Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można kupić nieruchomość na firmę, gdy małżonek nie wyraża zgody?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-07-10

Prowadzę działalność gospodarczą i zamierzam kupić nieruchomość (mieszkanie) na firmę za środki, które mam z tego tytułu. Moja małżonka nie zgadza się na ten zakup. Nie mamy rozdzielności majątkowej. Czy mogę je kupić bez jej udziału i zgody? Wartość nieruchomości to ok. 500 tys. zł.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uważam, że do takiego nabycie potrzebuje Pan zgody małżonki, nawet mimo obowiązywania zasady, iż przedmiotami majątkowymi służącymi małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej małżonek ten zarządza samodzielnie. Inaczej byłoby jedynie wtedy, gdybyśmy „rozmawiali” o czynnościach prawnych związanych z Pana majątkiem odrębnym.

Dlaczego tak jest? Z jednej strony art. 36 § 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadza właśnie zasadę, iż przedmiotami majątkowymi służącymi małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej małżonek ten zarządza samodzielnie. Z drugiej jednak strony art. 37 § 1 pkt 1 stanowi, że zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania „czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków”.

Która zasada ma zatem pierwszeństwo, w przypadku gdy nieruchomość służy lub ma służyć do prowadzenia działalności zarobkowej jednego z małżonków? Przyjmuje się, że „art. 37 § 1 ma pierwszeństwo przed art. 36 § 3” [M. Sychowicz, komentarz do art. 36 w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz; pod redakcją: Kazimierza Piaseckiego, LexisNexis 2011]. Reasumując, czynność prawna mająca za przedmiot składniki przedsiębiorstwa, co do zasady, nie wymaga zgody drugiego z małżonków, chyba że zgoda taka jest wymagana właśnie stosownie do art. 37 § 1 (czyli np. potrzebna jest zgoda na nabycie nieruchomości). Dodam jeszcze, iż umowa zawarta bez zgody drugiego z małżonków nie jest nieważna, a stanowi tzw. czynność prawną niezupełną. Brak zgody drugiego z małżonków na zawarcie umowy nie powoduje ani bezwzględnej, ani względnej nieważności umowy, jednak by umowa była ważna, powinna zostać potwierdzona przez drugiego małżonka.

Przedsiębiorcy obchodzą opisane ograniczenie, zakładając podmioty posiadające osobowość prawną (jak np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy fundacja), te podmioty mogą nabywać i zbywać nieruchomości z pominięciem przywołanego ograniczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »