Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna od brata bez zgody jego żony a podatek

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-07-09

Mój brat wygrał w lotto znaczną kwotę i chce przekazać mi 300 tys. zł w ramach darowizny bez wiedzy swojej żony. Ona o wygranej nie wie. Czy w takiej sytuacji będę zwolniony z podatku i czy muszę, składając deklarację w urzędzie skarbowym, przedstawiać zgodę jego żony na darowiznę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności należy rozważyć, czy środki uzyskane w loterii pieniężnej wejdą w skład wspólności majątkowej małżeńskiej. W tym celu należy sięgnąć do przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Z przepisów wynika, że nie wchodzą do majątku wspólnego nagrody za osobiste osiągnięcia, a więc nagrody artystyczne, literackie, naukowe, techniczne, nagrody uzyskane na różnego rodzaju konkursach. W konsekwencji wygrana na loterii nie mieści się w kategoriach „nagrody za osobiste osiągnięcia”, nie wejdzie do majątku osobistego małżonka. Oznacza to zatem, że pieniądze wygrane w radiowej loterii lotto należą do majątku wspólnego. W konsekwencji możliwość dysponowania tym majątkiem jest uzależniona od wyrażenia zgody przez drugiego małżonka.

Potwierdzenie powyższego znajduje się w art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który wskazuje, że zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych. Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna. Powyższe oznacza zatem, że dokonanie darowizny z pieniędzy wygranych na loterii bez zgody małżonki jest czynnością nieważną.

Inaczej przedstawia się kwestia w zakresie podatku od spadków i darowizn. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w wydanej interpretacji indywidualnej nr IBPB-2-1/4515-49/16/AD stwierdził, że zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn wolne od podatku, pod pewnymi warunkami, jest nabycie darowizny od małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy przy spełnieniu ustawowych warunków tj.  przypadku zgłoszenia faktu nabycia spadku naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przy pomocy druku SD-Z2. Wśród warunków ustawowych nie jest wymienione przedstawienie urzędowi skarbowemu zgody żony na dokonanie darowizny. Okoliczność zgody lub jej braku  wywiera bowiem skutki jedynie w sferze prawa rodzinnego.

Podsumowując, może Pan przyjąć darowiznę od brata i zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego na druku SD-Z2 i nie musi Pan przedstawiać urzędowi zgody żony brata na dokonanie takiej darowizny, ponieważ urząd skarbowy nie będzie tego od Pana wymagał. Jednakże jeśli żona dowie się o darowiźnie z majątku wspólnego bez jej wiedzy i zgody, może podważyć taką czynność prawną jako nieważną i będzie Pan zmuszony oddać bratu pieniądze z darowizny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »