Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

19% podatek od sprzedaży mieszkania

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-08-07

Przeczytałem wyjaśnienie o płaceniu podatku w wysokości 19%, gdy otrzymane w spadku mieszkanie sprzedam w okresie krótszym niż 5 lat. Czy dobrze rozumiem, że nie muszę płacić żadnego podatku jako osoba fizyczna, bowiem odziedziczyłem mieszkanie po rodzicach? Poza tym ustawa nie mówi też o jakimś 5-letnim okresie. To jak to jest, gdy nie zapłacę tego podatku?

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości jeżeli zostało dokonane w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Przy czym przez pojęcie „nabycia” rozumie się nie tylko nabycie w drodze kupna, ale również w drodze otrzymania w wyniku darowizny lub spadku.

W rezultacie odziedziczenie nieruchomości jest nabyciem, o którym mowa w powyższym przepisie. Powoduje to, że sprzedaż nieruchomości nabytej w spadku dokonana w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce dziedziczenie, podlega opodatkowaniu podatkiem PIT.

 

Faktycznie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy przepisów regulujących podatek dochodowy nie stosuje się do przychodów podlegającym opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega wyłącznie samo nabycie spadku. Natomiast późniejsza sprzedaż przedmiotów nabytych w spadku nie podlega już opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn lecz podatkiem dochodowym PIT. Mamy do czynienia z dwiema osobnymi czynnościami podatkowymi:

 

  1. Nabycie nieruchomości w spadku – czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.
  2. Sprzedaż nieruchomości nabytej w spadku – czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem PIT (jeżeli została dokonana w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabyci,e tj. odziedziczenie)

 

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Na potwierdzenie przesyłam oficjalną broszurę Ministerstwa Finansów. Proszę zwrócić uwagę na stronę nr 2.

Potwierdzają to również liczne interpretacje podatkowe. Przykładowo w piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12.12.2018r., nr 0112-KDIL3-2.4011.435.2018.2.KP czytamy:

Na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ww. ustawy - podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c. prawa wieczystego użytkowania gruntów, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a–c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec powyższego należy wyjaśnić, że w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu ma moment i sposób nabycia tej nieruchomości.

W myśl art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

Zgodnie z art. 924 cyt. ustawy, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego).

Wnioskodawczyni wskazała, że jej ojciec zmarł xx października 2016 r., a matka xx lutego 2018 r. Sprzedaż nieruchomości, w której udziały odziedziczyła Zainteresowana, została dokonana w 2018 r., a więc przed upływem 5 lat od nabycia.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że skoro sprzedaż nieruchomości została dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie w drodze spadku, wówczas powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy”.

Jeżeli chodzi natomiast o sprzedaż mieszkania nabytego w spadku, to od 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegną przepisy odnoszące się do odpłatnego zbycia takiej nieruchomości. Otóż do ustawy zostanie dodany art. 10 ust. 5 ustawy PIT, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a–c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

 

W rezultacie w przypadku sprzedaży nieruchomości w przyszłym roku termin 5 lat, po którym sprzedaż będzie wolna od podatku będzie liczony od końca roku kalendarzowego, w którym spadkodawca zakupił mieszkanie, a nie od końca roku kalendarzowego, w którym spadkobierca nabył nieruchomość w spadku.

Nie zmienia to jednak faktu, że sprzedaż nieruchomości nabytych w spadku podlega regulacjom ustawy PIT.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podatek za czas zasiłku postojowego w Norwegii

W latach 2008–2015 pracowałem w Norwegi, od dwóch lat pracuję w Polsce. W roku 2010 byłem na zasiłku postojowym w Norwegi...

Sprzedaż rzeczy na Allegro a zeznanie podatkowe

Jestem rencistą. Postanowiłem dorobić, sprzedając niepotrzebne rzeczy na Allegro. Są to przeważnie części samochodowe, które pozostały mi...

Dochody z Forex, jak rozliczyć?

W ubiegłym roku spekulowałem na rynku Forex przy użyciu brokera, którego siedziba firmy znajduje się na Cyprze. Czy mam obowiązek rozliczać straty...

Sprzedaż domu po mężu przez obywatelkę USA - rozliczenie z urzędem skarbowym

Po śmierci męża został sprzedany dom w 2017 r. (rok po jego śmierci) w Polsce – pieniędzmi podzieliłam się z synem męża. Jestem...

Czy muszę złożyć deklarację i zapłacić 19% podatek po sprzedaży mieszkania lokatorskiego z wkładem?

Sprzedałam mieszkanie po zmarłej mamie, ale mieszkam za granicą i nie orientuję się w polskich podatkach. Czy ustawa obejmuje również odziedziczony...

Opodatkowanie dochodu powstałego w wyniku windykacji wierzytelności

Mam pytanie związane z opodatkowaniem dochodu powstałego w wyniku windykacji wierzytelności. Opis sytuacji: Prowadziłem działalność gospodarczą...

Jak uniknąć płacenia podatku od dochodu ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat?

Chciałbym się dowiedzieć, jak uniknąć płacenia podatku od dochodu ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat. Od 2016 r. jestem właścicielem 1/3...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »