Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy będę mógł użyć starych faktur, aby odliczyć podatek VAT?

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-03-22

Jestem w trakcie budowy budynku usługowego i docelowo chcę założyć własną działalność. Czy mogę zbierać wszystkie faktury od firm budowlanych na swoje nazwisko i w przyszłości, kiedy już otworzę działalność, czy będę mógł użyć starych faktur, aby odliczyć podatek VAT?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z zasadą określoną w art. 86 ust. 10 ustawy VAT podatnicy mają prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Prawo do odliczenia powstaje w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy pod warunkiem, że podatnik posiada fakturę.

W rezultacie, jeżeli dokonywane przez Pana zakupy będą w przyszłości wykorzystywane do prowadzenia działalności opodatkowanej to zachowuje Pan prawo do odliczenia podatku VAT z tych faktur. Warunkiem takiego odliczenia jest jednak konieczność posiadania statusu podatnika zarejestrowanego do celów podatku VAT.

Aby zatem odzyskać podatek VAT od wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności należy złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, w którym jako rozpoczęcie wykonywania czynności opodatkowanych należy wskazać okres, w którym poniesiony został pierwszy wydatek udokumentowany fakturą. Dodatkowo wiąże się to z koniecznością złożenia wszystkich zaległych deklaracji VAT-7, w których należy wykazać kwotę podatku naliczonego do odliczenia.

Potwierdzają to także organy podatkowe. Przykładowo w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14.09.2018 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.574.2018.2.WL:

„Zatem należy stwierdzić, że ustawa nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile występują przesłanki, że zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżących (lub przyszłych) czynności opodatkowanych (oraz ewentualnie spełniać inne warunki określone w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług). Niemniej ustawodawca narzucił podatnikom obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny, a zatem podatnik nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w momencie otrzymania faktury, lecz aby uprawnienie to zrealizować musi posiadać status podatnika VAT czynnego w momencie realizacji uprawnienia.

Należy wskazać, że Wnioskodawca od czasu rozpoczęcia działalności gospodarczej (w zakresie świadczenia usług transportowych) dokonywał zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną, a także wystawiał faktury VAT. Ponadto Wnioskodawca składał terminowo deklaracje VAT-7. Okoliczności te wskazują, że Wnioskodawca pomimo formalnego braku rejestracji do podatku VAT zachowywał się jak zarejestrowany czynny podatnik podatku VAT, tj. wystawiał faktury i naliczał podatek od wykonywanych czynności. Ponadto – jak wskazał Wnioskodawca – od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej nie zamierzał korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o VAT. Takie zachowanie wskazuje, że Wnioskodawca od chwili rozpoczęcia działalności zamierzał być czynnym podatnikiem podatku VAT, jednakże nie dopełnił, wynikającego z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, formalnego obowiązku złożenia dokumentów rejestracyjnych.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy wskazać, że skoro nabywane przez Wnioskodawcę, przed dniem rejestracji jako podatnika VAT czynnego, towary i usługi, związane były z czynnościami opodatkowanymi, tj. usługami transportowymi, to Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w fakturach zakupu tych towarów i usług.

Jak już wcześniej wskazano, realizacja prawa do odliczenia podatku naliczonego następuje poprzez złożenie deklaracji podatkowej, wyrażającej wolę skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia podatku, jednakże aby skutecznie zrealizować powstałe uprawnienie, podatnik musi usunąć, najpóźniej przed skorzystaniem z tego prawa – wszelkie przesłanki negatywne, w tym brak rejestracji, który uniemożliwia identyfikowanie go jako czynnego podatnika.

Dopiero usunięcie negatywnej przesłanki, poprzez złożenie prawidłowego zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, spowoduje możliwość realizacji przez Wnioskodawcę przysługującego prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca w maju 2018 r. złożył zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, w którym wskazał datę rozpoczęcia działalności gospodarczej 4 stycznia 2018 r. oraz, że pierwsza deklaracja VAT-7 powinna być złożona za miesiąc styczeń 2018 r., to Wnioskodawcy – na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy – przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z usługami transportowymi, w rozliczeniu za poszczególne miesiące od stycznia do maja 2018 r.”

Przykładowo, jeżeli pierwszą fakturę związaną z wydatkiem otrzymał Pan w styczniu 2019 r., a prowadzenie działalności rozpocznie Pan w 2022 r. to w momencie składania VAT-R jako pierwszy okres rozliczeniowy należy podać styczeń 2019 r., dodatkowo należy złożyć deklaracje VAT-7 za wszystkie miesiące od stycznia 2019 do momentu zarejestrowania działalności. Działanie to pozwoli Panu jednak odliczyć cały podatek VAT z faktur.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »