Czy korzystając z ulgi dla młodych powinno się mieć wyższe wynagrodzenie?

Autor: Adam Nowak

Od 2022 r. jestem obowiązkowo na uldze dla młodych, o czym w ogóle nie wiedziałam. I teraz dowiedziałam się, że PIT wychodzi zerowy, ale czy w tym przypadku, skoro jestem na uldze, pracodawca nie powinien zwiększyć mojej wypłaty o ten podatek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy korzystając z ulgi dla młodych powinno się mieć wyższe wynagrodzenie?

Stosowanie ulgi dla młodych z urzędu

Zgodnie z art. 32 ust. 1f ustawy PIT – jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 lub miesięcznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1, płatnik pobiera zaliczki bez stosowania tego zwolnienia lub tych kosztów najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Ten przepis obowiązywał do końca 2022 r. i jego treść oznaczała, że pracodawca miał obowiązek stosowania ulgi dla młodych z urzędu. Dopiero wyraźne oświadczenie podatnika o niestosowaniu ulgi dla młodych obligowało pracodawcę do pobierania zaliczek na podatek.

Zastosowanie ulgi dla młodych w zakresie miesięcznego wynagrodzenia oznacza, że pracodawca nie pobiera zaliczek na podatek, ponieważ przychód uzyskany korzysta ze zwolnienia od podatku. Jeżeli zatem nie złożyła Pani oświadczenia, o którym mowa w art. 32 ust. 1f ustawy PIT, to pracodawca nie powinien potrącać z wynagrodzenia zaliczek na podatek, czyli powinna Pani otrzymywać z tego tytułu większe wynagrodzenie.

Wniosek o pobór zaliczek bez stosowania ulgi dla młodych

Jak czytamy w objaśnieniach MF z dnia 30.12.2022 r., w sprawie ulgi dla młodych:

„Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych będący zakładami pracy, zleceniodawcami lub podmiotami przyjmującymi na praktykę absolwencką lub staż uczniowski, stosują ulgę dla młodych z mocy ustawy.

Oznacza to, że jeżeli na moment otrzymania przychodów z pracy na etacie, z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy-zlecenia, z odbywania praktyki absolwenckiej / stażu uczniowskiego lub zasiłku macierzyńskiego podatnik spełnia warunki do ulgi dla młodych (nie został przekroczony ani wiek, ani limit przychodów), płatnik stosuje ulgę dla młodych, co oznacza, że przychodów tych nie wlicza do podstawy obliczenia zaliczki na podatek.

Jedynie w sytuacji, gdy podatnik złoży płatnikowi wniosek o pobór zaliczek bez stosowania ulgi dla młodych, to niezależnie od tego, że podatnik spełnia warunki do ulgi dla młodych, płatnik oblicza i pobiera zaliczki na podatek najpóźniej od następnego miesiąca, w którym otrzymał wniosek.

Od 2023 r., wniosek podatnika o niestosowanie ulgi dla młodych (złożony na piśmie lub w inny sposób przyjęty u danego płatnika), ma również zastosowanie do przychodów uzyskanych w kolejnych latach (w tym po ustaniu stosunku prawnego łączącego podatnika z płatnikiem), chyba że podatnik wycofa złożony uprzednio wniosek lub przestanie spełniać warunki do stosowania ulgi (np. ukończy 26 lat).”

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »