Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy muszę płacić podatek od sprzedaży mieszkania?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-10-23

Moja mama zmarła w ubiegłym roku. W tym roku sprzedałam mieszkanie mamy (dostałam je w spadku). Czy muszę płacić podatek od sprzedaży tego mieszkania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nabycie ma miejsce w momencie śmierci spadkodawcy, jest tak, gdyż spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. właśnie z chwilą śmierci spadkodawcy.

W podatku dochodowym od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat od końca roku, w którym miało miejsce nabycie, powoduje powstanie przychodu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2016.2032 j.t.).

Podatek wynosi obecnie 19% podstawy obliczenia podatku, którą stanowi dochód będący różnicą pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości (wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia), a w pewnym uproszczeniu kosztami. Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia mieszkania (lub udziału w nim) nabytego w drodze spadku uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły jego wartość, a zostały przez Panią poczynione w czasie posiadania odziedziczonego po mamie mieszkania oraz kwotę ew. zapłaconego podatku od spadków i darowizn (w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn).

Kwoty podatku od spadków i darowizn Pani nie odliczy, bowiem zapewne skorzystała Pani ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn, składając w terminie 6 miesięcy druk SD-Z2.

Przychód podlegał będzie więc opodatkowaniu.

Może Pani skorzystać ze zwolnienia i nie zapłacić w ogóle podatku dochodowego, ale wiąże się to z koniecznością wydatkowania całego przychodu ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe na warunkach opisanych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy.

Zwolnienie nie ma tu charakteru generalnego, a obejmuje tylko i wyłącznie dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361 ze zm.), w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, o których mowa powyżej, ustawodawca uważa wydatki wymienione w art. 21 ust. 25 ww. ustawy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »