Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna pieniężna od rodziców

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2013-09-24

Rodzice chcą darować mi 50 tys. zł na zakup mieszkania. Jak to zrobić, aby podatek był jak najmniejszy? Czy jeśli później będę otrzymywać kolejne darowizny pieniężne od rodziców (np. 1000 zł miesięcznie), to też będę musiała płacić od tego jakieś podatki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oczywiście przekazanie tej kwoty jako darowizny pieniężnej od rodziców (koniecznie na Pani rachunek bankowy albo Pani rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub dla Pani przekazem pocztowym) jest dobrym rozwiązaniem. Co najważniejsze, jest to rozwiązanie, które dzięki zwolnieniu (o którym dalej) nie powoduje konieczności płacenia podatku.

 

Jest tak, bowiem art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. zstępnych (Pani względem rodziców jest właśnie zstępną), jeżeli:

 

  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (służy do tego druk SD-Z2) w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. w terminie 6 miesięcy od złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania formy aktu notarialnego (co jest normą dla darowizn pieniężnych) w terminie 6 miesięcy od chwili spełnienia przyrzeczonego świadczenia, czyli np. dokonania przelewu, oraz
  2. udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł, ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

 

Reasumując, trzeba otrzymać darowiznę pieniężną bezpośrednio od rodziców (np. przelewem), w terminie 6 miesięcy złożyć SD-Z2 i legitymować się dowodem przekazania na rachunek, by nie płacić podatku od darowizny.

 

Kolejne darowizny, na skutek przekroczenia kwoty zwolnionej (9637 zł), co do zasady podlegają opodatkowaniu, ale mogą również korzystać z powyżej opisanego zwolnienia. Zatem, aby po otrzymaniu 1000 zł nie płacić podatku, winna Pani spełnić powyższe wymogi, tj. również otrzymać pieniądze bezpośrednio od rodziców przelewem, w terminie 6 miesięcy złożyć SD-Z2 i legitymować się dowodem przekazania na rachunek.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »