Kategoria: Podatek VAT

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Sprzedaż importowanej odzieży a VAT

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-01-08

Zajmuję się sprzedażą importowanej odzieży z Unii Europejskiej. Kupuję towar za np. 100 zł i sprzedaję go za 120 zł. Ile powinnam zapłacić od tego VAT-u?

Aleksander Słysz

Sama sprzedaż krajowa towaru, który nabyła Pani, i który znajduje się w kraju, opodatkowana jest na zasadach ogólnych właściwą dla danego towaru stawką podatku od towarów i usług. Jest tak, albowiem co do zasady, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; podstawą opodatkowania jest z reguły wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów (sprzedawca) ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, a podstawowa stawka podatku wynosi 23%. Zatem w tym prostym przykładzie, jeśli cena brutto to 120 zł, jest w niej 22,44 zł VAT (97,56 zł netto), jeśli zaś ceną netto ma być 120 zł to brutto wyniesie 147,60 zł (120 zł plus 23% VAT, czyli 27,60 zł).

Używa Pani sformułowania „importowanej” z UE, co de facto jest na gruncie VAT niemożliwe, albowiem import towarów to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej; natomiast przywóz towaru z jednego do drugiego kraju UE to inny rodzaj transakcji. Tu więc pozwolę sobie zwrócić uwagę na wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), tj. nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Z WNT mamy do czynienia co do zasady, gdy:

1) nabywcą towarów jest:

a) podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (u. VAT) lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,

b) osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a

– z zastrzeżeniem art. 10 u. VAT;

2) dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. a u. VAT;

3) A także w przypadku, gdy:

a) nabywcą jest podmiot inny niż wymieniony w pkt 1,

b) dokonującym dostawy towarów jest podmiot inny niż wymieniony w pkt 2

– jeżeli przedmiotem nabycia są nowe środki transportu.

Od ww. reguł istnieje szereg wyjątków, stąd każdorazowo dla konkretnej transakcji należy zbadać jej konsekwencje. Przy WNT zasadą jest, że czynność taką wykazać należy jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów tak po stronie podatku należnego, jak i podatku naliczonego (jeśli zakupy te służyły działalności opodatkowanej).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Wystawienie faktury korygującej

Sprzedaliśmy (faktura VAT) ciągnik rolniczy klientowi, który zarejestrował ciągnik w wydziale komunikacji. Następnie klient oddał nam ciągnik, a my wystawiliśmy fakturę korygującą. Jednakże wydział komunikacji żąda od klienta nie faktury korygującej, lecz umowy kupna-sprzedaży do przyjęcia zgłoszenia o zbyciu pojazdu (klient nie jest płatnikiem VAT i nie może nam wystawić faktury). Według nas faktura korygująca to pewien rodzaj umowy kupna-sprzedaży. Kto ma rację?

Zakup mieszkania na siedzibę firmy

Prowadzę działalność, rozliczam się na zasadzie KPiR, jestem podatnikiem VAT. Zastanawiam się nad zakupem mieszkania na siedzibę firmy. Czy to się opłaca? A może lepiej wydzielić część domu? Planuję oszczędności, ponieważ najem biura jest bardzo drogi. Co mogę zyskać?

Import drewna z Afryki do Polski

Czy jest możliwość, żeby nie płacić VAT-u przy odprawie celnej przy imporcie drewna z Afryki do Polski? Kolega mi mówił, że stosuje zwolnienie z ustawy. Drewno przeznaczone jest do przerobu i sprzedaży, kod 4407289900.

Działalność przy współpracy z kontrahentami z Białorusi

Mam zamiar otworzyć firmę w Polsce, która będzie specjalizowała się głównie w sprzedaży odzieży. Chcę współpracować z firmą znajdującą się na terenie Republiki Białoruś, ponadto chcę, aby dzianina z Polski była eksportowana do Republiki Białorusi, tam przekształcana w wyroby gotowe (koszulki) i przywieziona z powrotem do Polski. W jakim kraju będę płacił się podatek VAT? W jaki sposób podpisuje się umowę pomiędzy firmami? Jakie dokumenty są potrzebne do służby celnej w przypadku eksportu dzianiny i wywozu wyrobów gotowych? Szczegóły w załączniku.

Złożenie VAT-R po terminie

Czy złożenie VAT-R po terminie (przekroczenie 150 tys. zł) skutkuje brakiem możliwości rozliczania VAT kwartalnie?

Sprzedaż nieruchomości przez spółkę jawną – skutki podatkowe

Spółka jawna sprzedaje zabudowaną nieruchomość, która nie została oddana do użytku, jest w stanie surowym otwartym). Działka została nabyta przez spółkę przed wejściem do UE w 2003 r. bez VAT. Budowę rozpoczęto w 2011 r. Jakie będą skutki podatkowe sprzedaży tej nieruchomości? Czy teraz firma, sprzedając tę zabudowaną nieruchomość, musi naliczyć VAT 23% i czy od tej czynności będzie do zapłaty podatek dochodowy (mimo upływu 5 lat od zakupu działki)?

Problem z rozliczeniem faktury od kontrahenta z Hiszpanii

Otrzymaliśmy fakturę od kontrahenta z Hiszpanii. Czy mam traktować to jako import usług i wykazać w poz. 27, 28, 29 i 30 deklaracji VAT-7 (jako podatek należny) i jednocześnie rozliczyć VAT naliczony w poz. 41 i 42? Czy transakcja powinna być wykazana w informacji podsumowującej VAT-UE?

Niepłacenie VAT i podatku dochodowego w terminie

Prowadzę jednoosobową firmę. Od kilku miesięcy nie składałem deklaracji VAT, nie płaciłem podatku VAT i dochodowego. Jakie poniosę konsekwencje? Nadmieniam, że chcę naprawić ten błąd.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »
0.041301965713501 sek.