Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy faktura zaliczkowa jest przychodem w momencie wystawienia?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2018-07-23

Czy faktura zaliczkowa jest przychodem w momencie wystawienia? Czy dopiero otrzymanie zaliczki na konto jest przychodem?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub

W podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2016.2032 j.t. ze zm., dalej jako u.PIT) za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1e, 1h-1j i 1n-1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo

2) uregulowania należności.

Wobec powyższego zaliczka, nawet udokumentowana fakturą zaliczkową nie jest w myśl przepisów u.PIT przychodem.

Podobnie zauważa się w doktrynie: „Zakładając, że w analizowanym przypadku mamy do czynienia z zaliczką, jej otrzymanie nie będzie rodzić obowiązku wykazania przychodu z tego tytułu. Także wystawienie faktury na zaliczkę nie będzie powodowało konieczności rozpoznania przychodu do opodatkowania, przepisy art. 14 ust. 1c u.p.d.o.f. odnoszą się w takiej sytuacji tylko do typowych faktur wystawianych po wykonaniu usługi lub dostawie towarów. Jak wynika z powyższego, ani otrzymana zaliczka, ani wystawiona na jej udokumentowanie faktura nie rodzi obowiązku rozliczenia przychodu” (Jurek Marek, QA 658636, Lex/el).

Pewne wątpliwości pojawiają się przy zaliczkach 100%, gdy nie wystawia się już faktury końcowej, w mojej ocenie momentem jej ujęcia w księdze jako kosztu u nabywcy będzie wtedy moment dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi i analogicznie ten moment będzie momentem powstania przychodu u dostawcy – w tym zakresie jednak występuje szereg kontrowersji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »