Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy urząd skarbowy naliczy podatek od zasiedzenia?

Autor: Aleksander Słysz

Na mocy postanowienia sądu w 1999 r. rodzice nabyli nieruchomość przez zasiedzenie, nie został zapłacony podatek do US. Rodzice zmarli, jestem jedynym spadkobiercą. Chciałbym uzyskać poświadczenie dziedziczenia u notariusza, aby dokonać wpisu do KW (nie był jeszcze wykonany). Pytanie: czy urząd skarbowy naliczy podatek od zasiedzenia, czy uległ on przedawnieniu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy urząd skarbowy naliczy podatek od zasiedzenia?

Uzyskanie poświadczenia dziedziczenia u notariusza

Podatkowi od spadków i darowizn podlega m.in. nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem zasiedzenia. Obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze zasiedzenia – z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie i ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

W pewnych sytuacjach obowiązek ten może się odnowić, np. jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia.

Pyta Pan o przedawnienie. Aby zobowiązanie podatkowe w ogóle mogło się przedawnić, musi powstać. Tym samym nie może wygasnąć zobowiązanie, które nie powstało, nie ma zatem sposobu, by doszło do przedawnienia zobowiązania nieistniejącego. W podatku od spadków i darowizn zobowiązanie podatkowe nie powstaje z mocy prawa, tak jak ma to miejsce w podatku dochodowym czy w podatku VAT, ale powstaje ono z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania (co ma miejsce na skutek złożenia prawidłowo wypełnionego zeznania podatkowego). Domyślam się na podstawie Pańskiego opisu, że nie złożono SD-3 i organ nie doręczył decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn z tytułu zasiedzenia. Skoro nie powstało, nie mogło się przedawnić. W takiej sytuacji nie doszło do przedawnienie zobowiązania, ono nie powstało.

Reasumując: moim zdaniem organ nie może już, na skutek upływu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy i ze względu na niemożliwość odnowienia się tu obowiązku podatkowego wobec pierwotnego podatnika, wydać decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe (czyli zobowiązanie podatkowe od zasiedzenia nie powstanie).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info