Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy sprzedaż udziałów w spółce podlega opodatkowaniu?

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-03-18

Jestem emerytką. W ubiegłym roku sprzedałam swoje udziały w spółce z o.o. moim dwojgu wspólników. Umowa sprzedaży została spisana u notariusza. W związku z tą sprzedażą mam problem dotyczący rozliczenia rocznego podatku dochodowego. Całą kwotę od obojga byłych wspólników otrzymałam w ratach na konto. Zastanawia mnie jednak jak potraktować w tym wszystkim faktyczną kwotę moich wniesionych osobiście udziałów w spółce, a która to kwota była już raz opodatkowana. Przecież nie powinnam drugi raz opodatkowywać swoich udziałów, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli już muszę ten dochód wpisać, to w której pozycji kolumny C w PIT 37?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy sprzedaż udziałów w spółce podlega opodatkowaniu?

Sprzedaż udziałów w spółce a podatek dochodowy

Niestety ta sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jak rozumie, swoje udziały objęła Pani za pieniądze (wkład pieniężny). Uzyskana cena będzie Pani przychodem za ubiegły rok (nawet gdyby dostała ją Pani dopiero w tym roku).

Koszty uzyskania przychodu ze zbycia udziałów w spółce

Kwotę, jaką Pani wniosła do spółki, należy potraktować jako koszty uzyskania przychodu ze zbycia udziałów.

Swoje udziały zbyła Pani jako osoba fizyczna w roku ubiegłym, a więc do oceny skutków podatkowych w zakresie podatku dochodowego zastosowanie będzie miała ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obwiązującym w roku ubiegłym.

Przychód z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce z o.o. powstaje z chwilą przeniesienia prawa własności do nich na kupującego. Przychodem są kwoty należne, nawet jeżeli nie zostały faktycznie otrzymane.

Koszty uzyskania przychodu uwzględnia się na dzień uzyskania przychodu. Oznacza to, że poniesione wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu dopiero w chwili zbycia udziałów w spółce z o.o.

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Art. 17.1. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się: (…)

6) należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

a) odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, (…)”.

Art.30b.1. Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

2. Dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest: (…)

4) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c, (…)”.

Art. 22 dotyczy sytuacji objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny, a więc nie będzie miał zastosowania.

Art.23.1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: (…)

38) wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e;

38c) [nie dotyczy prawdopodobnie Pani sytuacji] wydatków poniesionych przez wspólnika na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów; wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia otrzymanych za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej, ustalony zgodnie z pkt 38 i art. 22 ust. 1f;

Koszty uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów w spółce z o.o. stanowią więc de facto wydatki (pieniądze) poniesione na ich objęcie w chwili zakładania spółki lub zakup.

Do końca kwietnia tego roku (2015) powinna Pani złożyć odpowiednie zenanie podatkowe właściwe dla danego źródła.

A ponieważ dochodów ze zbycia udziałów w spółce z o.o. nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c – zeznanie podatkowe nosi tytuł PIT-38.

W nim powinna Pani wykazać: dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy. Wykazuje je Pani jako „inne przychody”.

Przychodu ze zbycia udziałów w spółce z o.o. za rok ubiegły nie wykazuje się w innych zeznaniach.

Opis stanu faktycznego z kwietnia 2015 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »