Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Darowizna nieruchomości w II i III grupie podatkowej

Autor: Aleksander Słysz

Jaki podatek trzeba będzie zapłacić od darowizny nieruchomości od wujostwa? Dokładnie siostra mamy mojego męża wraz ze swoim mężem chcą podarować nam połowę domu. Jaki będzie podatek od darowizn? A może istnieje możliwość uniknięcia zapłaty podatku czy skorzystania z jakiegoś zwolnienia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna nieruchomości w II i III grupie podatkowej

Podatek od darowizny w przypadku II i III grupy podatkowej

W przypadku darowizny części (udziału) nieruchomości od siostry mamy męża (czyli od jego ciotki) dla Państwa – operacja ta podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, nie może korzystać ze zwolnienia, a podatek jest wysoki.

Mamy tu do czynienia z grupą II i grupą III, dla których kwoty wolne to tylko 7276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej, i 4902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej. Dodam, że do grupy II zalicza się – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych, a do grupy III – innych nabywców [do grupy I, która tu nie występuje, zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów].

Podatek byłby wysoki, bowiem w II grupie wynosi od 7% przez 9% do 12% (oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku) w zależności od wartości, a dokładniej kwoty nadwyżki. Dla grupy III podatek wynosi od 12%, przez 16% aż do 20%. Dla obu grup najmniejsze stawki dotyczą kwoty nadwyżki do 10 278 zł, stawki środkowe kwoty nadwyżki od 10 278 zł do 20 556 zł, a najwyższe stawki kwoty nadwyżki ponad 20 556 zł. Dodam, że część darowana przez męża ciotki również dla męża będzie darowizną w III grupie.

Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych SD-3

Przypominam, iż należy złożyć w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru (SD-3). Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania.

Podatek by nie wystąpił, gdyby sama ciotka najpierw uzyskała część nieruchomości, którą chce darować, do swego majątku odrębnego, następnie darowała ją swej siostrze (mamie Pani męża), a ta następnie darowała ją mężowi. Wszystkie te darowizny korzystałyby ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn na mocy art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, który zwalnia od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli w przypadku darowizny niepieniężnej zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Z tym zastrzeżeniem, iż gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, nie trzeba nawet dokonywać zgłoszenia. W tym schemacie jednak istnieję dwie „niewiadome”, suma kosztów aktów notarialnych potrzebnych do jego przeprowadzenia będzie znaczna, a druga niewiadoma: organ podatkowy może sprawdzać, czy wolą każdego darczyńcy było obdarowanie tej konkretnej osoby, którą obdarował (czyli sprawdzić może, czy łańcuch darowizn nie ma na celu tylko uniknięcia podatku).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info