Kategoria: Podatek VAT

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy przedsiębiorca niepłacący VAT-u musi wysyłać JPK-VAT?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2018-10-29

Czy przedsiębiorca niepłacący VAT-u musi wysyłać JPK-VAT?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena
Opinia kompetentna. W ciągu 24 godzin miałem pełną informację co należy mi się od zakładu pracy i jak mogę to uzyskać. Polecam.
Piotr

Zgodnie z art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zmienionym przez art. 38 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniającej ordynację z dniem 1 marca 2017 r., „psoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy”.

 

Przywołany art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zdaniu pierwszym stanowi, że „podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Jeśli więc korzysta Pan ze zwolnienia podmiotowego, nie musi Pan prowadzić ewidencji, o której mowa powyżej, zatem nie musi Pan wysyłać JPK.

 

Podobnie twierdzi doktryna, np. A. Bartosiewicz wskazuje, że „od 1.01.2018 r. wszyscy podatnicy VAT obowiązani do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., będą zobowiązani przekazywać organom podatkowym w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK) ewidencję zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT). Z odstępstwa od tego powszechnego obowiązku sprawozdawczego skorzystają podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od VAT na podstawie następujących przepisów: art. 43 ust. 1 u.p.t.u. (zwolnienie przedmiotowe), art. 82 ust. 3 u.p.t.u. (organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne), art. 113 ust. 1 lub 9 u.p.t.u. (tzw. zwolnienie podmiotowe)”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »