Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę sprzedać mieszkanie i kupić dom?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-01-23

Czy mogę sprzedać mieszkanie własnościowe (zmiana na takie ze statusu spółdzielczo-lokatorskiego miała miejsce w 2012 r.) i kupić dom? Czy w tej sytuacji urząd będzie domagał się 19% podatku od sprzedaży mieszkania?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena

Datą nabycia będzie tu moment ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia jego własności na Pani rzecz. Zatem nabycie miało miejsce dopiero w 2012 (jeśli wtedy właśnie ustanowiono odrębną własność lokalu i przeniesiono ją na Pani rzecz), bowiem spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie jest prawem własności ani ograniczonym prawem rzeczowym (jak spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu).

Skoro nabycie miało miejsce w 2012 roku ,sprzedaż przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu (19% od dochodu, a dokładniej 19% od podstawy obliczenia podatku – art. 30e ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Tym samym, by uciec od konieczności rozliczania się ze sprzedaży z fiskusem, należy odczekać ten czas.

Innym wyjściem na unikniecie podatku (lub jego zmniejszenie) jest zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy. Zgodnie z przywołanym zwolnieniem ustawodawca zwalnia od podatku dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Jak zatem widać, jedynie wydatkowanie całości przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania spowoduje całkowite zwolnienie od podatku, ponadto musi to być wydatkowanie w terminie i na ustawowo dopuszczony cel. Jednym z celów (ustawodawca umieszcza ich katalog w art. 21 ust. 25 ustawy), tj. wydatkiem poniesionym na własny cel mieszkaniowy, jest nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem (położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej). W tym celu po sprzedaży, dokonując rozliczenia za pomocą formularza PIT-39, należy zadeklarować zwolnienie oraz oczywiście wydatkować środki ze sprzedaży mieszkania w dwuletnim terminie na cel dający prawo do zwolnienia (jak zakup domu mieszkalnego na własne potrzeby).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »