od 14 dnia po odpłatnym zbyciu nieruchomości do dnia, w którym upłynęły dwa lata, licząc od dnia sprzedaży – w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych (czyli od ceny uzyskanej ze sprzedaży pomniejszonej o zwrócony kredyt);
 2. począwszy od następnego dnia po upływie dwóch lat, licząc od dnia sprzedaży, aż do dnia zapłaty podatku – w pełnej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.

 

Niestety, sytuacji nie zmieni również fakt, iż dla celów podatkowych jest Pan nierezydentem, a więc osobą podlegającą opodatkowaniu tylko od przychodów (dochodów) osiągniętych na terytorium RP. Zgodnie z art. 6 polsko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, która wskazuje miejsce opodatkowania dochodu, dochody z nieruchomości podlegają opodatkowaniu w tym umawiającym się państwie, w którym nieruchomość jest położona (czyli w Polsce). Sam mechanizm opodatkowania wskazują już wyżej wymienione uregulowania podatkowe.

 

Najkorzystniejszym zatem dla Pana rozwiązaniem byłoby wydatkowanie pozostałej kwoty do opodatkowania na jeden z wyżej wymienionych celów mieszkaniowych. W razie kolejnej sprzedaży np. nabytego mieszkania, ponownie złożyłby Pan oświadczenie o chęci przeznaczenia dochodu na cele mieszkaniowe (obecne uregulowania powróciły bowiem do uregulowań sprzed 1 stycznia 2007 r.).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

 

Lubię To!

Oceń przydatność tekstu:

Ocena przydatności tekstu:
Oceń zrozumienie tekstu:

Ocena zrozumienia tekstu:

Porady Podatkowe – skutecznie i na czas

Jeśli nie znalazłeś(aś) odpowiedzi na swoje pytanie – zapytaj naszego prawnika

Kliknij w guzik rozwiń Wypełnij poniższe pola i zadaj pytanie Otrzymasz bezpłatną wycenę

1. Wpisz tytuł pytania:

2. Wpisz treść pytania:

Załącznik 1:

3. Wprowadź dane kontaktowe:

Imię:  
E-mail:  

Bezpłatną wycenę otrzymasz do 2 godzin

Jeżeli posiadasz kod rabatowy wprowadź go po otrzymaniu wyceny.

poleć pytanie znajomemu     wersja do druku

 

Artur Bubrowiecki

Artur Bubrowiecki

»Najczęściej czytane pytania w dziale

29.10.2009 |

Podatek od sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od nabycia

04.12.2009 |

Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku jest zwolniona z podatku dochodowego?

21.12.2009 |

Import towarów z USA

06.04.2011 |

Otrzymanie z PUP refundacji a KPiR i ewidencja VAT

03.02.2012 |

Zakup towaru w Anglii i sprzedaż w Polsce – działalność gospodarcza

»Najnowsze pytania w dziale

17.12.2014 |

Opodatkowanie polisy na dożycie określonego wieku

16.12.2014 |

Rozliczenie PIT-a za osobę zmarłą

15.12.2014 |

Przychody z najmu nieruchomości

09.12.2014 |

Sprzedaż na Allegro a urząd skarbowy

08.12.2014 |

Podatek od różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a ceną zakupu

»Najczęściej czytane artykuły w dziale

19.02.2009 | Szczegółowe zasady obliczania odsetek i opłaty prolongacyjnej w 2009 roku
19.03.2009 | Podpisywanie deklaracji przez pełnomocnika
29.09.2009 | Opodatkowanie działalności kantorowej
14.03.2009 | Znaczenie cen transferowych
17.12.2009 | Odwołanie od decyzji organu podatkowego

»Najnowsze artykuły w dziale

05.04.2012 | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – zbycie udziałów a podatek dochodowy
02.02.2012 | Komunikacji międzynarodowa – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a problem z definicją pojęcia
04.11.2011 | Ceny transferowe – dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi
13.06.2011 | Podatek VAT a miejsce świadczenia usługi – zmiany wprowadzone przez ustawodawcę
03.03.2011 | Ulga rehabilitacyjna

Wybrane opinie naszych klientów:

15.12.2009

Rzeczowa i wyczerpująca odpowiedź na postawione pytanie.

Piotr

26.10.2009

Dziękuję za pomoc! Bardzo dokładna i wyczerpująca odpowiedź, napisana zrozumiałym językiem. Polecam wszystkim ten serwis. Szybka odpowiedź, w tym również na pytania dodatkowe. Duży profesjonalizm! Z pewnością, w przyszłości jeśli zaistnieje taka potrzeba skorzystam z Państwa usług.

Dziękuję Joanna.

05.10.2009

Opinia bardzo dobra, dziękuję.

Radek

22.10.2009

Odpowiedź  nadeszła: RZETELNA, SZYBKA, TANIA.

Dziękuje Joanna.

16.12.2009

Dzięki, po prostu profesjonalnie.

Rafał

27.08.2009

Dziękuję bardzo za pomoc i polecam wszystkim. Porada rzetelna szybka i na wysokim poziomie.
Katarzyna

06.12.2009

S U P E R P O R A D A    Wyczerpująca, fachowa, podana w sposób zrozumiały dla laika. Szybki kontakt. Jestem bardzo zadowolona.    P O L E C A M     i na pewno sama jeszcze w razie potrzeby skorzystam.

Alina

13.08.2009

Dziękuję za wyczerpujące informacje. Odpowiedź jest w najwyższym stopniu profesjonalna i szybka. Oceniam Porady Prawne ePorady24.pl na bardzo dobry.
Adam

16.06.2009

Jestem bardzo zadowolony z porady jaką uzyskałem ponieważ mogłem bez większych kosztów i straty czasu przedstawić stan prawny w spornej kwestii moim współlokatorom dzięki czemu szybko doszliśmy do satysfakcjonującego nas rozwiązania.

Wiesław

02.12.2009

Szybko i profesjonalnie! Polecam!

Michał

Przeczytaj wszystkie opinie

  porady prawne
opinie
Współpraca
Jeżeli jesteś zainteresowany współtworzeniem serwisu przeczytaj więcej informacji.
guzik Katalog orzeczeń | Słowa kluczowe | Kontakt | Nasi partnerzy | Reklama | O nas | Polityka prywatności | Informacje o cookies | Poleć serwis znajomemu | Pomoc guzik