Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak zgłoszenia czynnego płatnika VAT

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-08-15

Założyłem działalność gospodarczą, a nie zgłosiłem czynnego płatnika VAT. Od 1 lutego 2018 r. wystawiałem faktury VAT i kupowałem na faktury VAT. W lipcu, kiedy dowiedziałem się, że muszę być czynnym płatnikiem VAT, dokonałem rejestracji na koniec lipca z uwzględnieniem złożenia VAT-7 od lutego. Deklaracje złożyłem za poprzednie miesiące i na bieżąco je teraz składam. Proszę o potwierdzenie, czy teraz jestem już w zgodzie z przepisami prawa podatkowego. Przyznam, że spodziewałem się jakiejś decyzji z US, ale nic takiego nie nastąpiło. Co z kontrahentami, którzy kupowali ode mnie towar na wystawiane przeze mnie faktury VAT?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W zakresie prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ponoszonych wydatków należy wskazać, że prawo to powstaje w momencie posiadania przez podatnika faktury zakupowej dokumentującej poniesienie kosztu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. W Pana przypadku prawo do dokonywania odliczenia podatku naliczonego powstało od momentu dokonania pierwszego zakupu związanego z działalnością gospodarczą, a więc od 01.02.

Od prawa do dokonania odliczenia odróżnić należy faktyczną możliwość dokonania odliczenia. Skorzystanie z odliczenia i realizacja uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego następuje przez złożenie deklaracji podatkowej. Aby zatem skutecznie odliczyć podatek naliczony, należy zarejestrować się w urzędzie skarbowym dla celów VAT i składać deklaracje podatkowe (najczęściej VAT-7). Ustawa nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile występują przesłanki, że zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżących (lub przyszłych) czynności opodatkowanych. Niemniej ustawodawca narzucił podatnikom obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny, a zatem podatnik nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej jednak niż w momencie otrzymania faktury. Aby uprawnienie to zrealizować, podatnik musi posiadać status podatnika VAT czynnego w momencie realizacji uprawnienia.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie, w celu skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów od lutego, konieczne jest uprzednie skorygowanie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, w którym powinien Pan wskazać datę faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz okres rozliczeniowy, od którego zachowywał się jak zarejestrowany podatnik podatku VAT, tj. datę 01.02.2018 r. Takie stanowisko wynika m.in. z interpretacji indywidualnej z 6 października 2015 r., nr IPTPP2/4512-365/15-4/KK, Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

Mając zatem na uwadze powołane przepisy prawa oraz stan sprawy, należy stwierdzić, że przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego w deklaracji VAT-7 za miesiące od marca po uprzednim skorygowaniu zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R z datą rozpoczęcia działalności od 1 lutego.

W zakresie natomiast faktur wystawianych innym podatnikom przez podmiot niezarejestrowany należy stwierdzić, że faktury te są ważne i prawnie skuteczne. Zatem kontrahenci, którzy kupowali od Pana towar, mogli odliczyć podatek naliczony wynikający z tych faktur. Nie ma obowiązku dokonywania korekt tych faktur. Jak wskazał WSA w Warszawie w wyroku z dnia 12 listopada 2008 r., III SA/Wa 1603 08 – do wystawienia faktury potwierdzającej dokonanie czynności opodatkowanej na terytorium kraju zobowiązana jest osoba będąca podatnikiem także wówczas, gdy nie jest ona zarejestrowanym podatnikiem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »