Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy muszę zapłacić 19% podatku?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-09-29

W 2007 r. wykupiłem mieszkanie lokatorskie od spółdzielni (przekształcone na własnościowe za przysłowiową złotówkę). W 2008 r. sprzedałem tę nieruchomość. Niestety nie poprosiłem o ulgę meldunkową. Teraz podobno muszę zapłacić 19% podatku! W 1991 r. wpłaciłem wkład mieszkaniowy. Nikt nie potrafi mi przełożyć wpłaconej przeze mnie kwoty na dzisiejsze złotówki i zwaloryzować wkładu. Czy faktycznie muszę zapłacić 19% podatku? Czy nie da się tego jakoś uniknąć?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw stanowi w art. 8 ust. 1, iż do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Pan zbył mieszkanie w 2008 r., więc nie ma wątpliwości, iż zastosowanie znajdą przepisy obowiązujące w ówczesnym stanie prawnym.

Już wtedy podatek od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości wynosił 19% podstawy obliczenia podatku – czyli chodzi o podatek od dochodu, a nie jak przed 2007 rokiem o 10% podatku od przychodu.

Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości (w rozumieniu, że jest to wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia) a głównie udokumentowanymi kosztami nabycia powiększonymi o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wspomniany przez Pana wkład mieszkaniowy należy traktować jako wydatek stanowiący koszt nabycia lokalu, czyli również jako koszt uzyskania przychodu. W jakiej wysokości? W wysokości zwaloryzowanej, a wysokość wkładu mieszkaniowego waloryzuje się proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej lokalu (u Pana chodzi o wartość przyjętą do ustanowienia własności).

Statut spółdzielni na ogół określa jeszcze pewne dodatkowe kwestie związane z waloryzacją. Dlatego w praktyce wpłaty z 1991 r. nie przelicza raczej nikt samodzielnie, przeliczenia tego dokonała już spółdzielnia, gdyż było to potrzebne do ustanowienia własności na Pana rzecz. Winien Pan zatem uzyskać informację o wysokości zwaloryzowanego wkładu od spółdzielni, która dysponuje taką informacją (najprawdopodobniej uzyskaną w trybie wyceny przez biegłego rzeczoznawcę w 2007 r.).

Organy podatkowe wskazują, iż „nie ma żadnych przeszkód, aby w pełnej wysokości kwalifikować do kosztów podatkowych poniesione przez Wnioskodawcę wydatki tytułem wkładu mieszkaniowego, tj. kwota wpłacona przed ustanowieniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu zwaloryzowana przez spółdzielnie (…)” (pismo z dnia 7 stycznia 2009 r., Ministerstwo Finansów, sygnatura: DD2/033/88/KOI/08/PK-242, ABC).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Sprzedaż na Allegro bez płacenia podatku

Mieszkam z mamą, która nie ma stałej pracy, więc nasza sytuacja finansowa jest niezbyt dobra. Ja jestem studentką. Chciałam trochę zarobić, więc 1,5...

Jak wyliczyć dochód z ryczałtu?

Proszę o pomoc w wyliczeniu dochodu z ryczałtu za rok 2012. W załączeniu PIT-28 z przychodem i składkami. Zryczałtowany podatek...

Prawo do opodatkowania najmu ryczałtem

Żona i ja użyczyliśmy córce nieruchomość. Córka wynajęła tę nieruchomość pod działalność usługowo-handlową. Córka wybrała opodatkowanie...

Sprzedaż mieszkania z hipoteką przed upływem 5 lat od zakupu

Kupiliśmy mieszkanie – częściowo ze środków własnych, częściowo na kredyt hipoteczny pod zastaw tego mieszkania. Chcielibyśmy teraz je sprzedać, ale...

Sprzedaż mieszkania przy rozdzielności majątkowej małżonków

Z żoną mamy rozdzielność majątkową zawartą przed ślubem. Rok temu podarowałem żonie moje mieszkanie, później zaczęliśmy budowę domu. Obecnie, aby go...

Rozliczenie podatku z umowy o dzieło zawartej z podmiotem niebędącym płatnikiem

Jak w rocznym zeznaniu podatkowym ująć dochód z wykonywania dzieła dla zagranicznej firmy? Wykonawca nie prowadzi działalności, umowa przewidywała...

Sprzedaż nieruchomości po upływie 5 lat

Planuję sprzedać nieruchomość przed końcem 2014 r. Nieruchomość otrzymałam w akcie darowizny w 2009 r. Uzyskane w ten sposób dochody...

Podatek od mieszkania własnościowego

Jestem właścicielką mieszkania. Nie byłam świadoma obowiązku płacenia podatku od nieruchomości. Co powinnam teraz zrobić, skoro mam zaległości...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »