Kategoria: Podatek od spadków i darowizn

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna pieniężna od przyrodniej siostry

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-03-09

Mam otrzymać darowiznę pieniężną od mojej przyrodniej siostry z zagranicy. Czy darowizna podlegać będzie opodatkowaniu?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena
Opinia kompetentna. W ciągu 24 godzin miałem pełną informację co należy mi się od zakładu pracy i jak mogę to uzyskać. Polecam.
Piotr

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny. Nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym opisana darowizna (zakładając, że spełnia ww. warunki opodatkowania) podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn w Polsce, ale może Pan skorzystać ze zwolnienia od tego podatku, gdy spełni Pan warunki zwolnienia.

Na mocy art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U.2009.93.768 j.t. ze zm.) zwalnia się od tego podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. rodzeństwo, jeżeli w przypadku pieniężnej darowizny dokonanej nie w formie aktu notarialnego:

1) zgłoszą (zgłasza obdarowany) właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycie w terminie 6 miesięcy od dnia spełnienia przyrzeczonego świadczenia (SD-Z2),

2) a gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne (a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł) udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Dodam tu, że rodzeństwo przyrodnie to również rodzeństwo w myśl ww. przepisów. W piśmie z dnia 5 lutego 2014 r. Izba Skarbowa w Poznaniu (sygn.: ILPB2/436-296/13-4/MK) słusznie wskazała, że „(…) rodzeństwo należy rozumieć szeroko, zaliczając do niego zarówno rodzeństwo mające oboje tych samych rodziców (rodzone) jak też rodzeństwo mające wspólnego tylko jednego rodzica (przyrodnie). W konsekwencji, skoro Wnioskodawczyni i jej siostra mają wspólną matkę, tj. pochodzą od jednego przodka, to są rodzeństwem w rozumieniu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a przez to i ustawy o podatku od spadków i darowizn”.

Zatem darowizna winna przybrać formę np. przelewu, by można było udokumentować otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy i winien Pan złożyć zgłoszenie SD-Z2 w terminie 6 miesięcy (od daty przekazania) – to spowoduje, że skorzysta Pan ze zwolnienia i nie będzie musiał płacić podatku od darowizny.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »