Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizny i sprzedaże nieruchomości a podatek

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-07-14

Sprawa dotyczy darowizny i sprzedaży nieruchomości i podatku. W 2009 roku zmarła najpierw siostra taty, później jej mąż (miał dwóch braci). Nie mieli dzieci. Tata odziedziczył 1/2 domu, a bracia drugą część. W 2011 darowali tacie swoją część domu. Od wszystkiego został zapłacony podatek. W 2011 dom został sprzedany i kupione mieszkanie. Natomiast to mieszkanie zostało sprzedane w 2016, czyli przed upływem 5 lat. Czy trzeba płacić podatek od tej sprzedaży po takich darowiznach i sprzedaży nieruchomości?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie ma tu znaczenia, że mieszkanie (a raczej wydatki na jego zakup) zbyte w 2016 r. zostało rozliczone jako wydatek na własne cele mieszkaniowe. Jego sprzedaż rozliczona musi zostać na zasadach ogólnych. Jak Pan zapewne wie, odpłatne zbycie nieruchomości stanowi przychód podlegający opodatkowaniu jeśli to odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostanie dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Wynika to wprost z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361 j.t. ze zm). Zatem sprzedaż po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie powodowałaby powstania w podatku dochodowym przychodu podlegającego opodatkowaniu. Tu pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tj. od końca 2011 roku, upływałoby z końcem 2016 r., więc od dnia 1 stycznia 2017 r. można by mieszkanie sprzedać bez konieczności opodatkowywania dochodu z tego tytułu, bowiem przychód w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 nie powstałby. Jednak mieszkanie już sprzedano.

 

Podatek od dochodu z odpłatnego zbycia wynosi tu 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą tą jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw (wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia), a – w uproszczeniu – kosztami. Rozliczenia należy dokonać do końca kwietnia 2017 – na druk PIT-39 – czyli do końca kwietnia roku następującego po roku, w którym dokonano sprzedaży. By uniknąć płacenia podatku dochodowego w przypadku sprzedaży można skorzystać ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy ww., który stanowi, że wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia m.in. nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Szczegółowo cele mieszkaniowe wymienia art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jedynie wydając, po dniu odpłatnego zbycia, w okresie ww. 2 lat całą kwotę przychodu ze sprzedaży mieszkania na własne cele mieszkaniowe, uniknie Pana tata płacenia podatku w całości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »