Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak PIT-11 i problem z rozliczeniem rocznym

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-01-18

Otrzymałem wyrok sądu pracy, w którym zostały zasądzone kwoty za niewypłacone wynagrodzenie. Sprawa trafiła do komornika, lecz niestety komornik nie był w stanie wyegzekwować od mojego byłego pracodawcy żadnych pieniędzy. Dopiero w październiku 2015 roku otrzymałem od mojego byłego pracodawcy część pieniędzy. Czy powinienem się rozliczyć z otrzymanych pieniędzy w urzędzie skarbowym, tzn. uwzględnić je w rozliczeniu rocznym PIT, nawet jeśli nie otrzymałem do dnia dzisiejszego żadnego PIT-11 i raczej nie otrzymam?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa

Jak zrozumiałem z przedstawionego opisu wypłacona kwota nie jest odszkodowaniem i stanowi wynagrodzenie uzyskane z tytułu umowy o pracę, stanowi więc przychód ze stosunku pracy. Z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Artykuł 11 ww. ustawy stanowi wprost, że przychodami są tu otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze. Tym samym przychód w opisanej sytuacji powstał w 2015 r. i rozliczyć należy go w zeznaniu rocznym i opodatkować razem z innymi dochodami.

Najważniejszym pytaniem jest, czy i ewentualnie w jakiej wysokości wypłacający wynagrodzenie podmiot pobrał i odprowadził zaliczkę na podatek? Jako iż brak PIT-11 trudno będzie to ustalić, można oczywiście postarać się uzyskać taką informację od płatnika, lecz jeśli nie ma z nim kontaktu można spróbować wystąpić o udzielenie takiej informacji do właściwego US. Gdyby okazało się, że zaliczki odprowadzono rozliczy się Pan „normalnie”, jak zawsze do tej pory z przychodów ze stosunku pracy. Jeśli zaś płatnik, mimo takiego obowiązku, zaliczek na podatek nie obliczył, nie pobrał i nie odprowadził, wtedy musi Pan rozliczyć się na druku PIT-36, wykazując przychód ze stosunku pracy i moim zdaniem uwzględniając również stosowne koszty do których miał Pan prawo.

Inaczej byłoby, gdyby otrzymana kwota nie była przychodem ze stosunku pracy, a np. odszkodowaniem, niektóre bowiem odszkodowania korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie wynika to jednak z Pana pytania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Siedziba działalności gospodarczej i spółki

Od kilku lat na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej przeznaczam całe mieszkanie (własnościowe). Nie jest ono wprowadzone do ewidencji środków...

Zwolnienie sprzedaży nieruchomości z opodatkowania

Półtora roku temu sprzedałyśmy z siostrą mieszkanie odziedziczone po babci. W tym roku upływa więc 2-letni okres, po którym jestem zobowiązania...

Podatek od darowizny a budowa domu

Rodzice przepisali na mnie działki rolne w formie darowizny. Od tego czasu minęły dwa lata, chciałabym sprzedać te działki i rozpocząć budowę...

Sprzedaż darowizny a zwolnienie z podatku

W 2011 r. ojciec aktem darowizny przekazał mnie i bratu mieszkanie po połowie. Obecnie zdecydowaliśmy z bratem, że sprzedamy to mieszkanie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »