Kategoria: Podatek od spadków i darowizn

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co nie podlega podatkowi od darowizn?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-01-03

Czy przelewy, które otrzymuję od siostry, muszą być opodatkowane? Czy dotyczy to kwot powyżej 10 tys. zł z ostatniego roku? Jak obliczyć kwotę, którą trzeba opodatkować? Czy to się gdzieś zgłasza?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena

Taki „przelew” ma charakter darowizny, gdy darczyńca, czyli osoba, która Pani pieniądze przekazuje, zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na Pani rzecz kosztem swego majątku. Czyli innymi słowy jest to, w dużym uproszczeniu, darowizna, gdy Pani nie świadczy nic w zamian i nie jest zobowiązana zwrócić otrzymanej kwoty.

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn stanowi w art. 1 ust. 1 pkt 2, iż podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny. Warto pamiętać, że nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kwota wolna od podatku od spadków i darowizny, tj. 9637 dla rodzeństwa, dotyczy nie jednorazowej darowizny ani nie sumy darowizn w ciągu roku, a 5 lat. Dokładniej, ustawa o podatku od spadków i darowizn stanowi w art. 9 ust. 2, iż gdy nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zatem tak, co do zasady przekroczenie kwoty 9637 w ciągu pięciu lat powoduje, że każda „następna” złotówka podlega opodatkowaniu.

Można opodatkowania uniknąć, korzystając ze zwolnienia z art. 4a ustawy, który stanowi w ust. 1, że zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. rodzeństwo i inne osoby, jeżeli:

„1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy na druku SD-Z2 – tu 6 miesięcy od dnia wykonania darowizny jest terminem granicznym, oraz

2) udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym”.

By ze zwolnienia skorzystać, nie wystarczy zatem samo złożenie zgłoszenia, a konieczne jest jeszcze udokumentowanie tejże darowizny:

  • dowodem przekazania na rachunek bankowy lub
  • dowodem przekazania na rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub
  • przekazem pocztowym.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »