obramowanie
poradapodatkowa.pl | Podatek dochodowy | Wszystkie | Artykuł
Szukaj:
obramowanie
Zadaj pytanie
Biuletyn
Zapisz się tutaj, jeśli chcesz otrzymywać biuletyn.
Najnowsze pytania
Najnowsze artykuły
Zadaj pytanie
 

Porady Podatkowe – skutecznie i na czas

Jeśli nie znalazłeś(aś) odpowiedzi na swoje pytanie – zapytaj naszego prawnika

Kliknij w guzik rozwiń Wypełnij poniższe pola i zadaj pytanie Otrzymasz bezpłatną wycenę

1. Wpisz tytuł pytania:

2. Wpisz treść pytania:

Załącznik 1:

3. Wprowadź dane kontaktowe:

Imię:  
E-mail:  

Bezpłatną wycenę otrzymasz do 2 godzin

Opublikowane: 28.09.2010

Autor: Aleksander Słysz

Utrata prawa do opodatkowania podatkiem liniowym

Autor wyjaśnia, kiedy świadczenie usług dla byłego pracodawcy skutkuje utratą prawa do opodatkowania podatkiem liniowym.

Wybrane Opinie Klientów

Jak zawsze wysokiej jakości  i fachowa odpowiedź na zadane pytanie. Gorąco i szczerze polecam.

Tomasz


Bardzo szybka i wyczerpująca odpowiedź. Jestem bardzo zadowolona z uzyskanej pomocy prawnej. Na pewno polecę znajomym :-)

Dziękuję jeszcze raz Julia.


Dziękuję za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku Maciej.


Bardzo wyczerpujące informacje - pozwalają na całkiem przyzwoite rozeznanie w określonej sprawie. Oczywiście nie uda się przedstawić wszystkich aspektów danego zagadnienia bo to wymaga wielokrotnych pytań i odpowiedzi ale ja jestem zadowolony z wyczerpującej odpowiedzi.

Pozdrowienia dla Zespołu Edward.


Dziękuję, wszystko stało się jasne.

JacekZdecydowanie polecam ten serwis oraz jego usługi. Rzetelna i fachowa porada prawna. Kompletne i wyczerpujące informacje. Bardzo kompetentna obsługa.

Dorian


Dziękuję, za bardzo kompetentną odpowiedź. Opłata nie jest mała ale warto.
Marcin


Szanowny Panie Łukaszu, naprawdę się nie spodziewałem, ze dostanę tak wyczerpujące odpowiedzi na moje pytania. Jestem  bardzo zadowolony . Będę korzystał w przyszłości i polecał Państwa usługi znajomym.

Dziękuję Janusz.


Jak zawsze wysokiej jakości  i fachowa odpowiedź na zadane pytanie. Gorąco i szczerze polecam.

Małgorzata


Zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7 (z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d i art. 44 ust. 4) wynosi 19% podstawy obliczenia podatku – jest to tzw. podatek liniowy.

 

Jako preferencyjna forma opodatkowania podatek liniowy obwarowany jest szeregiem restrykcji, których naruszenie powoduje utratę prawa do tej formy opodatkowania. Przykładowo, jeżeli podatnik, który wybrał liniowy sposób opodatkowania, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób liniowy i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

 

Widać wyraźnie, iż restrykcją jest zakaz świadczenia usług z działalności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Nie wszystkich jednak usług, a jedynie odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników spółki wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

 

Jeśli nie tego szukałeś i nadal masz problem prawny – kliknij tutaj >>


 

Gdy działalność gospodarcza prowadzona jest w formie spółki cywilnej, wszyscy Ci wspólnicy, którzy korzystają z opodatkowanie „podatkiem liniowym”, tracą prawo do opodatkowania w sposób liniowy. Jest tak nawet wtedy, gdy przyczyna wyłączenia związana z pracodawcą lub byłym pracodawcą dotyczy wyłącznie jednego z nich.

 

Nie ma problemów z ustaleniem, czy dany podmiot jest byłym lub obecnym pracodawcą. Zdarzają się jednak problemy z jednoznacznym określeniem, kiedy wykonywane czynności odpowiadają czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

 

Z pomocą w dobrym zrozumieniu tej relacji przychodzą sądy administracyjne i organy podatkowe – nie zawsze jednak istnieje zgodność między nimi.

 

W piśmie z dnia 23 września 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach [sygn. IBPB1/415-494/08/MW (KAN-6358/06/08)] wskazuje, że: „Czynności wykonywane przez lekarza w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, wykonywane w ramach umowy o pracę oraz na podstawie zawartej w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej umowy kontraktowej, są tożsame i nie pozwalają na opodatkowanie ich 19% podatkiem liniowym jako dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej”.

 

Natomiast w wyroku z dnia 6 kwietnia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach [sygn. I SA/Gl 1001/08] wskazuje, że: „Okoliczność, iż lekarz udziela świadczeń zdrowotnych w postaci badania stanu zdrowia, leczenia lub porad lekarskich zarówno jako pracownik jak i prowadząc indywidualną praktykę lekarską na rzecz tego samego Szpitala, sama w sobie nie przesądza o zaistnieniu przesłanki wyłączającej stosowanie opodatkowania z art. 30c ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. Wykonywanie, przez lekarza prowadzącego indywidualną praktykę lekarską działalności gospodarczej (zawodowej) na rzecz Szpitala, aktualnego pracodawcy, w postaci świadczenia usług polegających na udzielaniu określonych, w łączącej te strony umowie cywilnoprawnej (kontrakcie), świadczeń zdrowotnych na rzecz osób do nich uprawnionych, w ambulatorium i izbie przyjęć Szpitala, nie odpowiada czynnościom wykonywanych przez tego lekarza w ramach stosunku pracy na oddziale szpitalnym, o ile umowa o pracę (bądź zajmowane stanowisko) nie obejmuje (nie obejmowało) w roku poprzednim tego rodzaju czynności”.

 

Dalej w tym samym wyroku Sąd udziela cennej wskazówki, zgodnie z którą: „Zwrot »odpowiadających czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy« należy odnieść do obowiązków powierzonych przez pracodawcę i wykonywanych faktycznie przez pracownika na konkretnym stanowisku pracy, a nie do wszystkich czynności jakie pracownik może wykonywać np. z racji posiadanych przez niego kwalifikacji, bądź też do działań o takim samym lub podobnym charakterze”.

 

Analogicznie, w wyroku z dnia 12 grudnia 2007 r., wskazuje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach [sygn. I SA/Gl 805/07] – zdaniem sądu: „Wykonywanie przez radcę prawnego w ramach działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy czynności polegających na świadczeniu pomocy prawnej nie odpowiada czynnościom wykonywanym uprzednio w ramach stosunku pracy w charakterze referenta prawnego, a tym samym nie pozbawia go możliwości opodatkowania przychodów z tej działalności na zasadach określonych w art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie ma zastosowania w takiej sytuacji art. 9 a ust. 3 tej ustawy”.

 

W tym samym tonie zostaje również utrzymany wyrok z dnia 1 marca 2007 r. wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu [sygn. I SA/Po 1138/06], gdzie czytamy, iż: „Sam fakt zatrudnienia na etacie pracownika w kancelarii adwokacko-radcowskiej, a następnie wykonywanie między innymi na rzecz tej samej kancelarii usług prawniczych, ale już przez radcę prawnego w żadnym przypadku nie może zostać uznane za odpowiadające czynnościom, które podatnik wykonywał lub wykonuje w ramach stosunku pracy czego wymaga przepis art. 9a ust. 3 ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Samodzielność radcy prawnego wyklucza bowiem jakąkolwiek podległość, czy zależność od poleceń, które formułowane są w stosunku do pracowników”.

 

W piśmie z dnia 7 stycznia 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie [sygn. IPPB1/415-1197/08-3/ES] wskazuje korzystnie dla podatnika, że: „Dochody uzyskiwane z tytułu wykonywania działalności gospodarczej w ramach świadczenia usług księgowych, gdy podatnik jest równocześnie zatrudniony przez zleceniodawcę tych usług na umowę o pracę w celu wykonywania prac administracyjno-biurowych, mogą być opodatkowane 19% podatkiem liniowym”.

 

Reasumując, świadcząc usługi w ramach działalności opodatkowanej w sposób liniowy na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, pamiętać należy, że cienka jest granica między czynnościami wykonywanymi w ramach umowy o pracę a usługami świadczonymi z działalności – ważnym jest, by granica ta była jednak wyraźna. W tym konkretnym przypadku korzystniejsze dla podatników są szczegółowe zapisy określające zakres czynności czy opisujące usługę niż, zazwyczaj stosowane, ogólne, hasłowe wskazanie przedmiotu usługi, zakresu czynności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

 

 

Lubię To!

Oceń przydatność tekstu:

Ocena przydatności tekstu:
Oceń zrozumienie tekstu:

Ocena zrozumienia tekstu:

Porady Podatkowe – skutecznie i na czas

Jeśli nie znalazłeś(aś) odpowiedzi na swoje pytanie – zapytaj naszego prawnika

Kliknij w guzik rozwiń Wypełnij poniższe pola i zadaj pytanie Otrzymasz bezpłatną wycenę

1. Wpisz tytuł pytania:

2. Wpisz treść pytania:

Załącznik 1:

3. Wprowadź dane kontaktowe:

Imię:  
E-mail:  

Bezpłatną wycenę otrzymasz do 2 godzin

poleć artykuł znajomemu     wersja do druku

 

Aleksander Słysz – magister prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2004 roku zajmuje się szeroko rozumianą problematyką podatkową, w tym: postępowaniami podatkowymi, kontrolą podatkową, podatkami pośrednimi i bezpośrednimi... więcej informacji »

»Najczęściej czytane artykuły w dziale

19.02.2009 | Szczegółowe zasady obliczania odsetek i opłaty prolongacyjnej w 2009 roku
19.03.2009 | Podpisywanie deklaracji przez pełnomocnika
29.09.2009 | Opodatkowanie działalności kantorowej
14.03.2009 | Znaczenie cen transferowych
17.12.2009 | Odwołanie od decyzji organu podatkowego

»Najnowsze artykuły w dziale

05.04.2012 | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – zbycie udziałów a podatek dochodowy
02.02.2012 | Komunikacji międzynarodowa – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a problem z definicją pojęcia
04.11.2011 | Ceny transferowe – dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi
13.06.2011 | Podatek VAT a miejsce świadczenia usługi – zmiany wprowadzone przez ustawodawcę
03.03.2011 | Ulga rehabilitacyjna

»Najczęściej czytane pytania w dziale

29.10.2009 |

Podatek od sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od nabycia

04.12.2009 |

Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku jest zwolniona z podatku dochodowego?

21.12.2009 |

Import towarów z USA

06.04.2011 |

Otrzymanie z PUP refundacji a KPiR i ewidencja VAT

03.02.2012 |

Zakup towaru w Anglii i sprzedaż w Polsce – działalność gospodarcza

»Najnowsze pytania w dziale

25.02.2015 |

Czy zapłacę podatek dochodowy, skoro mieszkam w Szwecji?

23.02.2015 |

Sprzedaż działki z VAT-em a podatek dochodowy

13.02.2015 |

Podatek spadkowy i dochodowy

02.02.2015 |

Komitent jako osoba fizyczna a obowiązek podatkowy

26.01.2015 |

Sprzedaż obrazów własnego autorstwa

Wybrane opinie naszych klientów:

18.11.2009

Przemyślana i wyczerpująca odpowiedź. Dziekuję bardzo. Poza tym profesjonalne podejście i szybka obsługa. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z usługi.

Andrzej

24.07.2009

Jestem zadowolony z wyczerpującej i szybkiej reakcji na moje zapytanie .Odpowiedz jest dla mnie bardzo czytelna.

Piotr

06.12.2009

Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę i rozwiązanie moich wątpliwości. Z przyjemnością skorzystam z Waszych porad.

Z poważaniem, Marek

22.09.2009

Porada wyczerpująca, profesjonalna. Jestem bardzo zadowolona. Dzięki temu mogłam w zadowalający mnie sposów załatwić swoją sprawę. Polecam i dziękuję.

Urszula

14.12.2009

06.12.2009

S U P E R P O R A D A    Wyczerpująca, fachowa, podana w sposób zrozumiały dla laika. Szybki kontakt. Jestem bardzo zadowolona.    P O L E C A M     i na pewno sama jeszcze w razie potrzeby skorzystam.

Alina

04.10.2009

Porady na bardzo wysokim poziomie a możliwość zadawania pytań w ramach tej samej odpłatności, doprowadza do 100% wyjaśnienia problemu.

Serdzecznie dziekuję Maria.

24.08.2009

Szybka i konkretna pomoc, wyczerpująca i szczegółowa odpowiedź, serwis działający sprawnie i bez zarzutów. Polecam i zapisuję stronę w Ulubionych :)
Agnieszka

10.08.2009

Bardzo dziękuję za staranne i rzeczowe odpowiedzi.
Michał

09.12.2009

Wysoka kultura, wiedza… Tego można było oczekiwać, ale również cierpliwość i prosty język, który pozwala zrozumieć nurtujące problemy i wątpliwości pytających.

Dziękuję, Tomasz

Przeczytaj wszystkie opinie

  porady prawne
opinie
Współpraca
Jeżeli jesteś zainteresowany współtworzeniem serwisu przeczytaj więcej informacji.
guzik Kontakt | Nasi partnerzy | Reklama | O nas | Polityka prywatności | Informacje o cookies | Poleć serwis znajomemu | Pomoc guzik