Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Amortyzacja środków trwałych – rzeczy i nieruchomości zakupionych poniżej ich wartości rynkowej

Artur Bubrowiecki • Opublikowane: 2010-09-21

Nabyłem jako osoba fizyczna, na współwłasność z inną osobą fizyczną, zabudowaną nieruchomość (kilka budynków i budowli) wraz z wyposażeniem, czyli meblami, komputerami, maszynami. Sprzedawcą był syndyk i cena zakupu nie odzwierciedla nie tylko wartości rynkowej, ale jest nawet o wiele niższa od wartości księgowej na dzień sprzedaży. Prowadzę działalność gospodarczą – wynajem nieruchomości na własny rachunek. Współwłaściciel nie prowadzi takiej działalności gospodarczej, ale ma zgłoszony najem. Po nabyciu tej nieruchomości założyliśmy spółkę cywilną celem jej wydzierżawiania – my wynajmujemy nieruchomość naszej spółce na podstawie umów dzierżawy.

Czy mogę ustalić wartość rynkową tej całej nieruchomości i maszyn, i urządzeń w formie oświadczenia lub wyceny kogoś uprawnionego i czy taką wycenę będzie można uznać za podstawę do odpisu amortyzacyjnego? Jeżeli tak, to na którym etapie własności najlepiej jest to wykonać: osób fizycznych, działalności gospodarczej czy spółki cywilnej?

Artur Bubrowiecki

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych reguluje przepis art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do ust. 1 pkt 4 tego artykułu, za wartość początkową środka trwałego w razie jego nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej, uznaje się ustaloną przez wspólników na dzień wniesienia wkładu lub udziału, wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej, z dnia wniesienia wkładu.

 

Ustawa nie precyzuje metod wyceny wartości rynkowej środka trwałego, stąd w tego rodzaju przypadkach podatnicy najczęściej korzystają z usług biegłego rzeczoznawcy. Koszty wyceny wprawdzie nie podnoszą wartości początkowej środka trwałego, lecz stanowią koszt uzyskania przychodów z działalności na zasadach ogólnych. W przypadku natomiast indywidualnej wyceny środka trwałego warto sporządził protokół notarialny z tej wyceny.

 

Wycena dokonana przez biegłego jest o tyle bezpieczniejsza, iż organ podatkowy może zastosować art. 19 ustawy o PIT, co oznacza, że jeżeli określona przez Państwa wycena znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, organ podatkowy może wezwać strony do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie wartości znacznie odbiegających od wartości rynkowej. W razie niedokonania zmiany wartości organ powołuje biegłego.

 

W mojej ocenie przy tak wartościowych składnikach majątku należałoby jednak skorzystać z usług biegłego rzeczoznawcy (choć to oczywiście droższe rozwiązanie). Wycena sporządzona przez biegłego nie jest w gruncie rzeczy jakimś szczególnym trybem ustalania wartości początkowej. Jest to tak samo dozwolony tryb ustalenia tej wartości jak przyjęcie wyceny przez samego podatnika.

 

Na koniec dodam jeszcze, że osoby fizyczne mogą dowolnie wprowadzać i wyprowadzać środki trwałe z własnej działalności gospodarczej. W tej sytuacji nie mamy do czynienia ze zbyciem środka trwałego, bowiem założona przez Państwa spółka cywilna nie jest odrębnym podmiotem prawa cywilnego. Podmiotami są wspólnicy spółki, a zatem podmioty, których środki trwałe są własnością.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak przepisać firmę na córkę?

Prowadzę działalność gospodarczą – kawiarnię. Mama ma drugą kawiarnię, którą chciałaby w całości przekazać mnie w formie darowizny (myślimy o...

Podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania – różnice w przepisach obowiązujących w 2008 i 2009 roku

Mama zmarła prawie rok temu i zostawiła w spadku mnie i bratu mieszkanie spółdzielcze własnościowe (sprawa w sądzie odbędzie się w tym miesiącu). Jaki...

Zbycie niedawno otrzymanej działki i zakup nowego gruntu – kwestia podatków

W maju tego roku jako darowiznę otrzymałem działkę budowlaną. Czy przed upływem 5 lat od otrzymania gruntu mogę go sprzedać bez konieczności płacenia...

Otrzymanie z PUP refundacji a KPiR i ewidencja VAT

Podpisałem umowę z PUP o „refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego” w wysokości 16 000 zł...

Planowane niewielkie przychody firmy a sposób ich opodatkowania

Wraz z żoną zamierzamy otworzyć własną firmę, jednocześnie pozostając w stosunku pracy z naszymi obecnymi pracodawcami. Prawdopodobnie nasze przychody...

Wspólne rozliczenie małżonków

Mam pytanie dotyczące podatków i wspólnego rozliczenia małżonków . Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Mam syna i córkę...

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności a podatek

Na mojej działce ma powstać nowa linia energetyczna. Przedsiębiorca przesyłowy zawarł ze mną umowę, w wyniku której otrzymałam jednorazowe...

Możliwość opodatkowania ryczałtem

Zajmuję się handlem i rozliczam się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Takie opodatkowanie nie dotyczy podatników działających w zakresie handlu...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »