Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy faktura zaliczkowa jest przychodem w momencie wystawienia?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2018-07-23

Czy faktura zaliczkowa jest przychodem w momencie wystawienia? Czy dopiero otrzymanie zaliczki na konto jest przychodem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2016.2032 j.t. ze zm., dalej jako u.PIT) za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1e, 1h-1j i 1n-1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo

2) uregulowania należności.

Wobec powyższego zaliczka, nawet udokumentowana fakturą zaliczkową nie jest w myśl przepisów u.PIT przychodem.

Podobnie zauważa się w doktrynie: „Zakładając, że w analizowanym przypadku mamy do czynienia z zaliczką, jej otrzymanie nie będzie rodzić obowiązku wykazania przychodu z tego tytułu. Także wystawienie faktury na zaliczkę nie będzie powodowało konieczności rozpoznania przychodu do opodatkowania, przepisy art. 14 ust. 1c u.p.d.o.f. odnoszą się w takiej sytuacji tylko do typowych faktur wystawianych po wykonaniu usługi lub dostawie towarów. Jak wynika z powyższego, ani otrzymana zaliczka, ani wystawiona na jej udokumentowanie faktura nie rodzi obowiązku rozliczenia przychodu” (Jurek Marek, QA 658636, Lex/el).

Pewne wątpliwości pojawiają się przy zaliczkach 100%, gdy nie wystawia się już faktury końcowej, w mojej ocenie momentem jej ujęcia w księdze jako kosztu u nabywcy będzie wtedy moment dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi i analogicznie ten moment będzie momentem powstania przychodu u dostawcy – w tym zakresie jednak występuje szereg kontrowersji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »