Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Amortyzacja budynku mieszkalnego przeznaczonego na biuro

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2019-02-04 • Aktualizacja: 2022-01-23

Spółka z o.o. zakupiła budynek jednorodzinny z garażem i budynkiem gospodarczym. Dotychczas przez około 30 lat nieruchomość ta była zamieszkiwana. Zakupiona nieruchomość przeznaczona będzie na działalność biurową spółki i nie będzie zamieszkiwana. Z jakiej możliwości amortyzacji można skorzystać? Czy można zastosować amortyzację przyśpieszoną nie krótszą niż 10 lat z uwagi na używanie budynku przez poprzednich właścicieli? Czy ma znaczenie fakt, że wcześniej budynek ten był zamieszkiwany, a teraz będzie prowadzona w nim działalność i nikt w nim nie zamieszkuje?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Amortyzacja budynku mieszkalnego przeznaczonego na biuro

Stawka amortyzacji budynku mieszkalnego przeznaczonego na biuro

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych [Dz.U.2017.2343 t.j. ze zm.] stanowi w art. 16j ust. 1 pkt 3, iż podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy dla budynków (lokali) i budowli innych niż wymienione w art. 16j ust. 1 pkt 4 niż 10 lat, z wyjątkiem:

a) trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem,

b) kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych

– dla których okres amortyzacji nie może być krótszy niż 3 lata.

Środki trwałe, o których mowa powyżej, uznaje się za używane, jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy.

Zgodnie natomiast z art. 16j ust. 1 pkt 4 dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik nr 1 do ustawy wynosi 2,5% – okres amortyzacji nie może być krótszy niż 40 lat, ale pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.

Zatem w przypadkach, gdy lokal niemieszkalny przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych był użytkowany przez 30 lat, roczna stawka amortyzacyjna wyniesie 10% – nie ma przy tym znaczenia, kto użytkował lokal wcześniej, ale to na podatniku ciąży obowiązek ewentualnego wykazania, że lokal był ponad 30 lat wykorzystywany.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny, jeśli przyjąć 30-letnie użytkowanie przed ewentualnym wprowadzeniem do ewidencji, to niezależnie od tego czy budynek potraktujemy jako mieszkalny, czy niemieszkalny (tj. czy dojdzie do zmiany wykorzystania, przeznaczenia, czy też nie), poza przedstawionym wyłączeniem będzie można go zamortyzować w 10 lat.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »