Czy mogę skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Czy mogę skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? Zakup szeregówki – wrzesień 2022. Oddana do użytkowania w sierpniu 2022. Zakup pieca CO gazowego z montażem w grudniu 2022.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy mogę skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Termomodernizacja budynku

Jak stanowi art. 26h ust. 1 ustawy PIT, „podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek”.

Ilekroć jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Kwota ulgi do odliczenia

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

 

Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Co istotne, odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym w który poniesiono wydatki (art. 26h ust. 6 ustawy PIT). Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Wydatki uprawniające do odliczenia

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych „za wydatki uprawniające do odliczenia uznaje się wydatek na kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin oraz wydatek na montaż kotła gazowego kondensacyjnego”.

W rezultacie jeżeli nabycie prawa własności miało miejsce we wrześniu 2022 r., zaś wydatek na zakup i montaż pieca CO miał miejsce w grudniu 2022 i kwota wydatku nie przekroczyła 53 000 zł oraz jednocześnie posiada Pani fakturę z wykazanym podatkiem VAT, to ma Pani prawo do ulgi termomodernizacyjnej.

Jak wskazuje zaznaczony fragment, tj. art. 26h ust. 6 ustawy PIT, odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym, w którym poniesiono wydatek, a ewentualna kwota pozostają może zostać przeniesiona na kolejne lata. Dlatego też z ulgi może Pani skorzystać, ale poprzez korektę PIT za 2022 rok – ponieważ to w tym roku poniosła Pani wydatek. Dopiero ewentualna nadwyżka ulgi może zostać przeniesiona na kolejne lata podatkowe.

W świetle brzmienia ww. przepisu nie jest dopuszczalne odliczanie w kolejnych latach kwoty ulgi termomodernizacyjnej, która znajdowała pokrycie w rocznym dochodzie podatnika, lecz decyzją podatnika nie została od tego dochodu odliczona.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »