Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Darowizny nieruchomości w rodzinie a obowiązek zamieszkiwania

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2018-03-02

W 2012 r. w drodze darowizny od męża nabyłam mieszkanie, w którym obecnie mieszka moja teściowa. Teściowa swój udział w tym mieszkaniu nabyła w drodze spadku (w 2012 r.) i w drodze darowizny przekazała go swojemu synowi, który stał się właścicielem całego mieszkania. W ten sposób mąż mógł mi przekazać całe mieszkanie. Zarówno teściowa, jak i mój mąż nie zapłacili podatku dochodowego, musi jednak zostać zachowany warunek mówiący o niezbywaniu przez 5 lat tego mieszkania. Mój mąż umarł w 2013 r., a zatem na nim już podatek nie ciąży (ja zrzekłam się praw do spadku). Obecnie moja teściowa wymaga codziennej pomocy, której ja nie jestem w stanie jej zabezpieczyć. Chciałabym za jej zgodą umieścić ją w domu opieki, jednak obawiam się, że będzie musiała zapłacić podatek od spadku. Czy tak jest w istocie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nabyła Pani w drodze darowizny od swojego męża w 2012 r. mieszkanie. Darowizna ta skorzystała ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn. Zakładam, że nie składała Pani druku SD-3 i nie deklarowała, że będzie korzystać ze zwolnienia z art. 16 ustawy o podatku od darowizn, a skorzystała ze zwolnienia z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy. Wymieniony przepis zwalnia od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. żonę nabywającą od męża. Normalnie warunkiem jest zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Artykuł 4a ust. 4 zwalnia jednak nawet z obowiązku zgłoszenia darowizny drukiem SD-Z2 przez obdarowanego, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, a taką właśnie formę musiała przybrać darowizna mieszkania. Zwolnienie to nie ma warunku zamieszkiwania, będąc zameldowanym na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonania jego zbycia przez okres 5 lat, tego wymaga zwolnienie z art. 16.

Jeśli Pani teściowa nabyła mieszkanie w drodze dziedziczenia (w spadku) w 2012 r., również mogło ją objąć zwolnienie z art. 4a (bez warunku zamieszkiwania), zgodnie z tym zwolnieniem zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli – co do zasady – zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (druk SD-Z2) w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Jeśli teściowa nie skorzystała z tego zwolnienia, a skorzystała ze zwolnienia z art. 16 (np. nabywała po osobie niemieszczącej się w ww. kręgu), to rzeczywiście warunkiem jest zamieszkiwanie, będąc zameldowanym na pobyt stały w nabytym mieszkaniu i niedokonanie jego zbycia przez okres 5 lat:

a) od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego – jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku,

b) od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku – jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

Z tym że zgodnie z art. 16 ust. 7 nie stanowiłoby podstawy do wygaśnięcia decyzji lub ustalenia zobowiązania podatkowego zbycie udziału w budynku lub lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego na rzecz innego ze spadkobierców. Możliwe, iż taka sytuacja ma tu miejsce, jednak nie wynika to z treści Pani pytania, gdyż nie wiem po kim, kiedy zmarłym, teściowa nabywała i czy spadkobiercą tej osoby był również jej syn (Pani mąż).

Podatek dochodowy od osób fizycznych nie znajduje zastosowania do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn; a tym właśnie przepisom podlega m.in. nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

1) dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;

2) darowizny, polecenia darczyńcy;

3) zasiedzenia;

4) nieodpłatnego zniesienia współwłasności;

5) zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;

6) nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Podatkowi dochodowemu podlegałby przychód z odpłatnego zbycia mieszkania przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Opis sprawy z marca 2017 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »