Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Darowizna w III grupie podatkowej

Autor: Tomasz Kaczmarski

Jeśli otrzymam od osoby z III grupy podatkowej darowiznę pieniężną (przelewem na konto), mieszczącą się w progu do kwoty wolnej 4902 zł, to czy moim obowiązkiem jest zgłosić do urzędu skarbowego fakt otrzymania darowizny? Jeśli tak, to do kiedy należy zgłosić darowiznę i czy należy złożyć druk SD-Z2? Czy okres 5 lat sumowania darowizn dotyczy tylko danej grupy, np. III, czy też darowizny od różnych grup łączą się w tym okresie czasu? Czy w przypadku darowizny do kwoty 4902 zł musi być zawarta umowa u notariusza, czy wystarczy umowa na piśmie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna w III grupie podatkowej

Kiedy darowizna podlega opodatkowaniu?

Poniżej postaram się wyjaśnić Panu wątpliwości związane z darowizną w III grupie podatkowej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (u.p.s.d.): „opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

1) 9 637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

2) 7 276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

3) 4 902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej”.

Z kolei w myśl art. 9 ust. 2 u.p.s.d.: „jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie […]”.

Jeśli weźmiemy pod uwagę wskazane regulacje, w przedstawionym stanie faktycznym istotne będzie ustalenie, czy od darczyńcy otrzymał Pan jakiekolwiek inne darowizny w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym dokonano przelewu. Tym samym jeżeli przelew miał miejsce w 2013 r., to należy sprawdzić, czy od początku 2008 r. od tej samej osoby (darczyńcy) nie uzyskał Pan innych darowizn.

Zakładając, że darowizny od tej samej osoby w ostatnich 5 latach (od 1 stycznia 2008 r.) nie przekroczyły 4902 zł, nie ciąży na Panu obowiązek zgłaszania otrzymanej kwoty (nie składa Pan żadnych deklaracji). Z kolei w przypadku przekroczenia limitu kwoty wolnej od podatku niezbędne jest złożenie formularza SD-3 (wraz z dowodem przelewu). Zgodnie z art. 17a ust. 1 u.p.s.d. wskazany formularz należy złożyć w ciągu miesiąca od otrzymania darowizny. Na jego podstawie organ podatkowy ustali wysokość podatku do zapłaty.

W celu zweryfikowania, że nie została przekroczona kwota wolna od opodatkowania, brana jest pod uwagę wyłącznie wysokość otrzymanych darowizn od tej samej osoby. Okres sumowania darowizn nie dotyczy zatem grup podatkowych, lecz poszczególnych osób.

Darowizna pieniężna na wskazaną kwotę jak najbardziej może być zawarta w zwykłej formie pisemnej (bez obecności notariusza). Zasadniczo jedynie umowy dotyczące nieruchomości należy obowiązkowo zawierać w formie aktu notarialnego.

Zobacz też: Korekta deklaracji SD-Z2

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info