Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Zbycie udziałów i praw w spółce jawnej

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-07-28

Moje pytanie dotyczy wyjścia wspólnika ze spółki jawnej. Wspólnik zbył swoje udziały za kwotę 1000 zł na podstawie umowy zbycia udziałów. Spółka działa dalej, a w miejsce tego wspólnika wszedł inny. Czy kwota zbycia 1000 zł stanowi przychód wspólnika do rozliczenia w rocznym PIT? Z jaką datą liczy się wyjście i rozliczenie dochodów wspólnika uzyskanych w ramach spółki – z datą podpisania umowy zbycia, czy z datą wprowadzenia zmiany w KRS? Chodzi o rozliczenie dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w rocznym PIT.

Aleksander Słysz

Zagadnienie jest dość ciekawe, a zdania w tym zakresie bywają podzielone. Na ogół wspólnikiem spółki osobowej przestaje się być albo klasycznie występując ze spółki, albo zbywając tzw. udział, a dokładniej ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, który może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi (po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej).

W kwestii podatkowej związanej z wystąpieniem, na mocy art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych [Dz.U.2016.2032 t.j. z późn. zm. – dalej jako u.PIT] przychodem z działalności gospodarczej są środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki. Jednakże pamiętać należy, że (art. 14 ust. 3 pkt 11 u.PIT) nie zalicza się do przychodów środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania (o których mowa w art. 8), pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce. Dochodem, na mocy art. 24 ust. 3c u.PIT, z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej w przypadku otrzymania środków pieniężnych jest różnica między opisanym powyżej przychodem z tego tytułu, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Inaczej jest w przypadku odpłatnego przeniesienie udziału (ogółu praw), generalnie tu uznaje się, że przychód z tego tytułu stanowi przychód ze źródła „kapitały pieniężne i prawa majątkowe” (art. 10 ust. 1 pkt 7 u.PIT). Podobnie wskazuje np. K. Radosław [Lex/el QA 93178]: „W świetle takiej definicji należy stwierdzić, ze zbycie udziałów w spółce jawnej – pomimo iż faktycznie jest to zbycie źródła uzyskiwania przychodów umiejscawianych w źródle »pozarolnicza działalność gospodarcza« – nie powinno, samo w sobie, być uznane za wykonywanie działalności gospodarczej.

Brak jest bowiem tutaj chociażby wykonania świadczenia w ramach działalności prowadzonej w sposób zorganizowany i ciągły. Jednocześnie fakt, że w rzeczywistości podatnik czerpie korzyść majątkową z tego tytułu, że dokonał zbycia grupy praw, które mu przysługiwały jako wspólnikowi spółki jawnej, moim zdaniem przesądza o tym, iż przychód, jaki uzyskuje, wypełnia warunki do zaliczenia go do źródła »przychód z praw majątkowych«. Zbycie udziałów i praw w spółce jawnej generuje przychód z praw majątkowych i jako taki musi być opodatkowany.” Podobnie czytamy w piśmie z dnia 23 października 2008 r., gdzie Izba Skarbowa w Warszawie [sygn. IPPB1/415-839/08-4/AŻ] wskazała, że „(…) sprzedaż ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Odpowiadając więc na pytanie, tak, przychód ten zostanie rozliczony w zeznaniu rocznym. K. Kamiński wskazuje, że: „Jak już wyżej ustalono, odpłatne zbycie udziałów w spółce osobowej generuje przychód z praw majątkowych. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie obligują podatników uzyskujących dochody z takich praw bez pośrednictwa płatników do odprowadzania zaliczek na podatek. Jedynym więc skutkiem podatkowym uzyskania takiego dochodu będzie jego wykazanie w rocznym zeznaniu podatkowym w terminie do 30 kwietnia następnego roku podatkowego i odprowadzenie w tym terminie podatku” [Kamiński, Krzysztof. Zbycie udziałów w spółce osobowej. Publikacje Elektroniczne ABC.]

Z jakim momentem zmiana wspólników ma miejsce, w mojej ocenie nie mamy tu do czynienia z wpisem konstytutywnym a deklaratoryjnym (istnieją jednak i przeciwne teorie), więc uważam iż zmiana – poprawnie przeprowadzona – ma miejsce we wskazanej w umowie dacie zbycia. Podobnie np. wskazywała „Gazeta Podatkowa” [nr 38 (1079) z dnia 12.05.2014].

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny a podatek

W tym roku latem otrzymałam od ubezpieczyciela odszkodowanie, o które walczyłem 5 lat, w wysokości 20 tys. złotych. Był to wypadek komunikacyjny. Jestem osobą, która zajmuję się dzieckiem niepełnosprawnym. Od kwietnia tego roku zostałam uznana prawnie za opiekuna i jestem ubezpieczona przez MOP. A do końca marca przebywałam na chorobowym w pracy z powodu problemów zdrowotnych z dzieckiem. Syn ma 7 lat. Jaki pit i do kiedy mam złożyć? Jaki podatek i do kiedy zapłacić?

Darowizna firmowej nieruchomości córce i późniejszy najem

Jako osoba fizyczna prowadzę działalność gospodarczą. Posiadam nieruchomość, którą chciałbym przekazać córce w formie darowizny. Nieruchomość ta jest zabudowana kilkoma pawilonami handlowymi, w tym jeden z nich jest nowy. Pawilony są wynajmowane w ramach prowadzonej przeze mnie firmy innym podmiotom gospodarczym. Dodam, że od tego nowego pawilonu, który był przeze mnie wybudowany i też jest wynajmowany, naliczana jest amortyzacja. Po dokonaniu darowizny chciałbym tę całą nieruchomości od córki wynająć, płacić jej stosowny czynsz i nadal prowadzić tam działalność gospodarczą, podnajmując pawilony tym samym najemcom już nie jako właściciel tej nieruchomości, ale jako najemca z prawem podnajmu. Czy taka operacja jest zgodna z przepisami i jakie podatki będę musiał zapłacić? Jak zrobić to korzystnie? I drugie pytanie: czy nadal będę mógł naliczać amortyzację od tego jednego pawilonu?

Niezgłoszenie w terminie oświadczenia o wyborze ryczałtu za najem

Nie zgłosiłem na czas, czyli do 20 stycznia, informacji o wyborze formy opodatkowania. Jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej wynajmuję nieruchomość. Czy jest możliwość złożenia oświadczenia w terminie późniejszym, tak żeby obowiązywał wybrany przeze mnie sposób – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? Oprócz tego nie poinformowałem jeszcze US o wynajęciu lokalu, a wynajmuję go od 3 miesięcy.

Po jakim okresie będziemy zwolnieni z podatku od sprzedaży mieszkania?

Proszę o dokładne wyjaśnienie odnośnie podatku od sprzedaży mieszkania. W 2013 r. zmarła moja mama. Pozostało po niej mieszkanie do podziału na rodzeństwo. Decyzją sądu z grudnia 2016 r. nabyliśmy prawo do spadku. Jaki podatek od sprzedaży mieszkania musielibyśmy zapłacić? Po jakim okresie będziemy zwolnieni z podatku?

Nieodpłatne użyczenie lokalu na działalność gospodarczą a podatek

Mój pytanie dotyczy nieodpłatnego użyczenia lokalu na cele działalności gospodarczej. Obecnie mieszkam z teściami w ich domu. Chciałbym, żeby teściowie podpisali ze mną umowę o bezpłatnym użyczeniu lokalu na prowadzenie działalności gospodarczej (1 pokój). Teściowie mają jednak obawy, że mogą mieć z tego tytułu kłopoty podatkowe, a w przypadku upadłości mojej firmy – komornika na karku. Jakie są skutki prawno-podatkowe takiego życzenie? Czy faktycznie są powody do obaw?

Jaką stawkę podatku dochodowego będę musiał zapłacić US sprzedając halę

W roku 1995 kupiłem jako osoba fizyczna wraz z małżonką nieruchomość o pow. 0,6 ha, na której jest hala oraz towarzyszące pomieszczenia. Tę nieruchomość wpisałem na stan środków trwałych i zgodnie z przepisami co miesiąc wpisywałem kwotę amortyzacji do KPiR. Amortyzacja została zakończona w 2001 roku, W tym roku zlikwidowałem prowadzoną działalność gospodarczą. Jaką stawkę podatku dochodowego będę musiał zapłacić US, sprzedając nieruchomość, będąc już osobą, która nie prowadzi żadnej działalności?

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »
0.03978419303894 sek.