Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie żonie zamortyzowanego samochodu

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2018-10-15

Prowadzę działalność gospodarczą, posiadam zamortyzowany samochód, który chcę darowizną przekazać żonie. Samochód był nabyty po zawarciu małżeństwa. Nie posiadamy z żoną rozdzielności majątkowej. Nie planujemy sprzedawać samochodu co najmniej przez pół roku. Oczywiście po wykonaniu darowizny zostanie ten fakt zgłoszony do US. Pytanie czy takie rozwiązanie jest bezpieczne (nie narazi mnie na jakieś sankcje) i pozwoli zachować przysługującą ulgę od darowizny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uważam, że nie może Pan darować żonie czegoś, co już w chwili obecnej również jest jej.

Oczywiście zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przedmiotami majątkowymi służącymi małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej małżonek ten zarządza samodzielnie, ale nie odbiera to tym przedmiotom statusu składników majątku wspólnego. Zasadą jest bowiem, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Jedynie przedmioty majątkowe nieobjęte na mocy ustawy ww. wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Ani z art. 32, ani też z art. 33 nie wynika, by nabywany samochód ze środków należących do majątku wspólnego, a do niego należą pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, wchodził do majątku odrębnego małżonka prowadzącego działalność gospodarczą; zatem a contrario samochód ten jest już żony, jeśli został nabyty w czasie trwania małżeństwa za środki z majątku wspólnego.

Z podatkowego punktu widzenia samochód można wycofać z działalności, co nie spowoduje konieczności korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych i jego użytkowanie może rozpocząć żona. Otwarta kwestią, niemieszczącą się w Pana pytaniu, jest kwestia konsekwencji w podatku od towarów i usług, jeśli przy nabyciu przysługiwało Panu, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu (lub wytworzenia) samochodu lub jego części składowych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Stawka amortyzacyjna dla domku letniskowego

Czy budynek letniskowy (trwale związany z gruntem, ocieplony i znajdujący się zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na...

 

Obowiązki podatkowe pożyczkodawcy

Jestem osobą prywatną i nie prowadzę działalności gospodarczej. W tym roku udzieliłem pożyczki pewnej spółce z o.o. Powiedziano mi, że nie...

 

Wykup auta z leasingu na spółkę cywilną

Kończę teraz leasing operacyjny i wykupuję auto na spółkę cywilną. Jakie konsekwencje podatkowe generuje to dla spółki?

 

Dotacja na klub sportowy a wliczenie w koszty firmy

Prowadzę działalność gospodarczą. Chciałbym dokonać dotacji na klub sportowy. Czy można taką dotację wliczyć w koszty firmy?

 

Jak rozliczyć wspólny kredyt na mieszkanie z byłym partnerem?

Razem z partnerem wzięłam kredyt na mieszkanie, oboje jesteśmy współwłaścicielami 50/50. Chcę się z nim rozstać, natomiast on chce zostać...

 

Wypłata udziałowcom spółki z o.o. dywidendy a podatek

Czy wypłata udziałowcom spółki z o.o. dywidendy z kapitału zapasowego może powodować powstanie obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób...

 

Podatek od środków transportowych a zmiana siedziby firmy

Mam pytania odnośnie rejestracji pojazdów i miejsca opłaty podatku od środków transportu. Prowadzę spółkę jawną zajmującą się transportem. Jest...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »