Czynności jakie trzeba zrobić po wyjściu wspólnika ze spółki cywilnej

Autor: Adam Dąbrowski

Jakie czynności powinien wykonać wspólnik po wyjściu z trzyosobowej spółki cywilnej, która nadal działa? Chodzi o CEIDG, ZUS i inne.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czynności jakie trzeba zrobić po wyjściu wspólnika ze spółki cywilnej

Wyrejestrowanie się wspólnika po wyjściu ze spółki

Powinien Pan samodzielnie:

  • wyrejestrować się w CEIDG-u,
  • wyrejestrować się w ZUS-ie.

O ile prowadził Pan działalność tylko w formie spółki cywilnej, konieczne jest formalne wyrejestrowanie z CEIDG-u.

Jest Pan samodzielnym płatnikiem w zakresie składek ZUS. O ile nie prowadzi Pan innej działalności, trzeba wyrejestrować się z ZUS-u: z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Jeżeli nie miał Pan innego tytułu do ubezpieczeń, możliwe jest dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Zobacz też: Wyrejestrowanie kasy fiskalnej

Rozliczenie się z opuszczaną spółką

Wyjście związane jest z rozliczeniem się spółki z Panem. Pan uzyskuje (być może) jakieś dochody. Konieczna jest ocena skutków podatkowych w tym zakresie.

Wartość wkładu wniesionego przez Pana jako wspólnika nie będzie przychodem opodatkowanym podatkiem dochodowym. Natomiast środki pieniężne otrzymane ponad wartość wniesionego wkładu będzie dochodem opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przychodem do opodatkowania nie będzie cała kwota otrzymana ponad wartość wkładu. Uzyskane środki pieniężne będą podlegać opodatkowaniu po pomniejszeniu ich wartości o kwotę stanowiącą nadwyżkę uzyskanych w czasie działalności wspólnika w spółce przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty na rzecz wspólnika dokonane z tytułu udziału w tej spółce.

W związku z tym, że wypłaty z zysku spółki były już uprzednio opodatkowane, osiągnięty przychód z tytułu wystąpienia ze spółki należy pomniejszyć o sumę tych wypłaconych i wcześniej opodatkowanych kwot.

Tak obliczony przychód pomniejsza się następnie o koszty jego uzyskania, które w przypadku wypowiedzenia umowy spółki będą sumą wydatków poniesionych przez wspólnika na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w spółce – zazwyczaj wartość wniesionego wkładu lub „ceny udziału" w przypadku jego kupna.

Otrzymane w przypadku wystąpienia ze spółki cywilnej niepieniężne składniki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym (pod warunkiem, że nie będą sprzedane przed upływem 6 lat liczonych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej).

Potem ujęcie przychodu, kosztów i dochodu z działalności gospodarczej w rozliczeniu rocznym. W zakresie VAT nic Pan nie robi, bowiem podatnikiem jest spółka. GUS także Pana nie interesuje. Spółka zgłasza zmiany do US na odpowiednim formularzu.

Jeżeli prowadził Pan działalność samodzielnie oraz niezależnie od tego w formie spółki cywilnej – z CEIDG-u konieczne jest usunięcie wpisu dotyczącego spółki cywilnej.

Dodatkowo trzeba wyrejestrowywać się w ZUS-ie z ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odpowiedzialność po wyjściu ze spółki

Wspólnicy są odpowiedzialni za zobowiązania spółki solidarnie, cały swoim majątkiem. Wystąpienie wspólnika ze spółki nie zwalnia go od odpowiedzialności za długi spółki, jakie powstały, zanim z niej wystąpił. Występujący wspólnik nie odpowiada już za długi powstałe po opuszczeniu spółki. Wspólnik występujący ze spółki, pomimo utraty swojego członkostwa, ponosi odpowiedzialność za zobowiązania wynikające ze zdarzeń powstałych w czasie, kiedy był wspólnikiem. Do odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki stosuje się te same zasady.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »