Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna od małżonków, którzy mają wspólnotę majątkową

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2018-09-14

Mam pytanie dotyczące darowizny od małżonków, którzy mają wspólnotę majątkową. Darowizna ma być przekazana dla jednej osoby. Czy limit od takiej darowizny przekazanej przez darczyńców III grupy podatkowej jest liczony na każdego z małżonków oddzielnie, tzn. po 4902 zł?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Jeśli dobrze Pana rozumiem, sytuacja jest taka, że darczyńcy są małżonkami i chcą dokonać darowizny dla jednej osoby zaliczanej do III grupy podatkowej.

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U.2017.833 j.t. ze zm.) do grupy III zalicza tzw. innych nabywców, tj. nie zalicza się do grupy III małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów; ani także zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej, „od jednej osoby”, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 4902 zł. W mojej ocenie tylko z powyższego już wynika, iż ów limit dotyczy każdego z małżonków osobno.

Warto jednak pamiętać o zasadzie kumulacji, bowiem ww. kwota to nie limit jednorazowej darowizny, który można dowolnie eksplorować, a kwota odnosząca się do sumy wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie – tę bowiem wartość, wtedy gdy nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, dolicza się do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych. Jeśli darowizna w okresie 6 lat jest tylko jedna, wtedy rzeczywiście ta darowizna dla III grupy podatkowej ma limit 4902 zł.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W praktyce organy podatkowe widzą sprawę tak, że skoro z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny) i skoro to oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny to darowizna dla owej jednej osoby zaliczanej do III grupy podatkowej jest od dwojga małżonków. W takiej sytuacji przyjmują, że dając razem, z majątku wspólnego, małżeństwo może dać jednej osoby zaliczanej do III grupy podatkowej do 9804 zł.

Sprawa prawnie jest o tyle ciekawa, że organy zapominają, iż z majątku wspólnego może coś darować komuś tylko jeden małżonek jako darczyńca co wynika pośrednio z treści art. 37 § 1 pkt 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

Tak czy inaczej, małżonkowie mogą dać z majątku wspólnego, dla jednej osoby zaliczanej do III grupy podatkowej, 2 x 4902 zł, nie powodując u obdarowanego konieczności rozliczania tejże darowizny.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Niepowiadomienie US o nabyciu spadku

Dwie siostry otrzymały spadek po zmarłym w 2014 r. ojcu. Wyrokiem sądu z tego samego roku otrzymały w spadku mieszkanie własnościowe...

Sprzedaż działek nabytych w wyniku podziału spadku a podatek dochodowy, VAT

Od 2001 r. mój brat, jego żona, ja i mój mąż razem do spółki posiadaliśmy ziemię po tacie. W 2016 r. całość została podzielona na 2 części...

Coroczne darowizny od taty a zgłoszenie w urzędzie skarbowym

Czy darowiznę pieniężną od taty w kwocie 5 tys. zł corocznie, należało opodatkować i zgłosić w urzędzie skarbowym? Pieniądze...

Podatek od spadku dla I, czy dla III grupy?

Dwoje Polaków zawarło ślub w Danii. Po niedługim czasie małżeństwo wróciło do Polski. W Polsce aktu małżeństwa nie umiejscowili. Ślub zawarty...

Darowizna pieniężna od ojca i macochy, czy zwolniona z podatku?

Mam z żoną wspólność majątkową. Żona nie jest matką mojej córki. Czy darowizna pieniężna dla córki od nas obojga, czyli od ojca i macochy,...

Niezgłoszenie odziedziczonego wkładu mieszkaniowego do US

W 2006 r. odziedziczyłam w spadku po mamie 1/2 wkładu mieszkaniowego mieszkania, w którym zamieszkuję wraz z dziećmi. Drugą część...

Formularz SD-3 po terminie

Mój brat zmarł 10 lat temu. Prowadzone jest postępowanie spadkowe. Wiem, że będę musiał złożyć formularz SD-3 w ciągu 30 dni. Co się stanie, jeśli...

Duże przelewy bankowe między małżonkami z rozdzielnością majątkową

Mam z mężem od 2 lat rozdzielczość majątkową. Dokonywaliśmy pomiędzy naszymi rachunkami (każdy z nas ma swoje konto) wpłat powyżej...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »