Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dług w spadku w postaci niezapłaconego podatku

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-07-04

Trzy lata temu zmarł mój ojciec, który zostawił nam w spadku dług w postaci niezapłaconego podatku od sprzedanego przez niego mieszkania. Dowiedzieliśmy się o tym dopiero wczoraj. Spadku nie odrzuciliśmy, ponieważ nie wiedzieliśmy, że ojciec posiada jakieś zobowiązanie wobec skarbówki. Czy możemy to zobowiązanie uregulować bez oczekiwania na decyzję organu podatkowego, czy też czekać, aż urząd wyda decyzję i wtedy zapłacić? Chcielibyśmy uniknąć narastających odsetek.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadą jest, iż rozliczenie podatku dochodowego za zmarłe osoby fizyczne dokonywane jest przez naczelników urzędów skarbowych, czyli organy podatkowe. Spadkobiercy obowiązani są do zapłaty podatku dochodowego za spadkodawców po wydaniu i na podstawie decyzji. Odsetki nie stanowią tu problemu, albowiem na mocy art. 101 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa odsetki za zwłokę od ew. zaległości podatkowych spadkodawcy naliczane są jedynie do dnia otwarcia spadku (czyli do dnia śmierci spadkodawcy).

Jak Pan zapewne wie to spadkobiercy podatnika, co do zasady, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy, a do tejże odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe (również w zakresie zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę).

Spadkobierców osoby fizycznej organ podatkowy informuje o wysokości dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek lub podatku, podając równocześnie przypadającą do zapłacenia kwotę podatku lub kwotę nadpłaty. Jeżeli spadkodawca poniósł wydatki uprawniające do ulg podatkowych, spadkobierca w terminie 30 dni od dnia otrzymania ww. informacji zawiadamia organ podatkowy o wysokości poniesionych wydatków.

Organ podatkowy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy orzeknie w odrębnych decyzjach o zakresie odpowiedzialności poszczególnych spadkobierców, organ określi więc wysokość znanych w dniu otwarcia spadku zobowiązań podatkowych spadkodawcy. W decyzji zatem organ określi prawidłową wysokość zobowiązania podatkowego, również powstałego z tytułu zbycia nieruchomości (spadkobiercy nie składają za spadkodawcę PIT-39).

Termin płatności przez spadkobierców zobowiązań, które zostaną określone w decyzji, wynosi 14 dni od dnia doręczenia tejże decyzji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »