Kategoria: Podatek od spadków i darowizn

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna w III grupie podatkowej

Tomasz Kaczmarski • Opublikowane: 2013-10-30

Jeśli otrzymam od osoby z III grupy podatkowej darowiznę pieniężną (przelewem na konto), mieszczącą się w progu do kwoty wolnej 4902 zł, to czy moim obowiązkiem jest zgłosić do urzędu skarbowego fakt otrzymania darowizny? Jeśli tak, to do kiedy należy zgłosić darowiznę i czy należy złożyć druk SD-Z2? Czy okres 5 lat sumowania darowizn dotyczy tylko danej grupy, np. III, czy też darowizny od różnych grup łączą się w tym okresie czasu? Czy w przypadku darowizny do kwoty 4902 zł musi być zawarta umowa u notariusza, czy wystarczy umowa na piśmie?

Tomasz Kaczmarski

»Wybrane opinie klientów

Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena

Poniżej postaram się wyjaśnić Panu wątpliwości związane z darowizną w III grupie podatkowej.

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (u.p.s.d.): „opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

 

1) 9 637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

 

2) 7 276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

 

3) 4 902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej”.

 

Z kolei w myśl art. 9 ust. 2 u.p.s.d.: „jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie […]”.

 

Jeśli weźmiemy pod uwagę wskazane regulacje, w przedstawionym stanie faktycznym istotne będzie ustalenie, czy od darczyńcy otrzymał Pan jakiekolwiek inne darowizny w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym dokonano przelewu. Tym samym jeżeli przelew miał miejsce w 2013 r., to należy sprawdzić, czy od początku 2008 r. od tej samej osoby (darczyńcy) nie uzyskał Pan innych darowizn.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Zakładając, że darowizny od tej samej osoby w ostatnich 5 latach (od 1 stycznia 2008 r.) nie przekroczyły 4902 zł, nie ciąży na Panu obowiązek zgłaszania otrzymanej kwoty (nie składa Pan żadnych deklaracji). Z kolei w przypadku przekroczenia limitu kwoty wolnej od podatku niezbędne jest złożenie formularza SD-3 (wraz z dowodem przelewu). Zgodnie z art. 17a ust. 1 u.p.s.d. wskazany formularz należy złożyć w ciągu miesiąca od otrzymania darowizny. Na jego podstawie organ podatkowy ustali wysokość podatku do zapłaty.

 

W celu zweryfikowania, że nie została przekroczona kwota wolna od opodatkowania, brana jest pod uwagę wyłącznie wysokość otrzymanych darowizn od tej samej osoby. Okres sumowania darowizn nie dotyczy zatem grup podatkowych, lecz poszczególnych osób.

 

Darowizna pieniężna na wskazaną kwotę jak najbardziej może być zawarta w zwykłej formie pisemnej (bez obecności notariusza). Zasadniczo jedynie umowy dotyczące nieruchomości należy obowiązkowo zawierać w formie aktu notarialnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »