Kategoria: Podatek akcyzowy

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Stawka akcyzy i odpowiedzialny za podatek podmiot

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-12-28

Jaką stawkę akcyzy należy zapłacić za import papierosów lub tytoniu z Ukrainy i jaki podmiot może tego dokonać?

Aleksander Słysz

Podatnikiem w przypadku importu jest co do zasady importer, a stawka zależy od wyrobu, szczegóły poniżej.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym m.in. wyrobów akcyzowych. Wyrobami takimi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest m.in. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

W przypadku suszu tytoniowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest m.in. import suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych, lub pośredniczący podmiot tytoniowy; obowiązek podatkowy powstaje z dniem powstania długu celnego, w przypadku importu suszu tytoniowego, a podatnikiem akcyzy jest co do zasady każda osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą.

Do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy zalicza się bez względu na kod CN:

  1. papierosy;
  2. tytoń do palenia;
  3. cygara i cygaretki.

Co do zasady stawki akcyzy na wyroby tytoniowe wynoszą:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

  • na papierosy 206,76 zł za każde 1000 sztuk i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej;
  • na tytoń do palenia 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej;
  • na cygara i cygaretki – 393,00 zł za każdy kilogram.

Maksymalna cena detaliczna to cena wyznaczona i wydrukowana przez producenta, importera lub podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego na opakowaniu jednostkowym wyrobu tytoniowego.

Na papierosy lub tytoń do palenia nieobjęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy i nieoznaczone maksymalną ceną detaliczną stawki akcyzy wynoszą:

  • na papierosy – 343,98 zł za każde 1000 sztuk;
  • na tytoń do palenia – 229,32 zł za każdy kilogram.

Minimalna stawka akcyzy na papierosy wynosi 100% całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży papierosów.

Za susz tytoniowy uznaje się, bez względu na wilgotność, tytoń, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym. Podstawą opodatkowania suszu tytoniowego jest ilość tego suszu wyrażona w kilogramach, a stawka akcyzy na susz tytoniowy wynosi 229,32 zł za każdy kilogram. W przypadku importu suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy, bez jego oznaczenia znakami akcyzy, stawka akcyzy wynosi 458,64 zł za każdy kilogram.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Wyroby akcyzowe

Chciałbym skupować nieprzetworzone liście tytoniu. Następnie sprzedawałbym je odbiorcom hurtowym i detalicznym. Czy jest to możliwe bez opodatkowania akcyzą? Co zalicza się do wyrobów akcyzowych?

Samochód z zagranicy

Chcę nabyć samochód z zagranicy, bez akcyzy. Początkowo będzie pojazdem specjalnym, ale po przeglądzie – osobowym. Auto sprowadza i rejestruje pośrednik. Czy izba celna może się do mnie zwrócić o zapłacenie akcyzy, czy też procedura jest zgodna z prawem?

Odwołanie od decyzji urzędu celnego

W 2008 r. kupiłam w USA uszkodzony samochód osobowy. W momencie odbioru w porcie niemieckim oględzin dokonał niemiecki rzeczoznawca. Zapłaciłam należny podatek akcyzowy. Na terenie Polski samochód został naprawiony. Po kilku tygodniach od rejestracji sprzedałam auto. W 2011 r.* urząd celny wystosował do mnie pismo w sprawie dopłaty podatku akcyzowego (skan pisma przesyłam w załączniku). Czy decyzja w sprawie dopłaty do podatku została wydana zgodnie z prawem? Czy mogę odwołać się od tej decyzji urzędu celnego?

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »
0.038331985473633 sek.