Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Amortyzacja środków trwałych – rzeczy i nieruchomości zakupionych poniżej ich wartości rynkowej

Artur Bubrowiecki • Opublikowane: 2010-09-21

Nabyłem jako osoba fizyczna, na współwłasność z inną osobą fizyczną, zabudowaną nieruchomość (kilka budynków i budowli) wraz z wyposażeniem, czyli meblami, komputerami, maszynami. Sprzedawcą był syndyk i cena zakupu nie odzwierciedla nie tylko wartości rynkowej, ale jest nawet o wiele niższa od wartości księgowej na dzień sprzedaży. Prowadzę działalność gospodarczą – wynajem nieruchomości na własny rachunek. Współwłaściciel nie prowadzi takiej działalności gospodarczej, ale ma zgłoszony najem. Po nabyciu tej nieruchomości założyliśmy spółkę cywilną celem jej wydzierżawiania – my wynajmujemy nieruchomość naszej spółce na podstawie umów dzierżawy.

Czy mogę ustalić wartość rynkową tej całej nieruchomości i maszyn, i urządzeń w formie oświadczenia lub wyceny kogoś uprawnionego i czy taką wycenę będzie można uznać za podstawę do odpisu amortyzacyjnego? Jeżeli tak, to na którym etapie własności najlepiej jest to wykonać: osób fizycznych, działalności gospodarczej czy spółki cywilnej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych reguluje przepis art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do ust. 1 pkt 4 tego artykułu, za wartość początkową środka trwałego w razie jego nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej, uznaje się ustaloną przez wspólników na dzień wniesienia wkładu lub udziału, wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej, z dnia wniesienia wkładu.

 

Ustawa nie precyzuje metod wyceny wartości rynkowej środka trwałego, stąd w tego rodzaju przypadkach podatnicy najczęściej korzystają z usług biegłego rzeczoznawcy. Koszty wyceny wprawdzie nie podnoszą wartości początkowej środka trwałego, lecz stanowią koszt uzyskania przychodów z działalności na zasadach ogólnych. W przypadku natomiast indywidualnej wyceny środka trwałego warto sporządził protokół notarialny z tej wyceny.

 

Wycena dokonana przez biegłego jest o tyle bezpieczniejsza, iż organ podatkowy może zastosować art. 19 ustawy o PIT, co oznacza, że jeżeli określona przez Państwa wycena znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, organ podatkowy może wezwać strony do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie wartości znacznie odbiegających od wartości rynkowej. W razie niedokonania zmiany wartości organ powołuje biegłego.

 

W mojej ocenie przy tak wartościowych składnikach majątku należałoby jednak skorzystać z usług biegłego rzeczoznawcy (choć to oczywiście droższe rozwiązanie). Wycena sporządzona przez biegłego nie jest w gruncie rzeczy jakimś szczególnym trybem ustalania wartości początkowej. Jest to tak samo dozwolony tryb ustalenia tej wartości jak przyjęcie wyceny przez samego podatnika.

 

Na koniec dodam jeszcze, że osoby fizyczne mogą dowolnie wprowadzać i wyprowadzać środki trwałe z własnej działalności gospodarczej. W tej sytuacji nie mamy do czynienia ze zbyciem środka trwałego, bowiem założona przez Państwa spółka cywilna nie jest odrębnym podmiotem prawa cywilnego. Podmiotami są wspólnicy spółki, a zatem podmioty, których środki trwałe są własnością.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »