Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak PIT-11 i problem z rozliczeniem rocznym

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-01-18

Otrzymałem wyrok sądu pracy, w którym zostały zasądzone kwoty za niewypłacone wynagrodzenie. Sprawa trafiła do komornika, lecz niestety komornik nie był w stanie wyegzekwować od mojego byłego pracodawcy żadnych pieniędzy. Dopiero w październiku 2015 roku otrzymałem od mojego byłego pracodawcy część pieniędzy. Czy powinienem się rozliczyć z otrzymanych pieniędzy w urzędzie skarbowym, tzn. uwzględnić je w rozliczeniu rocznym PIT, nawet jeśli nie otrzymałem do dnia dzisiejszego żadnego PIT-11 i raczej nie otrzymam?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zrozumiałem z przedstawionego opisu wypłacona kwota nie jest odszkodowaniem i stanowi wynagrodzenie uzyskane z tytułu umowy o pracę, stanowi więc przychód ze stosunku pracy. Z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Artykuł 11 ww. ustawy stanowi wprost, że przychodami są tu otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze. Tym samym przychód w opisanej sytuacji powstał w 2015 r. i rozliczyć należy go w zeznaniu rocznym i opodatkować razem z innymi dochodami.

Najważniejszym pytaniem jest, czy i ewentualnie w jakiej wysokości wypłacający wynagrodzenie podmiot pobrał i odprowadził zaliczkę na podatek? Jako iż brak PIT-11 trudno będzie to ustalić, można oczywiście postarać się uzyskać taką informację od płatnika, lecz jeśli nie ma z nim kontaktu można spróbować wystąpić o udzielenie takiej informacji do właściwego US. Gdyby okazało się, że zaliczki odprowadzono rozliczy się Pan „normalnie”, jak zawsze do tej pory z przychodów ze stosunku pracy. Jeśli zaś płatnik, mimo takiego obowiązku, zaliczek na podatek nie obliczył, nie pobrał i nie odprowadził, wtedy musi Pan rozliczyć się na druku PIT-36, wykazując przychód ze stosunku pracy i moim zdaniem uwzględniając również stosowne koszty do których miał Pan prawo.

Inaczej byłoby, gdyby otrzymana kwota nie była przychodem ze stosunku pracy, a np. odszkodowaniem, niektóre bowiem odszkodowania korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie wynika to jednak z Pana pytania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »