Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy muszę sporządzić PIT-8C?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-07-16

Mam własną działalność gospodarczą. Prowadzę serwis internetowy. Poprzez ten serwis użytkownicy mogą zarabiać pieniądze za wykonywanie różnego rodzaju zadań. W sieci istnieje kilka tego typu serwisów. Jak rozumiem, użytkownicy muszą samodzielnie odprowadzać podatek – pole „inne źródła” w formularzu PIT. Czy jako właściciel serwisu muszę odprowadzać podatek za użytkowników? Czy muszę sporządzać dokumenty PIT-8C?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Należy rozróżnić dwa aspekty: pierwszy to obowiązek sporządzenia informacji według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów, a drugi to ewentualny obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki.

 

Decydującym kryterium jest charakter dokonywanych wypłat, a dokładniej ich podatkowa kwalifikacja do określonego źródła przychodu. Jak wywnioskowałem z regulaminu na wskazanej stronie www, Pan wypłaca „wynagrodzenie” użytkownikowi, a nie zlecający „akcję”. Jeśli jest to, jak Pan wskazuje, przychód z tzw. „innych źródeł”, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), obowiązków jest mniej, niż byłoby, gdyby na przykład uznać, że mamy tu do czynienia z przychodem ze źródła „działalność osobista”.

 

Co do zasady za przychody z innych źródeł, zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

 

Jak widać, mamy tu do czynienia z katalogiem otwartym, więc powyższe wyliczenie ma charakter przykładowy. Od przychodów z innych źródeł wypłacający nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy, czyli nie jest płatnikiem.

 

Pewne obowiązki w sytuacji, gdy mamy do czynienia z wypłacaniem przychodu z innych źródeł, reguluje art. 42a ww. ustawy, zgodnie z którym zasadą jest, iż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 (z pewnymi wyjątkami), od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

 

Przyjmuje się, że PIT-8C ma charakter roczny, czyli gdy wykonuje Pan większą ilość wypłat na rzecz jednej osoby, ujmuje je Pan łącznie w jednym formularzu PIT-8C.

 

Reasumując, jest Pan zobowiązany do sporządzania dokumentów PIT-8C i winien Pan uzyskiwać potrzebne informacje od osób, którym wypłaca Pan świadczenia pieniężne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »