Kategoria: Podatek od spadków i darowizn

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy zapłacimy podatek od spadku?

Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 2013-08-06

Mój ojciec zmarł w 2000 r. Razem z mamą posiadali dom i grunty rolne. Ojciec nie zostawił testamentu. Jesteśmy z mamą jedynymi spadkobiercami. Do tej pory nie podjęliśmy czynności związanych z uregulowaniem spraw spadkowych. Co teraz powinniśmy zrobić, żeby nie zapłacić podatku od spadku? Czy jeśli teraz sporządzimy u notariusza akt poświadczenia dziedziczenia, to będziemy podlegali pod ustawę z 2007 r.? Czy wycena domu powinna być dokonana według dawnej czy aktualnej wartości? Czy nastąpiło może przedawnienie?

Anna Sochaj-Majewska

»Wybrane opinie klientów

Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa

Ponieważ Pana ojciec zmarł przed dniem 1 stycznia 2007 r., to w związku z nabyciem po nim spadku zarówno Pan, jak i druga spadkobierczyni obowiązani jesteście złożyć zeznanie podatkowe na formularzu SD-3 oraz zapłacić podatek. Zwolnienie podatkowe w podatku od spadku dotyczy tylko tych podatników należących do kręgu najbliższej rodziny, którzy nabyli spadek otwarty po 1 stycznia 2007 r. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy i z tą chwilą spadkobiercy go nabywają, niezależnie od tego, kiedy zostanie przeprowadzone postępowanie spadkowe (art. 924 i art. 925 Kodeksu cywilnego). Nie można więc uniknąć podatku, stwierdzając prawa do spadku po spadkodawcy już po wejściu w życie korzystniejszych dla podatników przepisów. Nie może być również mowy o przedawnieniu prawa do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, skoro jeszcze nie przeprowadzono postępowania spadkowego.

 

Zeznanie należy złożyć w ciągu jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku (art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm., dalej – u.p.s.d.). Wysokość podatku będzie wynikać z decyzji organu podatkowego, termin płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Taką decyzję organ podatkowy doręczy każdemu spadkobiercy. Postępowanie podatkowe w sprawie wymiaru podatku od spadku wszczyna samo złożenie zeznania i nie potrzeba w tym zakresie wydawać odrębnego postanowienia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

W Pana sprawie nie ma zastosowania przepis art. 4a ust. 1 u.p.s.d., zgodnie z którym zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę (tzw. podatkowa grupa zero), jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

 

Aby załatwić formalności spadkowe można złożyć wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku. Wniosek taki składa się do sądu rejonowego, w którego okręgu ostatnio zamieszkiwał spadkodawca (Pana ojciec). Można również udać się do kancelarii notarialnej, co wymaga jednoczesnej obecności wszystkich spadkobierców (w tym przypadku chodzi tylko o Pana i Pana mamę). Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia ma moc równoprawną postanowieniu sądu, a przewaga formy notarialnego potwierdzenia praw do spadku polega na tym, że można je uzyskać w ciągu jednego dnia, jeśli uprzednio dostarczy się notariuszowi wymagane dokumenty (odpisy skrócone aktów urodzenia, zgonu, małżeństwa).

 

Następnie w ciągu jednego miesiąca od dnia zarejestrowania notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia lub od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku spadkobierca powinien złożyć wspomniane wyżej zeznanie podatkowe (SD-3), a zatem od momentu kiedy powstał obowiązek podatkowy (art. 17a ust. 1 u.p.s.d.). Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania (np. operaty szacunkowe sporządzone przez uprawnione osoby). Jak wynika z treści pytania, składnikiem masy spadkowej jest 1/2 udziału w prawie własności zabudowanej domem nieruchomości gruntowej, która do dnia śmierci Pana ojca stanowiła przedmiot majątku wspólnego małżeńskiego i to jest przedmiotem określenia wartości. Udział ten przypada Panu i mamie po 1/2, zatem aktualnie mama posiada 3/4 udziału w nieruchomości, a Pan 1/4.

 

Na podstawie złożonych zeznań i zadeklarowanej wartości majątku organ podatkowy naliczy podatek do zapłaty. Wcześniej zanalizuje, czy wartość podana przez podatników nie jest zaniżona. Stan nieruchomości należy uwzględnić taki, jaki istniał w dniu nabycia (co do zabudowy, zagospodarowania), a więc w dniu śmierci ojca, ale wartość do zeznania ustala się na podstawie cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego (art. 7 ust. 1 u.p.s.d.). Być może w Państwa przypadku znajdzie zastosowanie ewentualne zwolnienie podatkowe (art. 4 u.p.s.d.) lub ulga mieszkaniowa (art. 16 u.p.s.d.), ale by to ustalić, potrzebowałabym więcej informacji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kiedy przedawnia się zobowiązanie podatkowe?

W 2001 r. zmarła moja mama, natomiast w 2002 r. ja i mój tata nabyliśmy spadek po mamie na podstawie decyzji sądu. Mieszkanie zajmuje tata, ja mam własny dom....

Podatek od darowizny mieszkania

Jeśli dokonam darowizny mieszkania na rzecz syna, to czy będzie on musiał zapłacić podatek? Mieszkanie odziedziczyłem po...

Darowizna dla pasierba

Mój ojciec mieszka w Wietnamie wraz z żoną (dwa lata temu ożenił się z Wietnamką). Macocha chce mi podarować 700 tys. zł albo nieruchomość o takiej...

Darowizna dla córki

Chciałbym kupić córce mieszkanie. Jak najlepiej przeprowadzić tę sprawę, żeby nie płacić podatków? Czy powinienem dokonać darowizny dla córki?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »