Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy zapłacę podatek dochodowy, skoro mieszkam w Szwecji?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-02-25

Od 1999 r. posiadam mieszkanie w Polsce, ale od 8 lat mieszkam w Szwecji (tu pracuję, płacę podatki, mam rodzinę). Obecnie chcę sprzedać moje mieszkanie. Czy zapłacę podatek dochodowy od tej transakcji, skoro mieszkam w Szwecji?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

Jak zakładam, ma Pani miejsce zamieszkania w Szwecji i pyta Pani, czy w Polsce zapłaci podatek (w uproszczeniu) od sprzedaży mieszkania. W teorii jak każda osoba fizyczna, która nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlega Pani obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy), a za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się m.in. dochody (przychody) z położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości. Zasadę tą stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r. obejmuje swym zakresem:

 1. w Polsce:

  1. podatek dochodowy od osób fizycznych i
  2. podatek dochodowy od osób prawnych.
   (zwane dalej „podatkiem polskim”),
 2. w Szwecji:

  1. państwowy podatek dochodowy (den statliga inkomstskatten);
  2. podatek od dywidend pobierany u źródła (kupongskatten);
  3. podatek dochodowy od osób nieposiadających miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Szwecji (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta);
  4. podatek dochodowy od nieposiadających miejsca zamieszkania na terytorium Szwecji artystów i sportowców (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.) i
  5. gminny podatek dochodowy (den kommunala inkomstskatten),
   (zwane dalej „podatkiem szwedzkim”).

Zgodnie z tą umową międzynarodową dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Szwecji z majątku nieruchomego (włączając dochód z gospodarstwa rolnego lub leśnego) położonego w Polsce może być opodatkowany w Polsce; również zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Szwecji z przeniesienia tytułu własności majątku nieruchomego położonego w Polsce, mogą być opodatkowane w Polsce.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jak zatem widać, zbycie mieszkania położonego w Polsce podlega opodatkowaniu w Polsce, nie oznacza to jednak, że zapłaci Pani podatek, bowiem zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych „źródłem przychodu jest co do zasady odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

  – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie”.

Tym samym sprzedaż mieszkania posiadanego dłużej niż pięć lat nie powoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce. Innymi słowy, zobowiązanie podatkowe w polskim podatku dochodowym od osób fizycznych nie powstanie (nie będzie podatku dochodowego w tym przypadku) po sprzedaży opisanego mieszkania, bez względu na sposób wydatkowania środków uzyskanych ze sprzedaży.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Sprzedaż obrazów własnego autorstwa

Sprzedaję obrazy własnego autorstwa. Nie prowadzę działalności ani nie współpracuję z galerią. Od sprzedanego dzieła naliczam (od 50% kwoty) podatek...

Komitent jako osoba fizyczna a obowiązek podatkowy

Jestem artystą, nie prowadzę działalności. Pracuję na umowę o dzieło. Chciałbym wystawiać moje prace w galerii na zasadzie komisu. Ja ustalam...

Podatek spadkowy i dochodowy

Ja i siostra jesteśmy spadkobiercami majątku rodziców. Wiemy, że po postępowaniu spadkowym należy zapłacić podatek spadkowy. Jak jest jednak...

Sprzedaż działki z VAT-em a podatek dochodowy

W 2006 r. nabyłam działkę do majątku osobistego. Nie stosowałam żadnych odliczeń ani amortyzacji. Nieruchomość wynajmowałam w latach 2011–2013,...

Jak zoptymalizować koszty podatkowe?

Prowadzę jednoosobową działalność, świadczę usługi na materiałach dostarczonych przez klientów. Mam problemy z wysokim podatkiem VAT...

Rozliczenia rodzinne w formie zakupów i darowizn nieruchomości

Planujemy kilka transakcji w rodzinie w ramach pewnych rozliczeń. Mój brat sprzedał mieszkanie (które posiadał od 7 lat) za 375 tys. zł. Brat chce...

Podatek od sprzedaży odziedziczonej działki

W 2002 roku zmarł mój ojciec. Odziedziczyłem po nim udział w działce budowlanej w wysokości 50%. Sprawę spadkową przeprowadziłem przed...

Konsekwencje podatkowe handlu domenami internetowymi

Mam pytanie odnośnie odsprzedaży domen internetowych. Obecnie prowadzę działalność na ryczałcie. Czy handel domenami może być opodatkowany w formie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »