Darowizna od matki i ojczyma na wspólne z żoną mieszkanie, jak nie płacić podatku od darowizny?

Autor: Marek Gola

Jestem żonaty, mamy w małżeństwie wspólność majątkową. Moja mama jest również zamężna i z mężem, moim ojczymem, mają wspólność, tak jak i my. Zakupiliśmy z żoną drugie mieszkanie (inwestycyjnie) – stan deweloperski, więc płatności zgodnie z harmonogramem rozpisane do jesieni przyszłego roku. Nie posiadamy środków na 100% wartości nieruchomości, stąd moja mama zaproponowała, że z ojczymem nam przekażą kwotę 100 tys. zł. Czy w przedstawionej sytuacji rodzinnej jest możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku od darowizny, jeśli środki pieniężne mama przeleje z jej i ojczyma konta bankowego na moje konto, a ja zgłoszę wskazaną darowiznę formularzem SD-Z2 w ramach grupy 0, a następnie z żoną wykorzystamy te środki na zakup mieszkania? Czy też nie da się tu skorzystać ze zwolnienia podatkowego ze względu na moje i mamy związki małżeńskie i wspólnoty majątkowe?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna od matki i ojczyma na wspólne z żoną mieszkanie, jak nie płacić podatku od darowizny?

Darowizna od matki i ojczyma zwolniona z podatku

Podstawa prawna: przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.).

W pierwszej kolejności powinien Pan zadbać o to, by Pana mama z Pana ojczymem dokonali darowizny wyłącznie na Pana, a nie na Pana i żonę, albowiem o ile Pan jest dla mamy i ojczyma w tzw. grupie zerowej (co nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku od darowizny pod warunkiem zgłoszenia jej w US), o tyle Pana żona już nie. Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od darowizny i spadków – zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
  2. w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Darowizna dla żony lub rozszerzenie wspólności majątkowej

Trzeba zatem pamiętać o tym, by środki były przekazane z rachunku bankowego na rachunek bankowy. Wówczas trzeba je zgłosić do US. Po tym, jak otrzyma Pan darowiznę, może je Pan przenieść tytułem darmowym na żonę (wówczas podatek nie wystąpi) lub zawrzeć z żoną umowę majątkową małżeńską, na mocy której nastąpi rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej o majątek osobisty, a zatem także na darowane Panu środki.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »