Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy mogę skorzystać ze zwolnienia z podatku od darowizny?

Autor: Aleksander Słysz

Jestem obywatelką Francji, gdzie mieszkam od kilkudziesięciu lat. Jednakże mam również polski dowód osobisty i rachunek bankowy w Polsce. Chcę kupić mieszkanie w Krakowie i mój brat (mający obywatelstwo polskie) przebywający czasowo we Francji chce podarować mi na ww. cel część pieniędzy. Te środki znajdują się w Polsce. Czy mogę skorzystać ze zwolnienia z podatku od darowizny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy mogę skorzystać ze zwolnienia z podatku od darowizny?

Nabycie darowizny pieniężnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez obywatela Francji

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem m.in. darowizny. Jeśli zatem przedmiot darowizny znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie ma znaczenia, jakie jest miejsce zamieszkania czy też obywatelstwo nabywcy – obowiązek podatkowy powstaje w Polsce.

 

Ponad powyższe należy pamiętać, iż nawet nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Darowizna między rodzeństwem a zwolnienie z podatku

Niemniej jednak powyższe nie oznacza, że musi Pani zapłacić jakikolwiek podatek. Jest tak, bowiem może Pani skorzystać ze zwolnienia. Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. rodzeństwo, jeżeli:

 

  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (gdy jest to darowizna pieniężna, bez umowy w formie aktu notarialnego, termin wynosi 6 miesięcy od daty dokonania przelewu);

  2. udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

 

Innymi słowy, obowiązek podatkowy powstaje w Polsce, ale jeśli darowizna zostanie dokonana przelewem na Pani rachunek i w terminie 6 miesięcy dokona Pani zgłoszenia jej na druku SD-Z2, skorzysta Pani ze zwolnienia od podatku całej kwoty darowizny, bez względu na to, czy wynosi ona 100 000 zł, czy 1 000 000 zł, czy też jeszcze więcej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info