Brak oświadczenia o opodatkowaniu dochodów z najmu przez oboje małżonków

Autor: Aleksander Słysz

Od pewnego czasu oboje z małżonką wynajmujemy mieszkanie, które jest naszą wspólną własnością. Na początku wynajmu złożyłem deklarację, że płacę podatek ryczałtem, co też czynię. Co miesiąc odprowadzam do urzędu skarbowego ryczałt od całości kwoty, jaką bierzemy za wynajem. Problem polega na tym, że albo zgubiłem, albo może nie złożyliśmy oświadczenia o opodatkowaniu dochodów z najmu przez nas oboje – w każdym razie nie mam takiego dokumentu. Czy wobec tego żona musi wstecznie zapłacić podatek dochodowy opodatkowany na zasadach ogólnych plus jeszcze jakąś karę? Czy jest jakieś rozwiązanie, aby żona nie płaciła wstecznie podatku dochodowego na zasadach ogólnych? Podkreślam, że płacę regularnie ryczałt nie od połowy uzyskiwanej kwoty za wynajem mieszkania, ale od całości.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak oświadczenia o opodatkowaniu dochodów z najmu przez oboje małżonków

Najem prywatny mieszkania przez małżonków a podatek

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów z najmu prywatnego to opcja, z której nie trzeba, ale można skorzystać. Przechodząc jednak do meritum: dochody osiągane przez podatników z najmu prywatnego są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Oprócz powyższego pamiętać należy, że przychód u każdego podatnika określa się co do zasady proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. Ma to zastosowanie również do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody z najmu prywatnego, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z tego źródła przez jednego z nich. Oświadczenie to należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód, o którym mowa.

Niezłożenie oświadczenia o opodatkowaniu dochodów z najmu przez jednego z małżonków

Innymi słowy, albo każde z Państwa rozlicza się ryczałtem osobno, więc i Pan, i żona winni złożyć oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania, alby tylko Pan ryczałtem opodatkowuje całość przychodu, pod warunkiem że złożyli Państwo ww. pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z tego źródła przez Pana.

Jeśli powyższe nie zostało dochowane, to tak naprawdę dla okresu minionego można zrobić tylko jedno – Pan zawnioskuje o stwierdzenie nadpłaty w podatku zryczałtowanym (dostanie Pan w efekcie połowę wpłaconych kwot), a żona powinna rozliczyć dochód na zasadach ogólnych. Czyli będziemy mieć po jej stronie do czynienia z zaległością podatkową, odsetkami i ewentualnymi sankcjami karno-skarbowymi – tych ostatnich można uniknąć, składając prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiszczając podatek, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez organ.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »