Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy umorzony kredyt stanowi przychód?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2013-02-12

Mam zaciągnięte kredyty na ponad 200 tys. zł. Ponieważ nie mam żadnego majątku, komornik umorzył postępowanie. Słyszałam, że umorzony kredyt stanowi przychód i trzeba zapłacić podatek. Czy to prawda? Czy US może rozłożyć należność na raty? A może dałoby się umorzyć zobowiązanie podatkowe? Co mnie czeka, jeśli nie zapłacę podatku? Jestem na emeryturze, nie mam zbyt dużo pieniędzy.

 

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena
Opinia kompetentna. W ciągu 24 godzin miałem pełną informację co należy mi się od zakładu pracy i jak mogę to uzyskać. Polecam.
Piotr

Prawdą jest, iż co do zasady umorzenie kredytu/ pożyczki oraz odsetek stanowi przychód – nie tylko dla podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, ale i dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – jako nieodpłatne świadczenie.

 

Jak wyjaśnia wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 września 2010 r. (sygnatura: II FSK 716/09), pojęcie „nieodpłatnego świadczenia” obejmuje wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy (LEX nr 745819).

 

Natomiast art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 6, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy.

 

Przechodząc do meritum, jeśli nie zapłaci Pani podatku, to powstanie zaległość podatkowa, która może być egzekwowana w drodze egzekucji na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Teoretycznie organ może stawiać również zarzuty karnoskarbowe z art. 57 § 1 Kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z tym przepisem podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Moim zdaniem, gdy podatnik nie wpłaca podatku, bowiem obiektywnie nie ma na to środków, nie mamy do czynienia z uporczywością.

 

Na Pani wniosek (odpowiednio z art. 67a lub 67b Ordynacji podatkowej) organ podatkowy – m.in. w przypadku uzasadnienia ważnym interesem podatnika (Pani) lub interesem publicznym – może:

 

  1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
  2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;
  3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

 

Na ile jest to realne, zależy nie tylko od kwoty zobowiązania, ale i od tego, o co Pani będzie wnioskować. Na ogół rozłożenie na raty jest realniejsze niż umorzenie – oczywiście skutek ekonomiczny jest zupełnie inny. By uzyskać pomoc, nie wystarczy wykazać istnienia ważnego interesu (ochrona zdrowia, życia, minimum egzystencji itd.), bowiem jego wykazanie dopiero powoduje, że organ może udzielić ulgę, ale nie musi tego robić.

 

Składając wniosek o rozłożenie na raty, należy wskazać proponowaną kwotę raty. Jeśli organ podejmie korzystną dla Pani decyzję, to winien rozłożyć kwotę zaległości na raty możliwe do spłacenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »