Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przekazanie żonie zamortyzowanego samochodu

Autor: Aleksander Słysz

Prowadzę działalność gospodarczą, posiadam zamortyzowany samochód, który chcę darowizną przekazać żonie. Samochód był nabyty po zawarciu małżeństwa. Nie posiadamy z żoną rozdzielności majątkowej. Nie planujemy sprzedawać samochodu co najmniej przez pół roku. Oczywiście po wykonaniu darowizny zostanie ten fakt zgłoszony do US. Pytanie czy takie rozwiązanie jest bezpieczne (nie narazi mnie na jakieś sankcje) i pozwoli zachować przysługującą ulgę od darowizny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekazanie żonie zamortyzowanego samochodu

Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej i oddanie w użytkowanie żonie

Uważam, że nie może Pan darować żonie czegoś, co już w chwili obecnej również jest jej.

Oczywiście zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przedmiotami majątkowymi służącymi małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej małżonek ten zarządza samodzielnie, ale nie odbiera to tym przedmiotom statusu składników majątku wspólnego. Zasadą jest bowiem, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Jedynie przedmioty majątkowe nieobjęte na mocy ustawy ww. wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Ani z art. 32, ani też z art. 33 nie wynika, by nabywany samochód ze środków należących do majątku wspólnego, a do niego należą pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, wchodził do majątku odrębnego małżonka prowadzącego działalność gospodarczą; zatem a contrario samochód ten jest już żony, jeśli został nabyty w czasie trwania małżeństwa za środki z majątku wspólnego.

Z podatkowego punktu widzenia samochód można wycofać z działalności, co nie spowoduje konieczności korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych i jego użytkowanie może rozpocząć żona. Otwarta kwestią, niemieszczącą się w Pana pytaniu, jest kwestia konsekwencji w podatku od towarów i usług, jeśli przy nabyciu przysługiwało Panu, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu (lub wytworzenia) samochodu lub jego części składowych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info