Kategoria: Kontrola podatkowa i skarbowa

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czynności sprawdzające organu podatkowego

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2012-07-12

Chciałabym prosić o poradę dotyczącą czynności sprawdzających organu podatkowego. Urząd skarbowy sprawdza moje zeznanie (PIT-28) za 2011 rok*. Urzędnik zażądał wglądu do ewidencji przychodów spółki, której jestem udziałowcem. Czy to jest zgodne z przepisami?

 

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena
Opinia kompetentna. W ciągu 24 godzin miałem pełną informację co należy mi się od zakładu pracy i jak mogę to uzyskać. Polecam.
Piotr

Pyta Pani o czynności sprawdzające organu podatkowego. Należy zauważyć, iż Pani sprawę można rozpatrywać od strony formalnej i praktycznej.

 

Formalnie

 

Proszę zwrócić uwagę na treść art. 272 Ordynacji podatkowej. Wspomniany przepis brzmi następująco:

 

„Art. 272. Organy podatkowe pierwszej instancji [m.in. naczelnik urzędu skarbowego – przyp. aut.], z zastrzeżeniem art. 272a, dokonują czynności sprawdzających, mających na celu:

 

1) sprawdzenie terminowości:

  1. składania deklaracji,
  2. wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów;

2) stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów wymienionych w pkt 1;

3) ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami”.

 

Natomiast według art. 274a § 2 Ordynacji podatkowej:

 

„Art. 274a. (…)

§ 2. W razie wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji organ podatkowy może wezwać do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych”.

 

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z powyższymi przepisami organ nie ma tak szerokich uprawnień w trakcie czynności sprawdzających, jak w trakcie kontroli podatkowej. Jedynie wtedy, gdy ustalenie stanu faktycznego jest niezbędne – i to tylko w takim zakresie, w jakim jest niezbędne – organ może żądać dokumentów pozwalających ustalić tenże stan faktyczny. Zatem organ może żądać dokumentów ze spółki w takim zakresie, w jakim stanowiły one podstawę wypełnienia deklaracji, która jest weryfikowana.

 

Praktycznie

 

Jeśli organ w trakcie czynności sprawdzających nie otrzyma „tego, czego chce” i nie będzie mógł ustalić, czy deklaracja jest wypełniona poprawnie, zostanie wszczęte postępowanie podatkowe, w którego toku organ – o ile dokumenty takie istnieją – uzyska do nich dostęp.

 

 

 

 

*Stan prawny z dnia 9.03.2012 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »