Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czynności sprawdzające organu podatkowego

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2012-07-12

Chciałabym prosić o poradę dotyczącą czynności sprawdzających organu podatkowego. Urząd skarbowy sprawdza moje zeznanie (PIT-28) za 2011 rok*. Urzędnik zażądał wglądu do ewidencji przychodów spółki, której jestem udziałowcem. Czy to jest zgodne z przepisami?

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pyta Pani o czynności sprawdzające organu podatkowego. Należy zauważyć, iż Pani sprawę można rozpatrywać od strony formalnej i praktycznej.

 

Formalnie

 

Proszę zwrócić uwagę na treść art. 272 Ordynacji podatkowej. Wspomniany przepis brzmi następująco:

 

„Art. 272. Organy podatkowe pierwszej instancji [m.in. naczelnik urzędu skarbowego – przyp. aut.], z zastrzeżeniem art. 272a, dokonują czynności sprawdzających, mających na celu:

 

1) sprawdzenie terminowości:

  1. składania deklaracji,
  2. wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów;

2) stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów wymienionych w pkt 1;

3) ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami”.

 

Natomiast według art. 274a § 2 Ordynacji podatkowej:

 

„Art. 274a. (…)

§ 2. W razie wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji organ podatkowy może wezwać do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych”.

 

Zgodnie z powyższymi przepisami organ nie ma tak szerokich uprawnień w trakcie czynności sprawdzających, jak w trakcie kontroli podatkowej. Jedynie wtedy, gdy ustalenie stanu faktycznego jest niezbędne – i to tylko w takim zakresie, w jakim jest niezbędne – organ może żądać dokumentów pozwalających ustalić tenże stan faktyczny. Zatem organ może żądać dokumentów ze spółki w takim zakresie, w jakim stanowiły one podstawę wypełnienia deklaracji, która jest weryfikowana.

 

Praktycznie

 

Jeśli organ w trakcie czynności sprawdzających nie otrzyma „tego, czego chce” i nie będzie mógł ustalić, czy deklaracja jest wypełniona poprawnie, zostanie wszczęte postępowanie podatkowe, w którego toku organ – o ile dokumenty takie istnieją – uzyska do nich dostęp.

 

 

 

 

*Stan prawny z dnia 9.03.2012 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Usługi na rzecz jednego podmiotu a ryczałt

Mój narzeczony prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (usługi budowlane) opodatkowaną ryczałtem. Podczas kontroli skarbowej zakwestionowano...

 

Oświadczenie majątkowe

Za 2008 r. złożyłem oświadczenie majątkowe , w którym podałem niższą wartość środków pieniężnych i funduszy inwestycyjnych, niż...

 

Wszczęcie kontroli przez organy podatkowe

Ktoś napisał donos do urzędu skarbowego, podpisując się imieniem i nazwiskiem mojego znajomego. Ten znajomy otrzymał pismo z US o złożonym donosie, ale...

 

Ujawnione źródła przychodów

Od piętnastu lat mieszkam i pracuję za granicą (tam też rozliczam się z podatków), w 2007 roku za oszczędności kupiłem mieszkanie w Polsce. Teraz...

 

Zakup mieszkania za oszczędności a urząd skarbowy

Przez wiele lat zbierałem pieniądze na koncie bankowym. Nie zarabiam wiele, ale co miesiąc udawało mi się odłożyć kilkaset złotych (m.in. dzięki alimentom...

 

Konsekwencje niepłacenia podatku od umowy najmu

Urząd skarbowy rozpoczął postępowanie wyjaśniające w sprawie ustalenia wysokości podatku od przychodów ze źródeł nieujawnionych – chodzi...

 

Zaległości w urzędzie skarbowym - spłata w ratach

Od dwóch lat nie wysyłam do US dokumentów, np. deklaracji VAT, a wciąż prowadzę działalność. Wynikało to z leczonych już problemów...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »