Kategoria: Podatek od spadków i darowizn

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy urząd skarbowy naliczy podatek od zasiedzenia?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-06-03

Na mocy postanowienia sądu w 1999 r. rodzice nabyli nieruchomość przez zasiedzenie, nie został zapłacony podatek do US. Rodzice zmarli, jestem jedynym spadkobiercą. Chciałbym uzyskać poświadczenie dziedziczenia u notariusza, aby dokonać wpisu do KW (nie był jeszcze wykonany). Pytanie: czy urząd skarbowy naliczy podatek od zasiedzenia, czy uległ on przedawnieniu?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena
Opinia kompetentna. W ciągu 24 godzin miałem pełną informację co należy mi się od zakładu pracy i jak mogę to uzyskać. Polecam.
Piotr

Podatkowi od spadków i darowizn podlega m.in. nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem zasiedzenia. Obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze zasiedzenia – z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie i ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

W pewnych sytuacjach obowiązek ten może się odnowić, np. jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia.

Pyta Pan o przedawnienie. Aby zobowiązanie podatkowe w ogóle mogło się przedawnić, musi powstać. Tym samym nie może wygasnąć zobowiązanie, które nie powstało, nie ma zatem sposobu, by doszło do przedawnienia zobowiązania nieistniejącego. W podatku od spadków i darowizn zobowiązanie podatkowe nie powstaje z mocy prawa, tak jak ma to miejsce w podatku dochodowym czy w podatku VAT, ale powstaje ono z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania (co ma miejsce na skutek złożenia prawidłowo wypełnionego zeznania podatkowego). Domyślam się na podstawie Pańskiego opisu, że nie złożono SD-3 i organ nie doręczył decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn z tytułu zasiedzenia. Skoro nie powstało, nie mogło się przedawnić. W takiej sytuacji nie doszło do przedawnienie zobowiązania, ono nie powstało.

Reasumując: moim zdaniem organ nie może już, na skutek upływu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy i ze względu na niemożliwość odnowienia się tu obowiązku podatkowego wobec pierwotnego podatnika, wydać decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe (czyli zobowiązanie podatkowe od zasiedzenia nie powstanie).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »