Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy muszę zapłacić 19% podatku?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-09-29

W 2007 r. wykupiłem mieszkanie lokatorskie od spółdzielni (przekształcone na własnościowe za przysłowiową złotówkę). W 2008 r. sprzedałem tę nieruchomość. Niestety nie poprosiłem o ulgę meldunkową. Teraz podobno muszę zapłacić 19% podatku! W 1991 r. wpłaciłem wkład mieszkaniowy. Nikt nie potrafi mi przełożyć wpłaconej przeze mnie kwoty na dzisiejsze złotówki i zwaloryzować wkładu. Czy faktycznie muszę zapłacić 19% podatku? Czy nie da się tego jakoś uniknąć?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw stanowi w art. 8 ust. 1, iż do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Pan zbył mieszkanie w 2008 r., więc nie ma wątpliwości, iż zastosowanie znajdą przepisy obowiązujące w ówczesnym stanie prawnym.

Już wtedy podatek od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości wynosił 19% podstawy obliczenia podatku – czyli chodzi o podatek od dochodu, a nie jak przed 2007 rokiem o 10% podatku od przychodu.

Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości (w rozumieniu, że jest to wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia) a głównie udokumentowanymi kosztami nabycia powiększonymi o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wspomniany przez Pana wkład mieszkaniowy należy traktować jako wydatek stanowiący koszt nabycia lokalu, czyli również jako koszt uzyskania przychodu. W jakiej wysokości? W wysokości zwaloryzowanej, a wysokość wkładu mieszkaniowego waloryzuje się proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej lokalu (u Pana chodzi o wartość przyjętą do ustanowienia własności).

Statut spółdzielni na ogół określa jeszcze pewne dodatkowe kwestie związane z waloryzacją. Dlatego w praktyce wpłaty z 1991 r. nie przelicza raczej nikt samodzielnie, przeliczenia tego dokonała już spółdzielnia, gdyż było to potrzebne do ustanowienia własności na Pana rzecz. Winien Pan zatem uzyskać informację o wysokości zwaloryzowanego wkładu od spółdzielni, która dysponuje taką informacją (najprawdopodobniej uzyskaną w trybie wyceny przez biegłego rzeczoznawcę w 2007 r.).

Organy podatkowe wskazują, iż „nie ma żadnych przeszkód, aby w pełnej wysokości kwalifikować do kosztów podatkowych poniesione przez Wnioskodawcę wydatki tytułem wkładu mieszkaniowego, tj. kwota wpłacona przed ustanowieniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu zwaloryzowana przez spółdzielnie (…)” (pismo z dnia 7 stycznia 2009 r., Ministerstwo Finansów, sygnatura: DD2/033/88/KOI/08/PK-242, ABC).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »