Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy należy mi się ulga?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-09-14

W 2007 r. zmarł mój ojciec, wraz z bratem odziedziczyliśmy mieszkanie. Mi przydała jego połowa, zapłaciłem podatek. Pracownik urzędu zapewniał nas, że możemy sprzedać lokal bez konieczności płacenia od tego podatku. W listopadzie 2009 r. sprzedaliśmy mieszkanie, ja otrzymałem z tego 40 tys. zł. Kilka tygodni później kupiłem działkę budowlaną za część tej kwoty. Dopiero teraz dostałem nakaz zapłacenia wysokiego podatku – mimo wcześniejszych informacji z US. Czy więc należy mi się ulga? Od jakiej kwoty muszę zapłacić podatek, w jakiej wysokości?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa

Sprzedaż w 2009 roku mieszkania nabytego w 2007 roku (z chwilą śmierci spadkodawcy) była sprzedażą przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Tym samym stanowiła źródło przychodu podlegające opodatkowaniu. Błędna informacja wynikała prawdopodobnie z tego, iż nieruchomości nabyte do dnia 31 grudnia 2006 roku w drodze spadku można było sprzedać „bez podatku” dochodowego, albowiem zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 31 lit. d) wolne od podatku dochodowego w całości były przychody ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.

Niestety zwolnienie to zostało uchylone przez art. 1 pkt 14 lit. a) tiret trzecie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. z dniem 1 stycznia 2007 r. Zgodnie z ustawą zmieniającą jedynie do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady obowiązujące przed dniem 1 stycznia 2007 r. Z tego właśnie powodu Pana obowiązuje podatek dochodowy w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku, którą jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19 a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększony o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Tym samym za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku uważa się jedynie udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art, 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Innymi słowy może Pan potraktować jako koszt odliczyć kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w części, w jakiej wartość zbywanej nieruchomości (przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn) odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (czyli cały podatek od spadków i darowizn, jeśli nabył Pan tylko „część” mieszkania).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zobowiązanie podatkowe z przywołanego tytułu przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, o ile nie dojdzie do przerwania bądź zawieszenia biegu tego terminu (np. na skutek wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym zostanie Pan zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem zobowiązania).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak uniknąć podatku przy sprzedaży nieruchomości?

Zamierzam sprzedać nieruchomość, którą otrzymałem w spadku po rodzicach. Jakie muszę spełnić warunki, aby uniknąć płacenia podatku od sprzedaży?...

Sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat

Dwa lata temu zakupiliśmy z mężem mieszkanie na rynku wtórnym. Chcielibyśmy je teraz sprzedać, a więc przed upływem pięciu lat od daty zakupu, za...

Zobowiązanie do dalszego prowadzenia gospodarstwa przez osobę kupującą je

W spadku otrzymaliśmy z rodzeństwem gospodarstwo rolne z zabudowaniami o powierzchni 3,5 ha. Zostało bez właściciela. Postanowiliśmy je...

Podatek od zbycia udziałów w spółce jawnej

Razem z żoną jesteśmy wspólnikami spółki cywilnej i chcemy się przekształcić w sp. jawną w celu zbycia udziałów. Niestety wiąże...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »