Kategoria: Podatek od spadków i darowizn

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy trzeba ponownie składać SD-3?

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2016-04-11

W roku 2008 po śmierci matki złożyłem zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych SD-3 i zapłaciłem podatek w urzędzie skarbowym. Dziedziczyłem ja i siostra. W wyniku braku zgodności co do podziału masy spadkowej wniosłem sprawę o dział spadku do sądu sprawa trwała 7 lat. Jest prawomocne postanowienie sądowe z lutego tego roku. Czy jeszcze raz mam składać zeznanie podatkowe SD-3?

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega to, co dziedziczymy, czyli taki udział w majątku spadkodawcy, jaki przypada danemu spadkobiercy na mocy postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub w poświadczeniu dziedziczenia sporządzonym przez notariusza. Dział spadku nie zmienia tego udziału, stąd nie zmienia się podstawa opodatkowania. Nie ma więc potrzeby, po dokonaniu działu spadku, korygować zeznania w sprawie nabycia spadku.

Nie znaczy to, że spadkobiercy nabywającemu konkretne przedmioty spadkowe w drodze późniejszego działu spadku nie dotyczy już żaden podatek.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. f ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 3 tej ustawy podatkowi podlegają także orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.

Stąd w przypadku, w którym nabył Pan przedmioty przekraczające wartość swojego udziału, musi Pan złożyć deklarację PCC i opłacić stosowny podatek.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego lub zawarcia ugody – od przedmiotów opodatkowania określonych w art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy. Obowiązek ten spoczywa na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności. Podstawę opodatkowania przy umowie o zniesienie współwłasności lub o dział spadku stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności lub spadku. Kwestę tę sprecyzował Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 1 grudnia 2009 r. (sygn. akt II FSK 1054/08): „W przypadku dokonania działu spadku lub zniesienia współwłasności orzeczeniem sądu podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowi wysokość spłat lub dopłat wynikających z treści tego orzeczenia (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f i pkt 3 oraz art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 września 2001 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.). W przypadku zaś umownego działu spadku lub zniesienia współwłasności podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności lub spadku”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »