Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna w III grupie podatkowej

Tomasz Kaczmarski • Opublikowane: 2013-10-30

Jeśli otrzymam od osoby z III grupy podatkowej darowiznę pieniężną (przelewem na konto), mieszczącą się w progu do kwoty wolnej 4902 zł, to czy moim obowiązkiem jest zgłosić do urzędu skarbowego fakt otrzymania darowizny? Jeśli tak, to do kiedy należy zgłosić darowiznę i czy należy złożyć druk SD-Z2? Czy okres 5 lat sumowania darowizn dotyczy tylko danej grupy, np. III, czy też darowizny od różnych grup łączą się w tym okresie czasu? Czy w przypadku darowizny do kwoty 4902 zł musi być zawarta umowa u notariusza, czy wystarczy umowa na piśmie?

Tomasz Kaczmarski

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

Poniżej postaram się wyjaśnić Panu wątpliwości związane z darowizną w III grupie podatkowej.

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (u.p.s.d.): „opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

 

1) 9 637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

 

2) 7 276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

 

3) 4 902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej”.

 

Z kolei w myśl art. 9 ust. 2 u.p.s.d.: „jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie […]”.

 

Jeśli weźmiemy pod uwagę wskazane regulacje, w przedstawionym stanie faktycznym istotne będzie ustalenie, czy od darczyńcy otrzymał Pan jakiekolwiek inne darowizny w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym dokonano przelewu. Tym samym jeżeli przelew miał miejsce w 2013 r., to należy sprawdzić, czy od początku 2008 r. od tej samej osoby (darczyńcy) nie uzyskał Pan innych darowizn.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Zakładając, że darowizny od tej samej osoby w ostatnich 5 latach (od 1 stycznia 2008 r.) nie przekroczyły 4902 zł, nie ciąży na Panu obowiązek zgłaszania otrzymanej kwoty (nie składa Pan żadnych deklaracji). Z kolei w przypadku przekroczenia limitu kwoty wolnej od podatku niezbędne jest złożenie formularza SD-3 (wraz z dowodem przelewu). Zgodnie z art. 17a ust. 1 u.p.s.d. wskazany formularz należy złożyć w ciągu miesiąca od otrzymania darowizny. Na jego podstawie organ podatkowy ustali wysokość podatku do zapłaty.

 

W celu zweryfikowania, że nie została przekroczona kwota wolna od opodatkowania, brana jest pod uwagę wyłącznie wysokość otrzymanych darowizn od tej samej osoby. Okres sumowania darowizn nie dotyczy zatem grup podatkowych, lecz poszczególnych osób.

 

Darowizna pieniężna na wskazaną kwotę jak najbardziej może być zawarta w zwykłej formie pisemnej (bez obecności notariusza). Zasadniczo jedynie umowy dotyczące nieruchomości należy obowiązkowo zawierać w formie aktu notarialnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak uniknąć podatku?

W 2010 roku zostałem właścicielem mieszkania (przekazanego mi na podstawie aktu darowizny). Jak uniknąć podatku ? Dodam, że jestem zameldowany...

Czy zapłacimy podatek od spadku?

Mój ojciec zmarł w 2000 r. Razem z mamą posiadali dom i grunty rolne. Ojciec nie zostawił testamentu. Jesteśmy z mamą jedynymi spadkobiercami. Do tej pory nie...

Obowiązek podatkowy

Moja matka zmarła w 1992 r. Postępowanie spadkowe zostało przeprowadzone, a podatek od spadków uiszczony. Natomiast ojciec zmarł w 2004 r. Cztery lata...

Darowizna pieniężna od rodziców

Rodzice chcą darować mi 50 tys. zł na zakup mieszkania. Jak to zrobić, aby podatek był jak najmniejszy? Czy jeśli później będę otrzymywać kolejne...

Korekta zgłoszenia SD-Z2

W 2009 r. złożyłem zgłoszenie SD-Z2 w związku z nabyciem spadku. Dopiero teraz zauważyłem, że w zgłoszeniu znajduje się błąd, który dotyczy łącznej...

Korekta zgłoszenia

W 2010 r. zmarła moja mama, w sądzie przeprowadzono postępowanie spadkowe. Odziedziczyłam z tatą po połowie mieszkania, złożyłyśmy deklarację SD-Z2, w...

Nieujawnione źródła dochodów

Planuję zakup mieszkania o wartości 220 tys. zł, mimo że jestem osobą młodą i mam niepewną pracę. Pieniądze na zakup otrzymam w formie...

Darowizna czy sprzedaż mieszkania TBS?

Kilka miesięcy temu ja i mąż zostaliśmy partycypantami lokalu TBS. Jaki sposób przepisania nam mieszkania jest dla nas korzystniejszy podatkowo: sprzedaż...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »