Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pobyt od lat w Szwecji i sprzedaż mieszkania w Polsce a podatek

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-02-25

Od 1999 r. posiadam mieszkanie w Polsce, ale od 8 lat mieszkam w Szwecji (tu pracuję, płacę podatki, mam rodzinę). Obecnie chcę sprzedać moje mieszkanie. Czy zapłacę podatek dochodowy od tej transakcji, skoro mieszkam w Szwecji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zakładam, ma Pani miejsce zamieszkania w Szwecji i pyta Pani, czy w Polsce zapłaci podatek (w uproszczeniu) od sprzedaży mieszkania. W teorii jak każda osoba fizyczna, która nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlega Pani obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy), a za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się m.in. dochody (przychody) z położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości. Zasadę tą stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r. obejmuje swym zakresem:

 1. w Polsce:

  1. podatek dochodowy od osób fizycznych i
  2. podatek dochodowy od osób prawnych.
   (zwane dalej „podatkiem polskim”),
 2. w Szwecji:

  1. państwowy podatek dochodowy (den statliga inkomstskatten);
  2. podatek od dywidend pobierany u źródła (kupongskatten);
  3. podatek dochodowy od osób nieposiadających miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Szwecji (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta);
  4. podatek dochodowy od nieposiadających miejsca zamieszkania na terytorium Szwecji artystów i sportowców (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.) i
  5. gminny podatek dochodowy (den kommunala inkomstskatten),
   (zwane dalej „podatkiem szwedzkim”).

Zgodnie z tą umową międzynarodową dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Szwecji z majątku nieruchomego (włączając dochód z gospodarstwa rolnego lub leśnego) położonego w Polsce może być opodatkowany w Polsce; również zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Szwecji z przeniesienia tytułu własności majątku nieruchomego położonego w Polsce, mogą być opodatkowane w Polsce.

Jak zatem widać, zbycie mieszkania położonego w Polsce podlega opodatkowaniu w Polsce, nie oznacza to jednak, że zapłaci Pani podatek, bowiem zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych „źródłem przychodu jest co do zasady odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

  – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie”.

Tym samym sprzedaż mieszkania posiadanego dłużej niż pięć lat nie powoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce. Innymi słowy, zobowiązanie podatkowe w polskim podatku dochodowym od osób fizycznych nie powstanie (nie będzie podatku dochodowego w tym przypadku) po sprzedaży opisanego mieszkania, bez względu na sposób wydatkowania środków uzyskanych ze sprzedaży.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »