Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy opłacone składki są kosztami uzyskania przychodu?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-07-28

Czy opłacone składki są kosztami uzyskania przychodu? Chodzi o miesięczne składki na ubezpieczenie dla pracowników, ich rodzin oraz jedynego udziałowca spółki z o.o. (na umowie menedżerskiej). Nazwa usługi na fakturze z Medicover brzmi: „Składka za ubezpieczenie świadczeń medycznych za miesiąc…”. W załączniku do aneksu przedłużającego umowę wyszczególniono nazwiska pracowników, prezesa oraz osób spoza firmy. Do faktury nie ma nigdy załączonej listy uprawnionych osób.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka grup 1, 3 i 5 działu I oraz grup 1 i 2 działu II wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858), jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza:

 

  • wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,
  • możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,
  • wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

 

Zgodnie z ww. załącznikiem dział II zawiera „Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe”, tj.:

 

1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:

 

  • świadczenia jednorazowe,
  • świadczenia powtarzające się,
  • połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2,
  • przewóz osób.

 

2. Ubezpieczenia choroby:

 

  • świadczenia jednorazowe,
  • świadczenia powtarzające się,
  • świadczenia kombinowane.

 

Uznaje się zatem, że ubezpieczenia pracowników spełniające ww. warunki mogą być kosztem uzyskania przychodów. Z reguły firmy ubezpieczeniowe/ medyczne tak konstruują treść zapisów umów, by nie było wątpliwości, iż wypełniają owe warunki.

 

Jak wskazał w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (wyrok z dnia 14 marca 2013 r., sygnatura: III SA/Wa 2290/12): „Z treści art. 16 ust. 1 pkt 59 u.p.d.o.p. wynika wprost, że przepis ten ma zastosowanie do składek opłaconych z tytułu umów ubezpieczenia zawartych na rzecz pracowników. W sytuacji zatem, gdy członek zarządu spółki jest jednocześnie jej pracownikiem, z treści ww. przepisu art. 16 ust. 1 pkt 59 u.p.d.o.p. można wywieść konsekwencje podatkowe w stosunku do wydatków spółki kapitałowej, poniesionych z tytułu zapłaty składek na ubezpieczenie na rzecz członków jej organów statutowych, gdy są oni jednocześnie jej pracownikami”.

 

W przypadku ubezpieczenia menedżera, który nie jest pracownikiem, zdania są podzielone. Wymieniony tu artykuł nie ma zastosowania, bowiem wobec niego spółka nie jest pracodawcą. Skoro nie ma specjalnego wyłączenia, w teorii ubezpieczenie mogłoby być kosztem, ale musiałoby ubezpieczenie menedżera spełniać zasady ogólne kosztu, tj. poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Tu organy podatkowe patrzą, o ile mi wiadomo, na to, kto jest uprawnionym w przypadku ubezpieczenia; gdy – co normalne – jest nim menedżer, wskazują, iż wydatek nie ma związku z przychodem. Podobnie jest w przypadku rodzin pracowników, fiskus wskazuje od pewnego czasu (kilka lat temu było inaczej) właśnie na brak związku wydatku z przychodem.

 

Jest jednak jeszcze pewna droga, gdy w umowach o pracę czy warunkach wynagradzania lub innym stosowanym akcie, który funkcjonuje w spółce, zostałoby zawarte zobowiązanie spółki do objęcia dodatkowym ubezpieczeniem pracowników i ich rodzin. Można mówić tu o elemencie wynagradzania i wiązać zatrudnienie tego konkretnego pracownika z objęciem ubezpieczeniem jego rodziny np. jako warunku, by w firmie pracował, co tworzy związek wydatku z przychodem również wobec rodzin. Podobnie, gdyby w kontrakcie menedżerskim zawrzeć taki zapis, który warunkuje poniekąd pozyskanie tego konkretnego człowieka na menedżera m.in. ubezpieczeniem jako częścią „wynagradzania”, byłaby moim zdaniem podstawa do traktowania wydatku w charakterze kosztu. Oczywiście organy podatkowe mogą mieć tu inne zdanie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »