Kategoria: Podatek od spadków i darowizn

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna czy sprzedaż mieszkania TBS?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-04-08

Kilka miesięcy temu ja i mąż zostaliśmy partycypantami lokalu TBS. Jaki sposób przepisania nam mieszkania jest dla nas korzystniejszy podatkowo: sprzedaż czy darowizna? Dodam, że mieszkamy za granicą – czy unikniemy przez to podatku?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena
Opinia kompetentna. W ciągu 24 godzin miałem pełną informację co należy mi się od zakładu pracy i jak mogę to uzyskać. Polecam.
Piotr

Jak się domyślam, miejsce miała cesja cesji prawa partycypacji na Państwa rzecz, cesja co do zasady i w pewnym uproszczeniu nie jest umową samodzielną, a jej podstawą może być zarówno darowizna, jak i sprzedarz. Skoro cesja miała już miejsce, wiadome jest, jaki charakter miała umowa, tj. sprzedaży czy darowizny (nieodpłatne świadczenie na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku). Nie można zrównać sprzedaży i darowizny, nawet w połączeniu z cesją, gdyż ekonomicznie, ale i prawnie to zupełnie inne zdarzenia.

Pyta Pani o opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych cesji prawa partycypacji w TBS, zatem wskazać należy, iż sprzedaż (cesja o charakterze odpłatnym) taka podlega opodatkowaniu PCC (podatkiem od czynności cywilnoprawnych). Pamiętać tu trzeba, że czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, gdy ich przedmiotem są prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, więc Państwa miejsce zamieszkania w innym kraju nie uwalnia od opodatkowania. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży na kupującym, podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa prawa majątkowego, stawka podatku to 1%. Analogicznie problem ten traktują organy podatkowe w piśmie z dnia 11 stycznia 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu (sygnatura: ILPB2/436-6/10-3/WS), gdzie zauważono: „(…) umowa zawarta między cesjonariuszem (Wnioskodawcą) i cedentem będzie miała charakter odpłatny, a więc przybierze postać umowy sprzedaży. W związku z tym, od takiej umowy Zainteresowany zobowiązany jest zapłacić podatek, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Gdyby cesja była pod tytułem darmym, wtedy można by uznać, że podstawą cesji jest darowizna, i Państwo byliby obowiązani do uiszczenia podatku od spadków i darowizn, bowiem nabycie w drodze darowizny podlega opodatkowaniu (nabycie praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), a obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności prawa majątkowego. Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa nabytego prawa po potrąceniu ewentualnych długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Wysokość podatku lub ewentualne prawo do zwolnienia od podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. W przypadku osób niespokrewnionych podatek wynosi progresywnie 12%, 16% i 20%. W przypadku dotyczącym grupy I (małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów) oraz grupy II (zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych) stawki podatku są niższe. W tzw. grupie 0 (obejmującej małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę) podatku można uniknąć, zgłaszając w terminie 6 miesięcy nabycie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (w pozostałych przypadkach należy terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »